งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลซ้อมสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมใน การสอบ ศ. ร. ว. ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2552 ณ อาคารราชนครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลซ้อมสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมใน การสอบ ศ. ร. ว. ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2552 ณ อาคารราชนครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลซ้อมสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมใน การสอบ ศ. ร. ว. ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2552 ณ อาคารราชนครินทร์

2 ข้อมูลเบื้องต้น ■ นักศึกษาแพทย์ปี 6 ปีการศึกษา 2552 160 คน ■ เข้าสอบ 154 คน ■ ผ่านสอบ ศ. ร. ว. ขั้นตอนที่ 3 แล้ว 4 คน ( รอบ 15 พ. ย. 52) ■ ไม่เข้าสอบ 2 คน (4707141,4707167) ■ อาจารย์คุมสอบ 84 คน ■ อาจารย์บริหารจัดการทั่วไป 15 คน ■ ผู้ป่วยจำลอง 70 คน ■ เจ้าหน้าที่ 46 คน รวม 369 คน

3 ข้อสอบ OSCE ตามแนวทาง ศ. ร. ว. ( ปีการศึกษา 2552) ■ จำนวนสถานีทั้งหมด 32 สถานี ■ สถานีสอบ 20 สถานี ■ สถานีพัก 12 สถานี ■ หมวดข้อสอบ ■ History taking4 ข้อ ■ Physical examination4 ข้อ ■ Procedural skills4 ข้อ ■ Communication skills3 ข้อ ■ Interpretation skills 5 ข้อ

4 เกณฑ์การสอบผ่าน ศ. ร. ว. ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ( ปีการศึกษา 2552) ต้องผ่าน MPL จำนวน 12 ข้อ ใน 20 ข้อ

5 ซ้อมสอบ OSCE หมวด History taking ■ อาการไข้ – ผื่น เด็กอายุ 1 ปี (Roseolar infantum) ■ อาการไข้ – ท้องเดิน ชายอายุ 35 ปี (Viral gastroenteritis) ■ อาการซึมเศร้า คิดฆ่าตัวตาย หญิง โสดอายุ 40 ปี (Major depressive disorder) ■ อาการเลือดออกผิดปกติทางช่อง คลอด หญิงอายุ 25 ปี (Ectopic pregnancy)

6 ซ้อมสอบ OSCE หมวด Physical examination ■ ปวดท้องบริเวณลิ้นปี่ หญิงอายุ 35 ปี (Acute pancreatitis) ■ ตาพร่า ผู้ใหญ่อายุ 30 ปี (Right homonymous hemianopia) ■ ใจสั่น หญิงอายุ 35 ปี (Paroxysmal ventricular tachycardia) ■ ปวดหลังร้าวลงขาขวา ชายอายุ 40 ปี (HPN with rt.5th lumbar compression)

7 ซ้อมสอบ OSCE หมวด Procedural skills ■ Anterior Nasal packing ■ Lumbar Puncture ■ Basic CPR ■ Suturing

8 ซ้อมสอบ OSCE หมวด Communication skills ■ แนะนำและสาธิตการให้ Breast Feeding แก่หญิง หลังคลอด ■ แจ้งผลการตรวจและให้คำแนะนำเรื่อง neonatal jaundice จาก G6PD deficiency แก่มารดาหลังคลอดบุตรได้ 4 วัน ■ เขียนใบชันสูตรผู้เสียหายที่ขี่ จักรยานยนต์เฉี่ยวรถยนต์ และ มี บาดแผลบริเวณต่างๆ ของร่างกาย

9 ซ้อมสอบ OSCE หมวด Interpretation skills ■ Blood smear หญิงอายุ 40 ปี ไข้ ซีด เหลืองและชัก (Thrombotic thrombocytopenic purpura) ■ EKG tracing ผู้ป่วย อายุ 60 ปี เป็น เบาหวาน ใจสั่น หน้ามืด BP ต่ำ (Ventricular tachycardia) ■ CXR ผู้ป่วยชายอายุ 59 ปี ไอ เสมหะ ปนเลือด (RUL atelectasis หรือ lung tumor) ■ CSF เด็กชาย 4 ขวบ ไข้ - ผื่น (Meningococcal septicemia) ■ Stool exam พยาธิ 4 ตัว + การรักษา

10 คะแนน ไข้ - ผื่น เด็ก ไข้ - ท้องเดิน ผู้ใหญ่ ซึมเศร้า คิดฆ่าตัว ตาย AUBรวมMax91877977Mean = 56.8 4 SD = 12.6 3 Min0311832 Mean 58.5 6 62.2 3 50.4756.07 S.D 13.0 4 12.2 2 11.7310.51 MPL64646367 ผ่าน MPL ( คน ) 53722130 ผลสอบหมวด History taking

11 คะแนนAbd.VFCVS Lowe r limbรวมMax93828087Mean = 53.9 5 SD = 14.2 Min3328212 Mean62.3 56.9 7 45.2351.22 S.D 12.3 1 10.7 4 1116.08 MPL65666869 ผ่าน MPL ( คน ) 7037524 ผลสอบหมวด Physical examination

12 คะแนน packi ngLPCPR Sutur eรวมMax87929693Mean = 65.9 SD = 14.6 4 Min17312750 Mean 61.9 2 57.167.9576.62 S.D 11.7 8 13.2 4 16.088.68 MPL65667364 ผ่าน MPL ( คน ) 673965147 ผลสอบหมวด Procedural skills

13 คะแนน Breas t Feedi ng G6PD บันทึก บาดแผ ล รวมMax7310092Mean = 52.6 7 SD = 14.4 7 Min192818 Mean 46.3 2 63.448.29 S.D 11.5 2 12.812.58 MPL656561 ผ่าน MPL ( คน ) 106522 ผลสอบหมวด Communication skills

14 คะแนน Bloo d sme ar EKGCXRCSF Stoo lรวมMax958583100100Mean =51. 8 SD = 24.0 4 Min00050 Mean 40.6 8 51. 85 44. 21 59.9 7 62.2 7 S.D 22.1 2 21. 88 20. 61 20.3 5 27.1 5 MPL6560637375 ผ่าน MPL ( คน ) 2978335863 ผลสอบหมวด Interpretation skills

15 จำนวนข้อ ที่ผ่าน MPL จำนวน คน 11 28 315 417 527 613 715 จำนวนข้อสอบและจำนวนคนที่ สอบผ่าน MPL จำนวนข้อที่ ผ่าน MPL จำนวน คน 820 916 1011 117 123 131 รวม154

16 ผู้คุม ข้อ ผู้คุม ข้อ 123456 ไข้ - ผื่น เด็ก 54.5 8 53. 64 57. 28 65.1 5 62.9 2 57.2 8 ไข้ - ท้องเดิน ผู้ใหญ่ 57.1 9 71. 44 61. 12 61.7 8 58.7 3 63.5 2 ซึมเศร้า คิดฆ่าตัว ตาย 47.4 6 37. 88 56. 76 50.4 4 56.0 8 54.1 2 AUB 51.5 8 59. 36 62. 2 52.9 3 52.2 3 58.7 2 ค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้คุมสอบแต่ละคน หมวด History taking

17 ผู้คุม ข้อ ผู้คุม ข้อ 123456Abd. 66.3 1 64. 52 54. 24 65.0 7 66.5 8 56.5 2 VF54 56. 56 59. 72 59.2 6 55.0 8 57.2 4 CVS 50.0 8 44 42. 32 40.4 1 48.3 1 46.3 2 Lo. limb 54.3 6 51. 92 50. 24 45.3 7 47.1 2 58.8 ค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้คุมสอบแต่ละคน หมวด Physical examination

18 ผู้คุม ข้อ ผู้คุม ข้อ 123456 packin g 65.8 5 59. 4 50. 16 64.9 6 60.3 5 70.4 4 L P 63.7 7 64. 28 45. 6 68.5 2 50 49.5 6 CPR 64.4 2 74. 68 69. 8 57.7 70.8 8 71.0 8 Suture 80.0 4 79. 32 78. 32 71.7 4 77.5 73.0 4 ค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้คุมสอบแต่ละคน หมวด Procedural skills

19 ผู้คุม ข้อ ผู้คุม ข้อ 123456 Breas t Feedi ng 48.3 8 37. 96 45. 04 51.3 7 47.4 6 47.1 6 G6PD def 64.6 5 56. 36 58. 92 61.6 3 60.3 8 78.6 8 บันทึก บาดแผล 2951 46. 72 57.0 4 53.6 9 52.1 6 ค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้คุมสอบแต่ละคน หมวด Communication skills

20 ผู้คุม ข้อ ผู้คุม ข้อ 123456 Bl.sme ar 39.6 9 44. 4 40. 64 44.2 2 45.5 8 29.1 2 EKG 50.3 8 54. 6 48. 2 57.7 8 55.3 8 44.2 CXR 45.5 8 40. 16 45. 04 38.7 4 49.5 8 46.3 2 CSF(gr am) 59.8 8 58. 36 57. 76 62.2 2 58.1 2 63.4 Stool 68.8 5 53. 4 58. 4 66.1 1 64.2 3 62 ค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้คุมสอบแต่ละคน หมวด Interpretation skills

21

22

23 ศ. ร. ว. ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) 10 มกราคม 2553 สนามสอบคณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

24


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลซ้อมสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมใน การสอบ ศ. ร. ว. ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2552 ณ อาคารราชนครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google