งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชั้นเรียน จำนวนห้องเรียนจำนวนนักเรียน ตามแผนตามจัดชายหญิงรวม อนุบาล 1 11192020 อนุบาล 2 116131919 ประถมศึกษา ปีที่ 1 11151126 ประถมศึกษา ปีที่ 2 119918.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชั้นเรียน จำนวนห้องเรียนจำนวนนักเรียน ตามแผนตามจัดชายหญิงรวม อนุบาล 1 11192020 อนุบาล 2 116131919 ประถมศึกษา ปีที่ 1 11151126 ประถมศึกษา ปีที่ 2 119918."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชั้นเรียน จำนวนห้องเรียนจำนวนนักเรียน ตามแผนตามจัดชายหญิงรวม อนุบาล 1 11192020 อนุบาล 2 116131919 ประถมศึกษา ปีที่ 1 11151126 ประถมศึกษา ปีที่ 2 119918 ประถมศึกษา ปีที่ 3 1110 20 ประถมศึกษา ปีที่ 4 111212112323 ประถมศึกษา ปีที่ 5 11141462020 ประถมศึกษา ปีที่ 6 1113131326 มัธยมศึกษาปี ที่ 1 111212416 มัธยมศึกษาปี ที่ 2 11481212 มัธยมศึกษาปี ที่ 3 119716 รวม 11 115101216 ปี การศึกษา 2551

2 ชั้นเรียน จำนวนห้องเรียนจำนวนนักเรียน ตามแผนตามจัดชายหญิงรวม อนุบาล 1 11121628 อนุบาล 2 119918 ประถมศึกษา ปีที่ 1 1171118 ประถมศึกษา ปีที่ 2 11151429 ประถมศึกษา ปีที่ 3 118917 ประถมศึกษา ปีที่ 4 11101121 ประถมศึกษา ปีที่ 5 1111 22 ประถมศึกษา ปีที่ 6 1112719 มัธยมศึกษาปี ที่ 1 11101424 มัธยมศึกษาปี ที่ 2 1113316 มัธยมศึกษาปี ที่ 3 115712 รวม 11 112 224 ปี การศึกษา 2552

3 ปี การศึกษา 2553 ชั้นเรียน จำนวนห้องเรียนจำนวนนักเรียน ตามแผน ตามจัดชายหญิงรวม อนุบาล 1 1112921 อนุบาล 2 1172027 ประถมศึกษา ปีที่ 1 1110919 ประถมศึกษา ปีที่ 2 1161420 ประถมศึกษา ปีที่ 3 1113821 ประถมศึกษา ปีที่ 4 116915 ประถมศึกษา ปีที่ 5 1110919 ประถมศึกษา ปีที่ 6 1111 22 มัธยมศึกษาปี ที่ 1 1112517 มัธยมศึกษาปี ที่ 2 11121426 มัธยมศึกษาปี ที่ 3 1111415 รวม 11 110112222

4 ชั้นเรียน จำนวนห้องเรียนจำนวนนักเรียน ตามแผนตามจัดชายหญิงรวม อนุบาล 1 1111 22 อนุบาล 2 1112820 ประถมศึกษา ปีที่ 1 1191625 ประถมศึกษา ปีที่ 2 1191221 ประถมศึกษา ปีที่ 3 1181119 ประถมศึกษา ปีที่ 4 1111920 ประถมศึกษา ปีที่ 5 1171017 ประถมศึกษา ปีที่ 6 1191120 มัธยมศึกษาปี ที่ 1 11151126 มัธยมศึกษาปี ที่ 2 1114519 มัธยมศึกษาปี ที่ 3 1181321 รวม 11 113117230 ปี การศึกษา 2554

5


ดาวน์โหลด ppt ชั้นเรียน จำนวนห้องเรียนจำนวนนักเรียน ตามแผนตามจัดชายหญิงรวม อนุบาล 1 11192020 อนุบาล 2 116131919 ประถมศึกษา ปีที่ 1 11151126 ประถมศึกษา ปีที่ 2 119918.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google