งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

It takes a flight of 11 hours`(9400 km) from Amsterdam to Bangkok.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "It takes a flight of 11 hours`(9400 km) from Amsterdam to Bangkok."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 It takes a flight of 11 hours`(9400 km) from Amsterdam to Bangkok.

3 The kingdom of the Netherlands is a democracy. The parliament controls the government, makes and approves the laws. The parliament is elected every four years.

4 The government is formed by the queen and the ministers. The queen has no influence on the legislation or implementation of the laws. รัฐบาลถูกจัดตั้งโดย พระราชินีและนายกรัฐมนตรี พระราชินีอยู่ใต้กฏหมาย หน่วยปฏิบัติการทหาร และตำรวจ อยู่ใต้การควบคุมของ รัฐบาล ประเทศ ไทย เป็นประเทศที่มีเนื้อที่ มากกว่าประเทศ เนเธอร์แลนด์

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 D. The working group keeps contact with the several projects and forms the connection with \the MartinusFoundation in the Netherlands.

22

23

24

25


ดาวน์โหลด ppt It takes a flight of 11 hours`(9400 km) from Amsterdam to Bangkok.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google