งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุตสาหกรรมไทย ภายใต้การเปิดการค้าเสรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุตสาหกรรมไทย ภายใต้การเปิดการค้าเสรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุตสาหกรรมไทย ภายใต้การเปิดการค้าเสรี
กระทรวงอุตสาหกรรม 6 กรกฎาคม 2548

2 Engine for Growth 3.5 Million of Employment 40% ของ GDP 80% ของ Export
เกษตรกรรม เกษตรกรรม อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม บริการ บริการ 1980 1990 2003 1980 1990 2000 3.5 Million of Employment

3 โครงสร้างของธุรกิจไทย
จำนวน (ราย) จ้างงาน (คน) GDP (ล้านบาท) มูลค่าส่งออก (ล้านบาท) 10,599(0.5%) 3,605,887 (39%) 3,675,488 (62%) 1,816,957 (55%) 1,995,929 (99%) 5,566,865 (61%) 2,263,574 (38%) 1,516,971 (45%) รวม 2,006,528 9,172,752 5,939,062 3,333,928

4 ตำแหน่งของภาคอุตสาหกรรมไทยในตลาดโลก

5 การจำแนกกลุ่มอุตสาหกรรม ตามขีดความสามารถและความน่าสนใจ
High Strengthening ยานยนต์ ปิโตรเคมี แฟชั่น ยา เครื่องใช้ไฟฟ้า Packaging การพิมพ์ Attractiveness (World Demand Growth, Linkage Effect, Import) อิเลคทรอนิกส์ เหล็ก เฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องกลเกษตร Mold & Die Strengthening & Refocusing Investing Low Low Competitiveness High (RCA, Export Growth, Local Content)

6 โครงสร้างของอุตสาหกรรม จำแนกตามเจ้าของกิจการ
ได้รับสิทธิประโยชน์ BOI = 656,000 ล้านบาท FDI 47% ส่วนใหญ่ลงทุนในยานยนต์ อิเลคทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ปี 2547 DDI 53% ไทยทั้งสิ้น 35% ต่างชาติทั้งสิ้น 38 % ร่วมทุน 28 % อุตสาหกรรมขนาดเล็ก และขนาดกลาง ปี

7 Tariff Transparency Incentives FTA Infrastructure Logistic
Specific Policy Support & Facilitate Partnership Stand-alone FDI DDI Supporting Industry Link with FDI Tariff Transparency Incentives FTA Infrastructure Logistic Common Strategy

8 FDI Strategy Funds Incentives บรรยากาศลงทุน FDI Tools Partnership
Fill the Gap Funds Incentives บรรยากาศลงทุน Identifying the Missing Industries Tools

9 Thailand Investment Corporation (TIC)
FDI Strategy Thailand Investment Corporation (TIC) เป็นกองทุนที่รวบรวมกองทุน จาก Public รัฐเป็นผู้ดำเนินการ เจรจาต่อรองเป็นราย Project การร่วมทุน FDI ส่งเสริมการลงทุน อิเลคทรอนิกส์ ยานยนต์ Missing Link Industry IC Design Wafer Plasma Display panel Media/Platter Automatic Gearbox ABS ACEs Car

10 DDI Strategy DDI Value Creation Design Centre ปรับประสิทธิภาพการผลิต
ช่องทางการตลาดจาก FTA พัฒนาต่อยอดนวัตกรรม Stand-alone DDI เพิ่มมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (Value Added) เติมเต็มอุตสาหกรรมพื้นฐานสำคัญ ซึ่งจะลดและทดแทนการนำเข้า มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ผลิตเครือข่ายเชื่อมโยง FDI Supporting Industry

11 Stand-alone แบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ออกเป็น กลุ่มศักยภาพ กลุ่มพื้นฐาน
Value Creation การออกแบบ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี กลุ่มศักยภาพ Multiple-Functional Textile เซรามิกปัญญาไทย เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ เซรามิก อัญมณี Value Added ปรับประสิทธิภาพการผลิต พัฒนามาตรฐาน สร้าง Application ใหม่ กลุ่มพื้นฐาน เหล็ก ปิโตรเคมี พลาสติก เครื่องกลการเกษตร

12 Supporting Strategy FDI DDI QCD Competitiveness Enhancement Logistic
Technical HRD Efficiency Industrial Infrastructure Competitiveness Enhancement QCD DDI

13 สนับสนุนวัตถุดิบในปท. และเพิ่มมูลค่าสินค้า
กลยุทธ์ภายใต้แผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม ตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ ) 3.2.1 สนับสนุนวัตถุดิบในปท. และเพิ่มมูลค่าสินค้า 3.2.5 ปรับโครงสร้าง อก. ที่แข่งขันไม่ได้ 3.2.2 พัฒนา อก. พื้นฐาน Sectoral Policy 3.2.3 พัฒนาทักษะบุคลากร 3.2.4 พัฒนาปัจจัยด้าน โครงสร้างพื้นฐาน Enabling Factors 3.2.9 พัฒนาผู้ประกอบการ เดิมและสร้างใหม่ 3.2.6 พัฒนา Cluster และส่งเสริม SMEs 3.2.8 เพิ่มประสิทธิภาพ และมูลค่าผลผลิต SMEs และ วกช. SME & Entrepreneur Environment 3.2.7 เพิ่มประสิทธิภาพ การใช้พลังงาน อก. เร่งด่วน

14 Product Portfolio (Thailand compared to Top 10 Exporters)
Relative Market Share Industrial Growth Rate Stars Problem Children Cash Cows Dogs การประยุกต์ใช้ “บอสตันโมเดล” ในการวิเคราะห์สถานภาพอุตสาหกรรมไทย

15 Product Portfolio (Thailand compared to ASEAN)
Relative Market Share Industrial Growth Rate Stars Problem Children Cash Cows Dogs การประยุกต์ใช้ “บอสตันโมเดล” ในการวิเคราะห์สถานภาพอุตสาหกรรมไทย

16 Going Strong to Detroit of Asia
Today Targets in 2010: Production - Car = 304,300 Units Pickup = 597,000 Units Production 1.8 M Units (1.5 M in 2008) Export 800,000 Units Local Content 70% Export of component 400,000 M baht Export (2004) 228,382 M baht Growth 38.5% Value Added Create 2nd Global Niche (AECs Car) Enhancing Supporting Industry (Mold and Die) Setting up Testing Facility and Proving Ground

17 Textile Industry พัฒนาเส้นไย และด้ายชนิดพิเศษ ผ้ากันไฟ
Production = 500,000 M baht Export = $US 6,400 M Fiber Thread Fabric Clothing Value Added Value Creation Technical Textile Multifunction Textile พัฒนาเส้นไย และด้ายชนิดพิเศษ Plasma ผ้ากันไฟ ผ้าในอุตสาหกรรมยานยนต์ Medical Textile Home Textile Knowledge Workers พัฒนาการรวมกลุ่ม Cluster นโยบายด้านการตลาด


ดาวน์โหลด ppt อุตสาหกรรมไทย ภายใต้การเปิดการค้าเสรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google