งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทักษะและกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์ อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทักษะและกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์ อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทักษะและกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์ อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ

2 จุดสำคัญของการสอนคณิตศาสตร์ 1.เรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยความเข้าใจ ความเข้าใจช่วยให้  ขยายต่อองค์ความรู้  จดจำได้ดีขึ้น มีความคงทนมากขึ้น  ลดภาระในการท่องจำ  ส่งเสริมการถ่ายโยงความรู้  มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

3 จุดสำคัญของการสอนคณิตศาสตร์ 2.ใช้ทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสาร สื่อความหมายและการนำเสนอ  การเชื่อมโยงความรู้  การคิดริเริ่ม สร้างสรรค์

4 เข้าใจ Concept เข้าใจคณิตศาสตร์

5 ความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวน 1 – 9 ถ้าแทนตัวเลข 1 – 9 ด้วยสัญลักษณ์ต่อไปนี้

6 ความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวน สัญลักษณ์นี้แทนจำนวนใด

7 ความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวน 1 – 9 ถ้าแทนตัวเลข 1 – 9 ด้วยสัญลักษณ์ต่อไปนี้

8 ความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวน 0 – 100 ถ้าแทนตัวเลข 0 – 100 ด้วยเสียงต่อไปนี้

9 ความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวน 0 – 10 ถ้าแทนตัวเลข 0 – 10 ด้วยภาษาไทย ต่อ สูญเอกโทตรีจัตุ เบญจฉกะสัปะ อัฐะนพทศ

10 ความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวน 0 – 10 ถ้าแทนตัวเลข 0 – 10 ด้วยภาษาจีน ต่อ คังอิกหยีซา สี่ โหงวลักฉิก โป๊ย เกาจั๊บ

11 ความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวน 0 – 10 ถ้าแทนตัวเลข 0 – 10 ด้วยลาติน (อังกฤษ) ext nonmono bitritetra penta hexa hepta octa nano deca

12 อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ สสวท. 02 – 392 – 4021 ต่อ ติดต่อ


ดาวน์โหลด ppt ทักษะและกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์ อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google