งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทักษะและกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์ อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทักษะและกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์ อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.ipst.ac.th ทักษะและกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์ อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ btham@ipst.ac.th

2 จุดสำคัญของการสอนคณิตศาสตร์ 1.เรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยความเข้าใจ ความเข้าใจช่วยให้  ขยายต่อองค์ความรู้  จดจำได้ดีขึ้น มีความคงทนมากขึ้น  ลดภาระในการท่องจำ  ส่งเสริมการถ่ายโยงความรู้  มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

3 จุดสำคัญของการสอนคณิตศาสตร์ 2.ใช้ทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสาร สื่อความหมายและการนำเสนอ  การเชื่อมโยงความรู้  การคิดริเริ่ม สร้างสรรค์

4 เข้าใจ Concept เข้าใจคณิตศาสตร์

5 ความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวน 1 – 9 ถ้าแทนตัวเลข 1 – 9 ด้วยสัญลักษณ์ต่อไปนี้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 8 1 255 3

6 ความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวน สัญลักษณ์นี้แทนจำนวนใด 6553 326 658686858 987654321

7 ความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวน 1 – 9 ถ้าแทนตัวเลข 1 – 9 ด้วยสัญลักษณ์ต่อไปนี้ 987654321 9 87 6 5 4 3 21

8 ความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวน 0 – 100 ถ้าแทนตัวเลข 0 – 100 ด้วยเสียงต่อไปนี้

9 ความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวน 0 – 10 ถ้าแทนตัวเลข 0 – 10 ด้วยภาษาไทย 012345678910 02-392-4021 ต่อ 2502 02 - 9202192 สูญเอกโทตรีจัตุ เบญจฉกะสัปะ อัฐะนพทศ

10 ความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวน 0 – 10 ถ้าแทนตัวเลข 0 – 10 ด้วยภาษาจีน 012345678910 02-392-4021 ต่อ 2502 02 - 9202191 คังอิกหยีซา สี่ โหงวลักฉิก โป๊ย เกาจั๊บ

11 ความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวน 0 – 10 ถ้าแทนตัวเลข 0 – 10 ด้วยลาติน (อังกฤษ) 012345678910 02-392-4021 ext. 2502 nonmono bitritetra penta hexa hepta octa nano deca

12 อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ สสวท. Btham@ipst.ac.th 02 – 392 – 4021 ต่อ 2502 081-284-2267 ติดต่อ


ดาวน์โหลด ppt ทักษะและกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์ อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google