งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ข้อใดสะกดถูกต้อง ? 1. ข้อใดสะกดถูกต้อง ? ก. ข้ะ ข. ข่ะ ค. ข๋ะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ข้อใดสะกดถูกต้อง ? 1. ข้อใดสะกดถูกต้อง ? ก. ข้ะ ข. ข่ะ ค. ข๋ะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. ข้อใดสะกดถูกต้อง ? 1. ข้อใดสะกดถูกต้อง ? ก. ข้ะ ข. ข่ะ ค. ข๋ะ

3 2. ข้อใดสะกดผิด ? 2. ข้อใดสะกดผิด ? ก. ก้ะ ข. ก่ะ ค. ก๋ะ

4 3. ข้อใดสะกดถูกต้อง ? 3. ข้อใดสะกดถูกต้อง ? ก. กา ข. ข๋า ค. ข๊า

5 4. ข้อใดสะกดผิด ? 4. ข้อใดสะกดผิด ? ก. ค้า ข. ค่า ค. ค๋า

6 5. ข้อใดสะกดผิด ? 5. ข้อใดสะกดผิด ? ก. ค๋าบ ข. ค๊าบ ค. ค้าบ

7 6. ก - ออ - ย สะกดได้ว่า..? 6. ก - ออ - ย สะกดได้ว่า..? ก. กอด ข. กย ค. กอย

8 7. ข - อา - ย สะกดได้ว่า ? 7. ข - อา - ย สะกดได้ว่า ? ก. ขา ข. ขาย ค. อาย

9 8. ร - โอะ - ด สะกดได้ว่า..? 8. ร - โอะ - ด สะกดได้ว่า..? ก. รถ ข. รด ค. โรด

10 9. ข - เอีย - น สะกดได้ว่า ? 9. ข - เอีย - น สะกดได้ว่า ? ก. เขีย ข. เขียด ค. เขียน

11 ก. เย็น ข. เย็บ ค. ยิน 10. ย - เอะ - บ สะกดได้ว่า ? 10. ย - เอะ - บ สะกดได้ว่า ?


ดาวน์โหลด ppt 1. ข้อใดสะกดถูกต้อง ? 1. ข้อใดสะกดถูกต้อง ? ก. ข้ะ ข. ข่ะ ค. ข๋ะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google