งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรรม 2 สาย กรรมดำ กรรมขาว การฆ่า การฉ้อโกง การล่วงเกินสิทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรรม 2 สาย กรรมดำ กรรมขาว การฆ่า การฉ้อโกง การล่วงเกินสิทธิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรรม 2 สาย กรรมดำ กรรมขาว การฆ่า การฉ้อโกง การล่วงเกินสิทธิ์
กรรม สาย กรรมดำ กรรมขาว กรรมที่ควรเจริญ ก็ไม่ได้เจริญ กรรมที่ควรงด ก็ไม่งด การฆ่า การฉ้อโกง การล่วงเกินสิทธิ์ การโกหก / เพ้อเจ้อ การดื่มสุรา ให้ทาน / สละความเห็นผิด รักษาศีล / สัจจะ ช่วยเหลือกิจของหมู่คณะ แผ่เมตตา / อ่อนน้อม ฟังธรรม / ทำความเห็นให้ถูก

2 องค์ประกอบของกรรม 3 ประการ
องค์ประกอบของกรรม 3 ประการ การเเคลื่อนไหว ( ตัวกรรม ) แรงกระตุ้นใจ เจตนา

3 การให้ผลของกรรม 3 ลักษณะ
ตามหน้าที่ ตามเวลา ตามลำดับ กรรมนำเกิด กรรมอุปถัมภ์ กรรมเบียดเบียน กรรมตัดรอน กรรมหนัก(ครุ ก.) กรรมใกล้ตาย อาจิณกรรม กรรมสักแต่ว่าทำ ในปัจจุบันชาติ ในอนาคตชาติ ชาติที่ 3 ขึ้นไป ไม่ให้ผล


ดาวน์โหลด ppt กรรม 2 สาย กรรมดำ กรรมขาว การฆ่า การฉ้อโกง การล่วงเกินสิทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google