งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรรม 2 สาย กรรม 2 สาย กรรม ดำ กรรมขาว กรรมที่ควรงด ก็ไม่งด กรรมที่ควรงด ก็ไม่งด กรรมที่ควรเจริญ ก็ไม่ได้เจริญ กรรมที่ควรเจริญ ก็ไม่ได้เจริญ • การฆ่า •

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรรม 2 สาย กรรม 2 สาย กรรม ดำ กรรมขาว กรรมที่ควรงด ก็ไม่งด กรรมที่ควรงด ก็ไม่งด กรรมที่ควรเจริญ ก็ไม่ได้เจริญ กรรมที่ควรเจริญ ก็ไม่ได้เจริญ • การฆ่า •"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กรรม 2 สาย กรรม 2 สาย กรรม ดำ กรรมขาว กรรมที่ควรงด ก็ไม่งด กรรมที่ควรงด ก็ไม่งด กรรมที่ควรเจริญ ก็ไม่ได้เจริญ กรรมที่ควรเจริญ ก็ไม่ได้เจริญ • การฆ่า • การฉ้อโกง • การล่วงเกิน สิทธิ์ • การโกหก / เพ้อเจ้อ • การดื่มสุรา • การฆ่า • การฉ้อโกง • การล่วงเกิน สิทธิ์ • การโกหก / เพ้อเจ้อ • การดื่มสุรา • ให้ทาน / สละ ความเห็นผิด • รักษาศีล / สัจจะ • ช่วยเหลือกิจของ หมู่คณะ • แผ่เมตตา / อ่อน น้อม • ฟังธรรม / ทำ ความเห็นให้ถูก • ให้ทาน / สละ ความเห็นผิด • รักษาศีล / สัจจะ • ช่วยเหลือกิจของ หมู่คณะ • แผ่เมตตา / อ่อน น้อม • ฟังธรรม / ทำ ความเห็นให้ถูก

3 องค์ประกอบของกรรม 3 ประการ แรงกระตุ้นใจ เจตนา การเเคลื่อนไหว ( ตัวกรรม )

4 การให้ผลของกรรม 3 ลักษณะ ตามเวลา ตามหน้าที่ ตามลำดับ • กรรมหนัก ( ครุ ก.) • กรรมใกล้ตาย • อาจิณกรรม • กรรมสักแต่ว่าทำ • กรรมหนัก ( ครุ ก.) • กรรมใกล้ตาย • อาจิณกรรม • กรรมสักแต่ว่าทำ • กรรมนำเกิด • กรรมอุปถัมภ์ • กรรมเบียดเบียน • กรรมตัดรอน • กรรมนำเกิด • กรรมอุปถัมภ์ • กรรมเบียดเบียน • กรรมตัดรอน • ในปัจจุบันชาติ • ในอนาคตชาติ • ชาติที่ 3 ขึ้นไป • ไม่ให้ผล • ในปัจจุบันชาติ • ในอนาคตชาติ • ชาติที่ 3 ขึ้นไป • ไม่ให้ผล


ดาวน์โหลด ppt กรรม 2 สาย กรรม 2 สาย กรรม ดำ กรรมขาว กรรมที่ควรงด ก็ไม่งด กรรมที่ควรงด ก็ไม่งด กรรมที่ควรเจริญ ก็ไม่ได้เจริญ กรรมที่ควรเจริญ ก็ไม่ได้เจริญ • การฆ่า •

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google