งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาร์เรย์ (Array ).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาร์เรย์ (Array )."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาร์เรย์ (Array )

2 int num1, num2,num3, num4, num5, num6, num7, num8, num9, num10, num11, num12, num13, num14, ………. , num30 scanf(“%d”, &num1); scanf(“%d”, &num2); ……… scanf(“%d”, &num29); scanf(“%d”, &num30);

3 int num[30]; for i=0; i<=30 ; i++ { scan(“%d” , $num[i];) }

4 อาร์เรย์ 1 มิติ ชนิดของข้อมูล ชื่อตัวแปร [ขนาดของอาเรย์] เช่น int a[10]; float b[5]; char c[100];

5 การกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับอาร์เรย์
a b \0 [0] [1] [2] char ch[3]={‘a’,’b’};  int a[5] ={1,2,3 }  Int b[5]={‘a’,’b’,’c’} a b c \0 \0 int a[ ] ={1,2,3,4,5 } int a[ ];

6 อาร์เรย์ 2 มิติ ชนิดของข้อมูล ชื่อตัวแปร [row][colume] เช่น int num[3][5]; การกำหนดค่าเริ่มต้น

7

8 จงเขียนโปรแกรมรับค่าเลขจำนวนเต็ม 7 จำนวน จากนั้นให้ทำการหาค่ามากที่สุดและน้อยที่สุดของตัวเลขเหล่านั้น Save File ชื่อ Quiz_4.cpp ส่งงานในระบบ เสร็จ กลับบ้านได้ ให้เขียน comment ชื่อ รหัสนิสิตด้วย ** หมดเวลาส่ง **

9

10

11


ดาวน์โหลด ppt อาร์เรย์ (Array ).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google