งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Sheila Bijoor พลังไทwww.palangthai.org ประเทศไทยควรพัฒนา พลังงานนิวเคลียร์หรือ? ข้อพิจารณาและต้นทุน 13 สิงหาคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Sheila Bijoor พลังไทwww.palangthai.org ประเทศไทยควรพัฒนา พลังงานนิวเคลียร์หรือ? ข้อพิจารณาและต้นทุน 13 สิงหาคม 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Sheila Bijoor พลังไทwww.palangthai.org ประเทศไทยควรพัฒนา พลังงานนิวเคลียร์หรือ? ข้อพิจารณาและต้นทุน 13 สิงหาคม 2550

2 โครงเรื่อง ► ความเป็นมาของพลังงานนิวเคลียร์ ► เหตุใดพลังงานนิวเคลียร์จึงได้รับความนิยมอีก?  การปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ต้นทุนการผลิต  เทคโนโลยีใหม่  การแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์  ความปลอดภัยและความมั่นคง  กากกัมมันตรังสี ► แนวโน้มประวัติศาสตร์การเมืองไทย

3 1960 19701980199020002010 การพัฒนาของอุตสาหกรรม ระดับโลก พลังงานนิวเคลียร์ระดับโลก

4 Rohde, Robert A. Global Warming Art Project. http://www.globalwarmingart.com/wiki/Image:Nuclear_Power_History.png Data Source: International Atomic Energy Agency. Nuclear Power Reactors in the World, Reference Data Series No. 2. (2006) กำลังผลิตติดตั้ง เตาปฏิกรณ์ที่ อยู่ระหว่างการ ก่อสร้าง เตาปฏิกรณ์ที่ เดินเครื่องอยู่

5 Rohde, Robert A. Global Warming Art Project. http://www.globalwarmingart.com/wiki/Image:Nuclear_Power_History.png Data Source: International Atomic Energy Agency. Nuclear Power Reactors in the World, Reference Data Series No. 2. (2006) 1970-1980’s: กำลัง ผลิตขยายตัวอย่าง มาก เตาปฏิกรณ์ที่ อยู่ระหว่างการ ก่อสร้าง เตาปฏิกรณ์ที่ เดินเครื่องอยู่

6 Rohde, Robert A. Global Warming Art Project. http://www.globalwarmingart.com/wiki/Image:Nuclear_Power_History.png Data Source: International Atomic Energy Agency. Nuclear Power Reactors in the World, Reference Data Series No. 2. (2006) 1970-1980’s: การ ก่อสร้างขยายตัว อย่างมาก เตาปฏิกรณ์ที่ เดินเครื่องอยู่ เตาปฏิกรณ์ที่ อยู่ระหว่างการ ก่อสร้าง

7 ช่วงถดถอย มีการยกเลิกคำสั่งซื้อ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากกว่า 2 ใน 3 1 1 50 Years of Nuclear Energy (PDF). International Atomic Energy Agency. Retrieved on 2006-11-09. 2 Rohde, Robert A. Global Warming Art Project. http://www.globalwarmingart.com/wiki/Image:Nuclear_Power_History.png Data Source: International Atomic Energy Agency. Nuclear Power Reactors in the World, Reference Data Series No. 2. (2006)

8 - ต้นทุนสูงขึ้น- อุบัติเหตุด้านนิวเคลียร์ 1 - ราคาเชื้อเพลิงฟอสซิลลดลง- การปล่อยกัมมันตรังสี - การแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์- กากกัมมันตรังสี - โรงไฟฟ้าที่ล้มเหลว 1 The Rise and Fall of Nuclear Power. Public Broadcasting Service. Retrieved on June 28, 2006. 2 Rohde, Robert A. Global Warming Art Project. http://www.globalwarmingart.com/wiki/Image:Nuclear_Power_History.png Data Source: International Atomic Energy Agency. Nuclear Power Reactors in the World, Reference Data Series No. 2. (2006) ยุคเสื่อมถอยของพลังงานนิวเคลียร์ 2 Three Mile Island Chernobyl

9 พลังงานนิวเคลียร์ในปัจจุบัน ► มีเตาปฏิกรณ์เชิงพาณิชย์ มากกว่า 435 แห่งใน 30 ประเทศ ► พลังงานนิวเคลียร์เพิ่มขึ้น 210 TWh ในช่วงห้าปีที่ ผ่านมา ► มีกำลังผลิตติตดตั้ง ทั้งหมด 2658 พันล้าน kWh ในปี 2006 “Nuclear Power in the World Today.” World Nuclear Association. (2007) http://www.world-nuclear.org/info/inf01.html สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากนิวเคลียร์ % (ค่าเฉลี่ยโลก 16%)

10 พลังงานนิวเคลียร์ในวันข้างหน้า ณ ปี 2550 ► เตาปฏิกรณ์ 32 แห่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ► ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 25,073 MWe ► เอเชียเป็นทวีปเดียวที่มีการเติบโตของพลังงานนิวเคลียร์  เตาปฏิกรณ์ 18 จาก 32 ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง อยู่ในทวีปเอเชีย “Nuclear Power in the World Today.” World Nuclear Association. (2007) http://www.world-nuclear.org/info/inf01.html Data: “Nuclear Power in the World Today.” World Nuclear Association. 2007 เตาปฏิกรณ์ที่ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

11 แผนการสร้างเตาปฏิกรณ์เพิ่ม ณ ปี 2550 ► มีการเสนอโครงการก่อสร้างเตาปฏิกรณ์ 214 แห่งทั่วโลก คิดเป็นพลังงานไฟฟ้ารวม 179,345 MWe ► ในเอเชีย:  มีเตาปฏิกรณ์มากกว่า 109 แห่งที่เดินเครื่อง ใช้งานอยู่  มีแผนการสร้างเพิ่มอีก 110 แห่ง ► นิวเคลียร์เติบโตมากที่สุดในจีน ญิ่ปุ่น เกาหลีใต้ และอินเดีย 86 15 21 20 24 18 “Nuclear Power in the World Today.” World Nuclear Association. (2007) http://www.world-nuclear.org/info/inf01.html Data: “Nuclear Power in the World Today.” World Nuclear Association. 2007 โครงการเตาปฏิกรณ์ นิวเคลียร์ที่มีการเสนอ ณ ปี 2007

12 เหตุใดพลังงานนิวเคลียร์ จึงกลับมาได้รับความนิยมอีก?

13 ► ความมั่นคงด้านพลังงาน ► ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ ► ต้นทุนการผลิต "ต่ำ" ► เทคโนโลยี "พัฒนาขึ้น" ► ปัจจัยด้านการเมืองโลก ► ความปลอดภัยและความมั่นคง ► การกำจัดกากของเสีย

14 เหตุใดพลังงานนิวเคลียร์จึงได้รับ ความนิยมอีก? ► ความมั่นคงด้านพลังงาน ► ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ ► ต้นทุนการผลิต "ต่ำ" ► เทคโนโลยี "พัฒนาขึ้น" ► ปัจจัยด้านการเมืองโลก ► ความปลอดภัยและความมั่นคง ► การกำจัดกากของเสีย

15 1960 19701980199020002010 ความต้องการพลังงานคาดว่าจะเพิ่มเป็นสอง เท่าจากปี 2003 ถึง 2030 ความต้องการพลังงานคาดว่าจะเพิ่มเป็นสอง เท่าจากปี 2003 ถึง 2030 เอเชียมีความต้องการพลังงานสูงสุด ความมั่นคงพลังงาน: มีอะไรใหม่บ้าง

16 การบริโภคพลังงานเพิ่มขึ้นทั่วโลก Annual Growth of Energy Consumption ► การบริโภคพลังงานทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นสองเท่าระหว่างปี 2003 - 2030 ► เอเชียมีความต้องการพลังงานสูงสุด “Prediction of energy consumption world-wide.” timeforchange.org. (2007) การบริโภคพลังงานในตลาดพลังงานโลก การเพิ่มขึ้นของการบริโภคพลังงานในแต่ละปี

17 เหตุใดพลังงานนิวเคลียร์จึงได้รับ ความนิยมอีก? ► ความมั่นคงด้านพลังงาน ► ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ ► ต้นทุนการผลิต "ต่ำ" ► เทคโนโลยี "พัฒนาขึ้น" ► ปัจจัยด้านการเมืองโลก ► ความปลอดภัยและความมั่นคง ► การกำจัดกากของเสีย

18 1960 19701980199020002010 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: มีอะไรใหม่บ้าง

19 นิวเคลียร์ดีกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิล... แหล่งพลังงานคาร์บอนไดออก ไซด์ (lbs/MWh) ซัลเฟอร์ได ออกไซด์ (lbs/MWh) ไนโตรเจน ออกไซด์ (lbs/MWh) ก๊าซธรรมชาติ11350.11.7 ถ่านหิน2249136 น้ำมัน1672124 พลังงานนิวเคลียร์NNN “Air Emissions.” US Environmental Protection Agency (2007) http://www.epa.gov/solar/emissions.htm การปล่อยมลภาวะทางอากาศของพลังงานชนิดต่าง ๆ ในสหรัฐฯ

20 ...แต่เป็นเพียงหนึ่งในหลายทางเลือกแหล่งพลังงานคาร์บอนไดออก ไซด์ (lbs/MWh) ซัลเฟอร์ได ออกไซด์ (lbs/MWh) ไนโตรเจน ออกไซด์ (lbs/MWh) ก๊าซธรรมชาติ11350.11.7 ถ่านหิน2249136 น้ำมัน1672124 พลังงานนิวเคลียร์NNN การจัดการการใช้NNN ไฟฟ้าพลังน้ำNNN แสงอาทิตย์NNN ความร้อนใต้พิภพNNN ชีวมวล N (วัฏจักรตามธรรมชาติ) ต่ำต่ำ ลมNNN “Air Emissions.” US Environmental Protection Agency (2007) http://www.epa.gov/solar/emissions.htm การปล่อยมลภาวะทางอากาศของพลังงานชนิดต่าง ๆ ในสหรัฐฯ

21 นิวเคลียร์ลดการปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ได้น้อยที่สุด พลังงานนิวเคลียร์จะช่วยลดการปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ได้เพียง 10% เท่านั้น (พยากรณ์สำหรับปี 2030 (2573) มาตรการด้าน ประสิทธิภาพ พลังงานลดได้ 86% Source: “Nuclear: Pros and Cons” http://timeforchange.org (2007) Data Source: International Energy Agency (IEA). http://iea.org การลด คาร์บอนไดออกไซด์ จำแนกตามประเภท เชื้อเพลิง

22 การลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล นิวเคลียร์จะไม่ สามารถทดแทน เชื้อเพลิงฟอสซิลได้ ทำไมถึงไม่ลงทุนใน ทางเลือกที่ทดแทน ได้จริง? “Nuclear: Pros and Cons” http://timeforchange.org (2007) แหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ ฃองโลกจำแนกตามเชื้อเพลิง อดีตอนาคต

23 นิวเคลียร์และฟอสซิลมักจะไปด้วยกัน? ► โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอเมริกาเหนือ มีการใช้งาน ร่วมกับโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยโรงไฟฟ้า นิวเคลียร์จะ  ต้องเดินเครื่องตลอดเวลา ไม่สามารถปิดเครื่อง หรือเปิดเครื่องได้อย่างง่ายดาย  สามารถผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐาน (ในปริมาณที่ตายตัว) เท่านั้น  ต้องอาศัยพลังงานจากแหล่งเชื้อเพลิงอื่นมาผสม ด้วยเพื่อให้เพียงพอกับช่วงความต้องการไฟฟ้า สูงสุด ► ยกตัวอย่างในรัฐออนตาริโอ แคนาดา: เนื่องจากความสามารถในการผลิตไฟฟ้าของ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ลดลง เป็นเหตุให้ต้องผลิต เพิ่มจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงงาน Crystal River 3 ในรัฐ ฟลอริดา สหรัฐฯ เตา 1, 2 (ด้านหน้า) และเตา 4, 5 (ด้านหลัง) เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหิน เตาที่ 3 (ตรงกลาง) เป็นเตาปฏิกรณ์ นิวเคลียร์ http://www.atomicengines.com/pictures.html “What Thai Citizens Should Know About Canada’s Nuclear Power Program.” Probe International (1999) http://www.threegorgesprobe.org/probeint/Mekong/candu/9902.html#8

24 เหตุใดพลังงานนิวเคลียร์จึงได้รับ ความนิยมอีก? ► ความมั่นคงด้านพลังงาน ► ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ ► ต้นทุนการผลิต "ต่ำ" ► เทคโนโลยี "พัฒนาขึ้น" ► ปัจจัยด้านการเมืองโลก ► ความปลอดภัยและความมั่นคง ► การกำจัดกากของเสีย

25 1960 19701980199020002010 ปริมาณที่จำกัดและราคาที่เพิ่มขึ้นของ เชื้อเพลิงฟอสซิล เป็นแรงผลักดันให้เกิด ความสนใจในพลังงานทางเลือกมากขึ้น ต้นทุน: มีอะไรใหม่บ้าง

26 ต้นทุนการผลิต กฟผ. : พลังงานนิวเคลียร์มีต้นทุนการผลิตต่ำสุดเมื่อ เปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงฟอสซิลและพลังงานหมุนเวียน แหล่งพลังงานต้นทุนการผลิต นิวเคลียร์2.08 ความร้อนจากถ่านหิน2.12 พลังความร้อนร่วมจากก๊าซ2.29 ความร้อนจากน้ำมัน4.12 กังหันก๊าซ7.93 แสงอาทิตย์20.20 กังหันลม5.98 ขยะ/ของเสีย 4.63 ชีวมวล2.63 EGAT “Power Development Plan” presentation at public hearing at Military club, April 3 2007

27 พลังงานนิวเคลียร์ได้รับการอุดหนุนจากรัฐ ► การวิจัยและพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์เกิดขึ้นจากงบประมาณของรัฐ  แต่ไม่มีการนำมาคิดเป็นต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าจากนิวเคลียร์  แต่ไม่มีการนำมาคิดเป็นต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าจากนิวเคลียร์ ► การวิจัยและพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเกิดขึ้นจากงบประมาณของภาคเอกชน เกือบทั้งหมด  และนำมาคิดรวมเป็นต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงหมุนเวียน ► ตัวอย่างเช่นในสหรัฐฯ: http://neiนิวเคลียร์notes.blogspot.com เงินอุดหนุนของรัฐต่อการพัฒนาพลังงานในปี 2546 (สหรัฐฯ) “What Thai Citizens Should Know About Canada’s Nuclear Power Program.” Probe International (1999) http://www.threegorgesprobe.org/probeint/Mekong/candu/9902.html#8

28 ถ้ามีการผลิตพลังงานนิวเคลียร์เพิ่มขึ้น แหล่งแร่จะหมดลงรวดเร็วขึ้นและแร่จะ มีราคาแพงขึ้น แร่ยูเรเนียมที่พบส่วนใหญ่เป็นแร่คุณภาพต่ำ การทำเหมืองเพี่อดึงแร่ ยูเรเนียมมาใช้ จะทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกจำนวนมาก 2 ต้นทุนยูเรเนียมจะเพิ่มขึ้น ณ อัตราการบริโภคในปัจจุบัน: ► ทรัพยากร: สินแร่เกรดสูง ราคาถูก มีให้ใช้อีก: 50 ปี ► ทรัพยากร: สินแร่ทั่วไป มีให้ใช้อีก: 200 ปี 1 1 Nuclear Agency, International Atomic Energy Agency “Uranium 2003: Resources, Production, Demand.” Paris: OECD. (2004) 2 van Leeuwen, Jan-Willem. “Can nuclear power provide energy for the future; would it solve the co2-emission problem?”, http://beheer.oprit.rug.nl/deenen (2004) Wikipedia.org เหมืองยูเรเนียมในสหรัฐฯ

29 เหตุใดพลังงานนิวเคลียร์จึงได้รับ ความนิยมอีก? ► ความมั่นคงด้านพลังงาน ► ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ ► ต้นทุนการผลิต "ต่ำ" ► เทคโนโลยี "พัฒนาขึ้น" ► ปัจจัยด้านการเมืองโลก ► ความปลอดภัยและความมั่นคง ► การกำจัดกากของเสีย

30 1960 19701980199020002010 เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ยุคใหม่ที่คาดว่าจะมีความปลอดภัยและประสิทธิภาพดีกว่ายังอยู่ในขั้นตอนการออกแบบวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี: มีอะไรใหม่บ้าง

31 เทคโนโลยีนิวเคลียร์ขั้นสูง... เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์รุ่นใหม่ จะมีประสิทธิภาพ ความสะอาด ความปลอดภัย และความสามารถเพิ่มขึ้น Gas-cooled reactorMolten-salt reactor Nuclear thermal rocket เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์รุ่นใหม่ รุ่นที่ 4 และ 5: “Nuclear Reactor Technology.” Wikipedia.org. (2007) www.wikipedia.org

32 ...ยังเป็นเพียงแค่เทคโนโลยีบนกระดาษ ► คาดว่าจะไม่มีการผลิตเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์รุ่นที่ 4 จนกว่าปี 2030 (การคาดการณ์แบบมองโลกในแง่ดี ) ► เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์รุ่นที่ 5 ยังอยู่ในขั้นทฤษฎีเท่านั้น  เตาปฏิกรณ์รุ่นใหม่ก็ยังไม่ปลอดจากปัญหาอยู่ดี 1 ► มีหลักฐานมากมายที่บ่งชี้ข้อบกพร่องและปัญหาของเตา ปฏิกรณ์นิวเคลียร์รุ่นที่ 2 และ 3 ที่มีการเดินเครื่องอยู่ ยกตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีนิวเคลียร์แบบ CANDU: 2  ท่อแรงดันของเตาปฏิกรณ์แบบนี้มีแนวโน้มที่จะแตกง่าย  ระบบหล่อเย็นฉุกเฉินทำงานไม่สมบูรณ์  การดำเนินงานผิดพลาดทำให้แท่งเชื้อเพลิงเสียหาย 1 “Nuclear Power: Myth and Reality.” Heinrich Boll Foundation. Regional Office for Southern Africa. (2006) 2 “What Thai Citizens Should Know About Canada’s Nuclear Power Program.” Probe International 1999 http://www.threegorgesprobe.org/

33 เหตุใดพลังงานนิวเคลียร์จึงได้รับ ความนิยมอีก? ► ความมั่นคงด้านพลังงาน ► ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ ► ต้นทุนการผลิต "ต่ำ" ► เทคโนโลยี "พัฒนาขึ้น" ► ปัจจัยด้านการเมืองโลก ► ความปลอดภัยและความมั่นคง ► การกำจัดกากของเสีย

34 วัตถุที่สามารถนำมาใช้ทำระเบิดเป็นผลพลอยได้จากปฏิกิริยาในเตาปฏิกรณ์ นิวเคลียร์สองส่วน:  การเพิ่มความเข้มข้นให้สารยูเรเนียม- ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้ในการจัดเตรียม เชื้อเพลิงสำหรับเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์  การแปรรูปเชื้อเพลิงใหม่ (Reprocessing) --โดยการนำแท่งเชื้อเพลิงใช้แล้วไปสกัด สารพลูโตเนียม สารพลูโตเนียมขนาดเท่าลูกเบสบอลสามารถผลิตระเบิดขนาด เดียวกับที่ใช้ถล่มเมืองนางาซาได้ เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์สามารถผลิตระเบิด ได้ http://www.reachingcriticalwill.org/ “Nuclear Energy” Reaching Critical Will. (2001) http://www.reachingcriticalwill.org/

35 มายาคติของพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ข้อเท็จจริง 20 จาก 60 ประเทศที่อ้างว่าใช้พลังงานปรมาณู “เพื่อสันติ” มีการ ลักลอบวิจัยเพื่อผลิตอาวุธนิวเคลียร์ 1 ► “การทดลองระเบิดนิวเคลียร์เพื่อสันติ” ตามโครงการ ที่ชื่อ “พุทธสรวล” ของอินเดียเมื่อปี 1974 เป็น ตัวอย่างของมายาคตินี้ ► อินเดียสร้างเตาปฏิกรณ์เพื่อการวิจัยเลียนแบบจาก เตาที่ได้รับบริจาคมา และมีการพัฒนาโรงงานแยก สารพลูโตเนียมด้วยตนเองเพื่อผลิตระเบิดนิวเคลียร์ ► นายกรัฐมนตรีปากีสถานตอบโต้ด้วยการให้สัญญาว่า จะผลิตระเบิดนิวเคลียร์ให้ได้ “แม้ว่าเราจะต้องกิน แกลบ กินหญ้าหรือต้องหิวโหยต่อไปก็ตาม” 2 ตัวอย่าง: โครงการพุทธสรวลของอินเดีย (Smiling Buddha) นายกรัฐมนตรีอินเดียตรวจ เยี่ยมโรงงานนิวเคลียร์ 1 Green, Jim. No Solution to Climate Change. Friends of the Earth. 2005 2 “Canada blamed for India's 'peaceful' bomb.” CBC Archives (2006) http://wikipedia.org

36 IAEA (International Atomic Energy Agency) มีข้อจำกัดอย่างยิ่ง มีอย่างน้อย 8 ประเทศซึ่งลงนามในสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธ นิวเคลียร์ (NPT) ที่มีโครงการผลิตอาวุธที่ละเมิดข้อตกลงดังกล่าว หรือมีกิจกรรมผลิตอาวุธที่ได้รับอนุญาต แต่ไม่มีการรายงานต่อ IAEA ตัวอย่าง:  อียิปต์  อิรัก  ลิเบีย  เกาหลีเหนือ  โรมาเนีย  เกาหลีใต้  ไต้หวัน  ยูโกสลาเวีย http://www.nkzone.org/nkzone/category/diplomacy/ Green, Jim. No Solution to Climate Change. Friends of the Earth. 2005 http://www.acfonline.org.au/uploads/res_nukesnosolsummary.pdf

37 เหตุใดพลังงานนิวเคลียร์จึงได้รับ ความนิยมอีก? ► ความมั่นคงด้านพลังงาน ► ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ ► ต้นทุนการผลิต "ต่ำ" ► เทคโนโลยี "พัฒนาขึ้น" ► ปัจจัยด้านการเมืองโลก ► ความปลอดภัยและความมั่นคง ► การกำจัดกากของเสีย

38 1960 19701980199020002010 ความปลอดภัยและความมั่นคง: มีอะไรใหม่บ้าง อุบัติเหตุนิวเคลียร์หลายร้อยครั้งยังเกิดขึ้นอย่าง สม่ำเสมอ แม้จะมีขนาดเล็กกว่าที่เกิดในปี 1986 (2529) การก่อการร้ายด้วยอาวุธนิวเคลียร์มีแนวโน้ม เพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน มีการอ้างว่าเทคโนโลยีรุ่นใหม่จะให้ความมั่นคง ปลอดภัยมากกว่า

39 อุบัติเหตุมากมาย อุบัติเหตุของโรงปฏิกรณ์นิวเคลียร์เชอร์เนบิลและเกาะทรีไมล์ เป็น ที่รู้จักกันมากที่สุด นอกจากนั้นยังเกิดอุบัติเหตุนิวเคลียร์อีกเป็น 100 ครั้ง อาทิ   เกิดอุบัติเหตุอย่างน้อย 8 ครั้งซึ่งสร้างความเสียหายหรือทำให้ เกิดความผิดปรกติในการทำงานของแกนในเตาปฏิกรณ์ของ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือเตาปฏิกรณ์เพื่อการวิจัย   เกิดอุบัติเหตุอย่างน้อย 5 ครั้งกับเตาปฏิกรณ์เพื่อการวิจัยซึ่งเป็น เหตุให้มีผู้เสียชีวิต   ยังมีอุบัติเหตุร้ายแรงอีกหลายครั้ง ที่ไม่ได้เกิดจากความ เสียหายหรือการทำงานผิดปรกติของอุปกรณ์หลัก และมี เหตุการณ์จำนวนมากที่เข้าข่าย “เกือบวิกฤต” เนื่องจากเตา ปฏิกรณ์ไม่สมบูรณ์จากการบำรุงรักษาที่หย่อนยาน Green, Jim. No Solution to Climate Change. Friends of the Earth. 2005 http://www.acfonline.org.au/uploads/res_nukesnosolsummary.pdf

40 อุบัติเหตุมากมาย ► ► โตไกมูระ ญี่ปุ่น ปี 1999: คนงานสองคนได้รับสารพิษกัมมันตรังสีจนถึงขั้น เสียชีวิต ในเวลาต่อมามีการเปิดเผยว่ามีการปรับแต่งข้อมูลอย่างจงใจจากการ สำรวจเตาปฏิกรณ์หลายสิบเครื่อง ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการซ่อมแซมและการปิด เครื่องเป็นเวลานาน ► ► Sellafield, อังกฤษ ปี 2000: ผู้ตรวจการณ์ของรัฐบาลพบว่ามีการละเมิดข้อ ปฏิบัติด้านความปลอดภัยขั้นพื้นฐานอย่างรุนแรงในแหล่งที่มีการปรับแต่งสภาพ เชื้อเพลิง ► ► David-Besse, สหรัฐฯ ปี 2002: เกิดการสึกกร่อนของท่อแรงดันสูงที่สำคัญ จนเกือบทำให้แกนของเตาปฏิกรณ์หลอมละลายทั้งหมด ► ► Cruas-3, -4, ฝรั่งเศส ปี 2003: น้ำท่วมทำให้เกิดความเสียหายและต้องปิด โรงงาน มิฮามา ญี่ปุ่น ปี 2004: การระเบิดของไอน้ำทำให้คนงานสองคนเสียชีวิต ► ► มิฮามา ญี่ปุ่น ปี 2006: โรงงานต้องปิดตัวลงเนื่องจากไม่สามารถต้านทาน แผ่นดินไหวที่รุนแรงได้ ► ► นิอิกาตะ ญี่ปุ่น 2007: แผ่นดินไหวส่งผลให้เกิดไฟไหม้ในโรงไฟฟ้า PHOTO: Number 3 reactor after accident at the Mihama Nuclear plant in Japan. http://www.smh.com.au “Nuclear: Safety.” Greenpeace International (2006) http://www.greenpeace.org/international/campaigns/Nuclear /safety

41 การปล่อยสารกัมมันตรังสี ► ► การปล่อยสารกัมมันตรังสีเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอในทุกขั้นตอนของกระบวนการที่ เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงนิวเคลียร์   คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ด้านผลกระทบจากสารกัมมันตรังสี สหประชาชาติ (1994) ประมาณการว่าปริมาณกัมมันตรังสีเฉลี่ยที่ประชากรโลกได้รับในช่วงเวลา 50 ปีของ การเดินเครื่องเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ อยู่ที่ระดับ 2 ล้าน person-Sieverts (หน่วย วัดผลกระทบด้านชีวภาพจากกัมมันตรังสี)   เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานความเสี่ยง พบว่า ปริมาณการรับรังสีดังกล่าว เทียบเท่า กับการเพิ่มจำนวน ผู้เสียชีวิตเนื่องจากมะเร็งถึง 80,000 ราย ► กรณีเชอร์โนบิล: หากใช้มาตรฐานความเสี่ยงเดียวกัน สาร กัมมันตรังสีที่ปล่อยจากเชอร์โนบิล คิดเป็นเหตุ ให้เกิด ผู้เสียชีวิตเนื่องจากมะเร็ง 24,000 ราย ► ทำให้มีผู้อพยพโยกย้ายอย่างถาวรถึง 220,000 คนในประเทศเบลารุส สหพันธรัฐรัสเซียและ ยูเครน เตาปฏิกรณ์เชอร์โนบิลหมายเลข 4 หลัง อุบัติเหตุ http://www.sheppardsoftware.com Green, Jim. No Solution to Climate Change. Friends of the Earth. 2005 http://www.acfonline.org.au/uploads/res_nukesnosolsummary.pdf

42 การโจมตีของผู้ก่อการร้ายและการโจมตี ด้วยอาวุธทั่วไป ► ► มีการใช้อาวุธทั่วไปเพื่อโจมตีโรงงานนิวเคลียร์หลายแห่งในหลาย ประเทศ.   อิหร่าน อิสราเอลและสหรัฐฯ เคยทิ้งระเบิดโรงงานนิวเคลียร์ในอิรัก   อิรักเคยทิ้งระเบิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของอิหร่านในช่วงทศวรรษ 1980   อิรักอ้างว่าเคยมีเป้าหมายที่จะใช้ขีปนาวุธสกั๊ดทำลายโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที Dimona ของอิสราเอลในปี 1991 (2534) ► ► ผู้ก่อการร้ายสามารถจู่โจมในระหว่างการขนส่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ สามารถบุกเข้าไปในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ และสามารถระเบิด ทำลายแหล่งเก็บกากนิวเคลียร์เพื่อให้สารกัมมันตรังสีแพร่กระจาย ไปทั่ว Barnaby, Frank and James Kemp. Too Hot to Handle? The Future of Civil Nuclear Power. United Kingdom: Oxford Research Group, 2007: 14

43 การลักลอบขนย้ายเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ ► ► จากฐานข้อมูลการลักลอบขนย้ายขององค์การ IAEA พบว่ามีการลักลอบขนย้ายสาร กัมมันตรังสีมากกว่า 650 ครั้ง ตั้งแต่ปี 1993 (2536) เป็นต้นมา   มีการลักลอบขนย้ายสารกัมมันตรังสี 100 ครั้งในปี 2004. 1 ► ► การลักลอบขนย้ายสารกัมมันตรังสีอาจนำไปสู่การจัดหาสารนิวเคลียร์เพื่อการผลิตอาวุธ และสารกัมมันตรังสีซึ่งใช้ผลิตระเบิดนิวเคลียร์ขนาดเล็ก (dirty bombs) ประเทศไทย: การจับกุมการขนย้ายสารซีเซียม 2003 13 มิ.ย. 2003: มีการจับกุมคนไทยที่กรุงเทพ ซึ่งพยายามขาย สาร cesium 137 จำนวน 30 กก. ให้กับตำรวจนอกเครื่องแบบ ซึ่งสาร Cesium 137 ในปริมาณดังกล่าวสามารถนำมาใช้ทำ ระเบิดนิวเคลียร์ขนาดเล็กได้ (dirty bombs) 2 1 El Baradei, Mohamed. “Nuclear Terrorism: Identifying and Combating the Risks”, March 16, 2005 2 Andreoni, Alessandro and Charles D. Ferguson. Radioactive Cesium Seizure in Thailand: Riddled with Uncertainties. James Martin Center for Nonproliferation Studies: July 2003 http://cns.miis.edu/pubs/week/030717.htm

44 ► ► อาวุธนิวเคลียร์ที่มีพลานุภาพทำลายเมืองทั้งเมือง ประกอบขึ้นได้จากสารพลูโตเนียมจำนวน 10 กก.เท่านั้น ► ► ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ได้ผลิตสารพลูโตเนียมถึง 1,600 ตัน (Institute for Science and International Security, 2004) ซึ่งมากพอสำหรับการผลิตอาวุธ นิวเคลียร์ 160,000 ลูก แม้จะมีการคุ้มครองไม่ให้สารพลูโตเนียม 99% รั่วไหลไป ได้ แต่หากมีการเล็ดลอดแม้เพียง 1% ก็มากพอแล้ว สำหรับผลิตอาวุธนิวเคลียร์ 1,600 ลูก ไม่มีช่องว่างสำหรับความผิดพลาด Institute for Science and International Security, “Civil Plutonium Produced in Power Reactors” (2004).

45 เหตุใดพลังงานนิวเคลียร์จึงได้รับ ความนิยมอีก? ► ความมั่นคงด้านพลังงาน ► ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ ► ต้นทุนการผลิต "ต่ำ" ► เทคโนโลยี "พัฒนาขึ้น" ► ปัจจัยด้านการเมืองโลก ► ความปลอดภัยและความมั่นคง ► การกำจัดกากของเสีย

46 1960 19701980199020002010 การกำจัดกากของเสีย: มีอะไรใหม่บ้าง ไม่มีอะไรใหม่เลย

47 เราต้องหาทางจัดเก็บกากเหล่านี้อย่างปลอดภัย นานถึง 10,000 - 240,000 ปี ► การทำเหมืองและการแต่งแร่ยูเรเนียมทำ ให้เกิดกากโคลนกัมมันตรังสี ► เชื้อเพลิงใช้แล้วประกอบด้วยสาร กัมมันตรังสี ► การนำเชื้อเพลิงใช้แล้วมาแปรรูปใหม่ทำ ให้เกิดกากกัมมันตรังสี ► ณ ปี 2543 อุตสาหกรรมนิวเคลียร์ได้ผลิต กากกัมมันตรังสีระดับเข้มข้นมากถึง 201,000 ตัน มลภาวะจากกระบวนการวงจรเชื้อเพลิง กระบวนการวงจรเชื้อเพลิง “Nuclear Energy” Reaching Critical Will. (2001) http://www.reachingcriticalwill.org/

48 ไม่มีทางออกในระยะยาวสำหรับกาก นิวเคลียร์ ► ► ไม่มีแหล่งจัดเก็บถาวรแม้แต่แหล่งเดียวในโลกที่สามารถ ใช้เป็นที่ทิ้งกากนิวเคลียร์ที่มีความเข้มข้นสูงได้   มีเพียงไม่กี่ประเทศที่ได้หาแหล่งเก็บกากนิวเคลียร์ที่เป็นไปได้ http://wikipedia.org ► จากการศึกษาของสถาบัน เทคโนโลยีแห่งแมสซาจูเส็ต (MIT): สภาพการณ์: ถ้าการผลิตพลังงาน นิวเคลียร์ในโลกเพิ่มขึ้น 3 เท่า ผลลัพธ์: เราจะต้องหาแหล่งเก็บ กากนิวเคลียร์ที่มีขนาดใหญ่ เท่ากับภูเขา Yucca ทุกๆ 3-4 ปี ภูเขา Yucca ในสหรัฐฯ (ซึ่งมีการ เสนอให้เป็นแหล่งเก็บกากนิวเคลียร์) John Deutch and Ernest J. Moniz et al, The Future of Nuclear Power: An Interdisciplinary MIT Study, Cambridge, MA: MIT, 2003.

49 1960 19701980199020002010 ความเป็นมาของพลังงานนิวเคลียร์ในไทย

50 พลังงานนิวเคลียร์ในไทย 1960 19701980199020002010 การผลักดัน นิวเคลียร์ 1966 กฟผ.เสนอโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกของ ไทย “Thailand’s Nuclear Program: 1966-1997” WISE News Communique (1997) http://www10.antenna.nl/wise/index.html?http://www10.antenna.nl/wise/473/4692.html

51 พลังงานนิวเคลียร์ในไทย 1960 19701980199020002010 1974 1974 โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อ่าวไผ่ ชลบุรีขนาด 350-500 MW ได้รับอนุมัติ “Thailand’s Nuclear Program: 1966-1997” WISE News Communique (1997) http://www10.antenna.nl/wise/index.html?http://www10.antenna.nl/wise/473/4692.html ชะงักงัน การผลักดัน นิวเคลียร์

52 พลังงานนิวเคลียร์ในไทย 1960 197019801990 2000 2010 1974 1974โครงการพับไปเนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติลดลง “Thailand’s Nuclear Program: 1966-1997” WISE News Communique (1997) http://www10.antenna.nl/wise/index.html?http://www10.antenna.nl/wise/473/4692.html ชะงักงัน ล้มเหลว

53 พลังงานนิวเคลียร์ในไทย 1960 19701980199020002010 1977 1977 กฟผ. ฟื้นโครงการขึ้นมาใหม่และรัฐบาลอนุมัติ “Thailand’s Nuclear Program: 1966-1997” WISE News Communique (1997) http://www10.antenna.nl/wise/index.html?http://www10.antenna.nl/wise/473/4692.html การผลักดัน นิวเคลียร์ ชะงักงัน ล้มเหลว

54 พลังงานนิวเคลียร์ในไทย 1960 19701980199020002010 1977 1977 แรงต่อต้านจากทั่วโลกและในไทยทำให้ต้องยกเลิก โครงการ “Thailand’s Nuclear Program: 1966-1997” WISE News Communique (1997) http://www10.antenna.nl/wise/index.html?http://www10.antenna.nl/wise/473/4692.html ชะงักงัน ล้มเหลว

55 พลังงานนิวเคลียร์ในไทย 1960 19701980199020002010 1993 1993 สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (พปส.) เสนอ โครงการก่อสร้างเตาปฏิกรณ์เพื่อการวิจัย (5-10 มว.) ที่อ. องครักษ์ “Thailand’s Nuclear Program: 1966-1997” WISE News Communique (1997) http://www10.antenna.nl/wise/index.html?http://www10.antenna.nl/wise/473/4692.html การผลักดัน นิวเคลียร์ ชะงักงัน ล้มเหลว

56 พลังงานนิวเคลียร์ในไทย 1960 19701980199020002010 1993- 2003 1993- 2003 แผนก่อสร้างที่องครักษ์ต้องชะงักลงหลายครั้งเนื่องจากปัญหาความปลอดภัยและ สิ่งแวดล้อม 1 บริษัท General Atomics จากสหรัฐฯ ได้รับสัญญาให้ก่อสร้าง และขู่ ว่าจะดำเนินการทางกฎหมายถ้ามีการชะลอโครงการ 2 1 “Thailand’s Nuclear Program: 1966-1997” WISE News (1997) http://www10.antenna.nl/wise/index.html?http://www10.antenna.nl/wise/473/4692.html 2 “Thailand: The Final Countdown” WISE/NIRS (2002) http://www10.antenna.nl/wise/index.html?http://www10.antenna.nl/wise/573/5439.htmlttp://www10.antenna.nl/wise/index.html?http://www10.antenna.nl/wise/473/4692.html ชะงักงัน ล้มเหลว องครักษ์ “ความ ล้มเหลว”

57 พลังงานนิวเคลียร์ในไทย “Thailand To Build First นิวเคลียร์ Plant.” Energy Daily (2007) http://www.energy-daily.com/reports/Thailand_To_Build_First_nucler_Plant_999.html 1960 19701980199020002010 2007 2007 แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (PDP) เสนอให้มีการพัฒนาพลังงาน นิวเคลียร์ภายในปี 2020 (2563) โดยให้กฟผ.ลงทุน 6,000 ล้านเหรียญ เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาด 4,000 มว. ชะงักงัน ล้มเหลว องครักษ์ “ความ ล้มเหลว” การผลักดัน นิวเคลียร์

58 นิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์ในไทย 1960 19701980199020002010 การผลักดัน นิวเคลียร์ การเมือง การผลักดัน นิวเคลียร์

59 1960 19701980199020002010 มีความเชื่อมโยงระหว่างพลังงานนิวเคลียร์กับทหาร ในไทยหรือไม่? แนวโน้มในประเทศไทย ความเป็นมาด้านการเมืองและนิวเคลียร์

60 นิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์ในไทย 1960 19701980199020002010 การผลักดัน นิวเคลียร์ การเมือง การผลักดัน นิวเคลียร์ 1963-1973 1963-1973รัฐบาลทหารนำโดยถนอม-ประภาส การผลักดัน นิวเคลียร์ David Wyatt, “Thailand: A short history” 1984, p 286. สงครามเย็น, การ แทรกแซงจาก สหรัฐฯ, รัฐบาล ทหาร

61 นิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์ในไทย 1960 19701980199020002010 การผลักดัน นิวเคลียร์ การเมือง การผลักดัน นิวเคลียร์ 1976 1976 รัฐประหารภายหลังเหตุการณ์สังหารหมู่ 6 ตุลา รัฐบาล นายธานินทร์ กรัยวิเชียรขึ้นบริหารงาน การผลักดัน นิวเคลียร์ รัฐประ หาร “History of Thailand since 1973.” Wikipedia.org (2007) http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Thailand_since_1973 สงครามเย็นรัฐบาล ทหาร

62 นิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์ในไทย 1960 19701980199020002010 การผลักดัน นิวเคลียร์ การเมือง การผลักดัน นิวเคลียร์ 1977 1977 รัฐประหารนำโดยพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ การผลักดัน นิวเคลียร์ รัฐประ หาร “History of Thailand since 1973.” Wikipedia.org (2007) http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Thailand_since_1973 สงครามเย็น รัฐบาลทหาร

63 นิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์ในไทย 1960 19701980199020002010 การผลักดัน นิวเคลียร์ การเมือง การผลักดัน นิวเคลียร์ 1991 1991 รัฐประหารนำโดยพลเอกสุนทรและสุจินดา เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ การใช้กำลัง ทหารปราบปรามผู้ประท้วงต่อต้านสุจินดาที่ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกฯ มีการแต่งตั้ง รัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุนเพื่อเป็นรัฐบาลชั่วคราว การผลักดัน นิวเคลียร์ รัฐประ หาร “History of Thailand since 1973.” Wikipedia.org (2007) http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Thailand_since_1973 สงครามเย็นรัฐบาล ทหาร

64 นิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์ในไทย 1960 19701980199020002010 การผลักดัน นิวเคลียร์ การเมือง การผลักดัน นิวเคลียร์ 2006 2006 รัฐประหารนำโดยสนธิ บุญรัตนกลิน มีการแต่งตั้ง พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์เป็นนายกฯ รัฐประหารนำโดยสนธิ บุญรัตนกลิน มีการแต่งตั้ง พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์เป็นนายกฯ การผลักดัน นิวเคลียร์ รัฐประ หาร “History of Thailand since 1973.” Wikipedia.org (2007) http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Thailand_since_1973 สงครามเย็นรัฐบาล ทหาร

65 นิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์ในไทย 1960 19701980199020002010 การผลักดัน นิวเคลียร์ การเมือง การผลักดัน นิวเคลียร์ <500 มว. การผลักดัน นิวเคลียร์ 5-10 มว. เตาปฏิกรณ์ แบบวิจัย การผลักดัน นิวเคลียร์ 4,000 มว. รัฐประ หาร “Thailand To Build First Nuclear Plant.” (2007) “Thailand’s Nuclear Program: 1966-1997” WISE. (1997) สงครามเย็น รัฐบาลทหาร


ดาวน์โหลด ppt Sheila Bijoor พลังไทwww.palangthai.org ประเทศไทยควรพัฒนา พลังงานนิวเคลียร์หรือ? ข้อพิจารณาและต้นทุน 13 สิงหาคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google