งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เส้นขนาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เส้นขนาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เส้นขนาน

2 ส่วนของเส้นตรง เส้นตรง

3 A D B C เขียนแทนด้วย AB เขียนแทนด้วย CD

4 B D A B C D A C เขียน AB // CD เขียน AB // CD

5 เส้นตัด A B D C

6 มุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัด

7

8 มุมภายนอกและมุมภายใน ที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัด

9

10 เรียกมุม 1 และ มุม 3 ว่ามุมภายนอกและมุมภายใน
ที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัด เรียกมุม 2 และ มุม 4 ว่ามุมภายนอกและมุมภายใน

11 มุมแย้ง

12

13 ที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัด ที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัด
มุมภายนอกและ มุมภายใน ที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัด มุมภายใน ที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัด มุมแย้ง

14 มุมตรงกันข้าม

15

16 มุมที่อยู่ภายในข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันเท่ากับ 180 องศา

17 มุมภายในและมุมภายนอกที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดจะมีขนาดเท่ากัน

18 มุมแย้งจะมีขนาดเท่ากัน


ดาวน์โหลด ppt เส้นขนาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google