งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Buddy Happy Brain (Smart Kids) ศูนย์อนามัยที่ ๓

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Buddy Happy Brain (Smart Kids) ศูนย์อนามัยที่ ๓"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Buddy Happy Brain (Smart Kids) ศูนย์อนามัยที่ ๓

2 เขตสุขภาพที่ 3 กำแพงเพชร พิจิตร ชัยนาท อุทัยธานี นครสวรรค์

3 สถานการณ์ปัญหาพัฒนาการเด็ก เขตสุขภาพที่ 3
สถานการณ์ปัญหาพัฒนาการเด็ก เขตสุขภาพที่ 3 คัดกรองไม่ครบ เครือข่ายระดับตำบลขาดการบูรณาการ ขาดการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ เด็กอยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย70% ปัญหาพัฒนาการเด็ก ผู้ดูแลเด็กขาดการมีส่วนร่วม เด็กใช้สื่ออิเลคทรอนิค ผู้ดูแลเด็กขาดความรู้ การเลี้ยงดูเด็ก

4 ผลิตสื่อธรรมชาติ ผู้ปกครองมีส่วนร่วม หลักสูตร Happy Brain ใช้กิจกรรม DSPM เก็บข้อมูลคุณภาพ เน้นการเล่นธรรมชาติ

5 สร้างเครือข่ายเขตสุขภาพที่ ๓
อนุกรรมพัฒนาการปฐมวัย คู่หูดูแลเด็ก (PP) ศูนย์เด็กเล็กHappY BRAIN รร.อนุบาล(EF) DreamWCC

6 Thank You!


ดาวน์โหลด ppt Buddy Happy Brain (Smart Kids) ศูนย์อนามัยที่ ๓

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google