งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันอังคารที่ 6 มีนาคม พ. ศ เวลา น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันอังคารที่ 6 มีนาคม พ. ศ เวลา น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่1
วันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ เวลา น. นางสาวกัญญาภัทร พันธุ์ภักดี เกษตรอำเภอภาชี มอบหมายให้นายณัฐวรรธน์ จารุทรรศน์พิมล คณะทำงานทีมขับเคลื่อนประจำตำบลไผ่ล้อม เข้าร่วมการจัดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่1 ณ ศาลาอ่านหนังสือหมู่6 ต.ไผ่ล้อม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา นายณัฐวรรธน์ จารุทรรศน์พิมล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ : รายงาน โทร จัดทำโดย : สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ดาวน์โหลด ppt วันอังคารที่ 6 มีนาคม พ. ศ เวลา น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google