งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
โดย นางมนพัทธ์ รุ่งเช้า นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 สภาพปัญหาและการแก้ไขการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ผู้กระทำผิดอยู่ตรงไหนก็ได้ในโลก ความเสียหายกระทบถึงคนจำนวนมาก & รวดเร็ว ใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนในการกระทำความผิด ยากต่อการจับกุมและนำผู้กระทำผิดมาลงโทษ แก้ปัญหาช่องว่างในกฎหมายอาญา “หมิ่นประมาท”

3 ความหมาย “ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมายถึง ข้อมูล ข้อความ คำสั่ง ชุดคำสั่ง
หรือสิ่งอื่นใด บรรดาที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบ คอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึงข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วย เช่น มือถือประเภทคอมพิวเตอร์พกพา อินเทอร์เน็ต บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

4 บทลงโทษ *ม.5-ม.7 แม้ไม่เสียหายก็เป็นความผิดสำเร็จแล้ว*
ม.5 เข้าถึงคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ (จำคุก 6 ด./ปรับ 10,000 บ.) ม.6 ล่วงรู้มาตรการป้องกัน (จำคุก 1 ปี/ปรับ 20,000 บ.) ม.7 เข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ(จำคุก 2 ปี/ปรับ 40,000 บ.) คำว่า “โดยมิชอบ” = ไม่มีอำนาจ เช่น เจาะรหัส/เข้าระบบคอมฯของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต,แอบเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ แต่ถ้าคอมฯ ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัย แม้ว่าเข้าถึงโดยมิชอบ ก็ไม่เป็นความผิด *ม.5-ม.7 แม้ไม่เสียหายก็เป็นความผิดสำเร็จแล้ว*

5 บทลงโทษ (ต่อ) ม.8 การดักข้อมูลคอมพิวเตอร์ (จำคุก 3 ปี/ปรับ 60,000 บ.)
ม.9 การรบกวนข้อมูลคอมพิวเตอร์ (จำคุก 5 ปี/ปรับ 100,000 บ.) ม.10 การรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ (จำคุก 5 ปี/ปรับ 100,000 บ.) ม.11 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เหมาะสม(จดหมายขยะ)(Spam Mail) (ปรับ 100,000 บ.) เช่น นักล้วง ,Hacker,ปล่อย packet หรือปล่อย virus รบกวนการใช้ระบบคอมโดยปกติสุข เช่น ระงับ ชะลอ ขัดขวาง โจมตี ส่งจดหมายรำคาญ หรือข้อมูลให้ผู้อื่นและผู้นั้นไม่อยากรับ แต่ยังส่งอีก จนทำให้ผู้รับรำคาญ ฯลฯ

6 บทลงโทษ (ต่อ) ม.12 การกระทำต่อความมั่นคง
(1) ก่อความเสียหายแก่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (จำคุก 10 ปี/ปรับ 200,000 บ.) (2) กระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ/เศรษฐกิจ (จำคุก 3-15 ปี/ปรับ 60, ,000 บ.) วรรคท้าย เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิต (จำคุก ปี) *ก่ออาชญากรรมคอมพิวเตอร์ มาตรานี้เป็นบทเพิ่มโทษ ม.9-ม.10 กรณีเกิดความเสียหายกับประชาชนในวงกว้าง ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ บริการสาธารณูปโภค เช่น ทำลายระบบสาธารณูปโภค ระบบจราจร เป็นต้น *

7 บทลงโทษ (ต่อ) ม.13 การจำหน่าย/เผยแพร่ชุดคำสั่งเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือกระทำผิด เช่น Spyware Virus Worm (จำคุก 1 ปี/ปรับ 20,000 บ.) เช่น Malicious logic โปรแกรมประสงค์ร้าย (Malware) ไวรัส (Virus) หนอน (worm) Spyware ฯลฯ มุ่งประสงค์ทำลายระบบความปลอดภัยของคอมฯ

8 บทลงโทษ (ต่อ) มุ่งคุ้มครองปัจเจกบุคคล
ม.14 เผยแพร่ข้อมูลเท็จ/เนื้อหาอันไม่เหมาะสม (จำคุก 5 ปี/ปรับ 100,000 บ.) มุ่งคุ้มครองปัจเจกบุคคล เช่น ปลอมหน้าเว็บไซต์/ข้อมูลเท็จ โพสต์ในเว็บไซต์,เผยแพร่ภาพลามก/อนาจาร, ว่ากล่าวให้ร้ายผู้อื่น ทำให้เสียชื่อเสียง/ถูกดูหมิ่น/เกลียดชัง ผล - ม.14 อัตราโทษสูง + ยอมความไม่ได้ + ไม่มีหลักเรื่องสุจริต/ประโยชน์สาธารณะ

9 บทลงโทษ (ต่อ) ม.15 ผู้สนับสนุน/ยินยอมให้มีการกระทำผิด ในระบบคอมฯ ของตน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำผิดตามม.14 (จำคุก 5 ปี/ปรับ 100,000 บ.) ตัวอย่าง. นาย ก. เป็นพนักงานบริษัท ส่งข้อมูลปลอม/เท็จ/ภาพลามกอนาจารภายในองค์กรของตนเอง ผู้บริหารของบริษัทนี้ทราบแล้วไม่ทักท้วงหรือดำเนินการใดๆ **ผู้บริหาร จะถือว่าสนับสนุนหรือยินยอมหรือไม่ ต้องพิสูจน์เรื่องเจตนา (ค่อนข้างยุ่งยากมาก)

10 บทลงโทษ (ต่อ) ม.16 การตัดต่อภาพและเผยแพร่ (จำคุก 3 ปี/ปรับ 60,000 บ.)
**ถ้าสุจริต ไม่มีความผิด** ** มาตรานี้ เป็นมาตราเดียวที่ยอมความได้ เพื่อแก้ปัญหาช่องว่างกม.อาญา “หมิ่นประมาท” เช่น ภาพการ์ตูนล้อเลียนดารา/นักการเมือง

11 กรณีศึกษา กรณีปล่อยคลิปวีดีโอ “ลามก/อนาจาร” เผยแพร่ทางเว็บไซต์
ข้อเท็จจริง นศ.หญิง มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ถ่ายคลิปวีดีโอเพื่อนสาวเปลือยกาย(อนาจาร) แล้วโพสต์แพร่คลิปในอีเมล เพื่อรับคลิปมาแล้วส่งในเว็บไซต์ต่าง ๆ หลายแห่ง อ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการณ์ และไม่ทราบว่าการกระทำดังกล่าวจะมีความผิด และไม่ได้กระทำเชิงพาณิชย์ เหตุเกิด พ.ศ. 2551 โทษ (สร้าง+เผยแพร่/ส่งต่อ) เป็นความผิด ปอ. ม. 326,328 และ พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ ม.14(1),(4)หรือ(5) ศาลพิพากษาลงโทษจำคุก 5 ปี ปรับ 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

12 กรณีศึกษา กรณี ส่ง SMS หมิ่นเบื้องสูง คดี “อาก๋ง”
โทษ ปอ.ม.112 และ พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ ม.14(2),(3) -คำพิพากษา กระทำผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรม จำคุกกระทงละ 5 ปี รวม 4 กระทง รวมจำคุก 20 ปี

13 กรณีศึกษา คดี “หมิ่นประมาททางอินเตอร์เน็ต” ข้อเท็จจริง
คดี “หมิ่นประมาททางอินเตอร์เน็ต” ข้อเท็จจริง จำเลยถ่ายคลิปวีดีโอที่มีลักษณะหมิ่นประมาท แล้วนำไปโฟต์ ลงในเว็บไซต์ และเพื่อนได้บันทึกและส่งต่อๆ คนทั่วไปย่อมสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ (อันเป็นลักษณะการโฆษณาด้วยภาพ) ส่วนผู้ที่รับ และได้ forward-mail ต่อไปให้ผู้อื่นอีก = เป็นการใส่ความผู้เสียหายต่อไปอีกครั้งหนึ่ง ถือว่าหมิ่นประมาทเช่นกัน โทษ ปอ.ม. 328 และ พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ ม.14(1),(5) จำคุก 5 ปี ปรับ 100,000 บาท

14 -โรคติดอินเตอร์เน็ต -เล่นไลน์ facebook e-mail
พฤติกรรมใช้ชีวิตของคนไทยในสังคมปัจจุบัน -เล่นไลน์ facebook -โรคติดอินเตอร์เน็ต นักจิตวิทยา วิเคราะห์ว่า บุคคลใดมีอาการอย่างน้อย 4 ประการ ไม่น้อยกว่า 1 ปี แสดงว่าเป็นอาการของโรคติดอินเตอร์เน็ต (โรคทางจิตประเภทหนึ่ง) ดังนี้ 1.หมกมุ่น 2.ต้องการใช้เป็นเวลานานขึ้นเรื่อยๆ 3. เมื่อใช้แล้วรู้สึกดีขึ้น 4. หงุดหงิก หดหู่ กระวนกระวาย เมื่อไม่ใช้

15 พฤติกรรมสุ่มเสี่ยง(ติดคุก) รู้เท่าไม่ถึงการณ์
- โพสต์ต้องคลิก+ส่งต่อ ในไลน์ facebook ทวิตเตอร์ เป็นขอกดไลค์/กดแชร์ไว้ก่อน (จำคุก 5 ปี ปรับ 100,000) - อัปโหลดรูปโป๊/วาวหวิว (จำคุก 5 ปี ปรับ 100,000) - ตั้งตัวเป็นเจ้ากรมข่าวลือ (จำคุก 5 ปี ปรับ 100,000) - โพสต์ข้อความแกล้งเพื่อน (จำคุก 5 ปี ปรับ 100,000) - ส่งe- mail ลูกโซ่ (ปรับ 100,000) ฯลฯ

16 จริยธรรมที่พึงมีในโลกออนไลน์
คุณธรรมและจริยธรรม 1. ไม่ใช้คอมฯ ทำร้ายผู้อื่น 2. ไม่รบกวนการใช้งานคอมฯ ของผู้อื่น 3. ไม่แอบดูแฟ้มข้อมูลของผู้อื่น 4. ไม่ใช้คอมฯ เพื่อลักขโมย 5. ไม่ใช้คอมฯ เพื่อเป็นพยานเท็จ 6. ไม่ใช้/ทำสำเนาซอฟแวร์ที่ตนไม่ได้ซื้อสิทธิ์

17 จริยธรรม (ต่อ) 7. ไม่ใช้คอมฯ ผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต
8. ควรใช้คอมฯ ในเชิงสร้างสรรค์ 9. ควรเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น 10. ควรช่วยกันรักษาคุณธรรมในการใช้เทคโนโลยี เช่น ไม่ส่งจดหมายลูกโซ่/ข้อมูลเท็จ/ไม่ส่งภาพโป๊ ภาพวาวหวิว /ภาพที่สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิผู้อื่น หรือก่อความเดือดร้อน หรือทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียงทางสังคมและอื่น ๆ หากไม่ได้เป็นผู้กระทำ แต่พบเห็น ควรว่ากล่าวตักเดือนให้เขาทำในสิ่งที่ถูกต้อง ฯลฯ

18 คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเตอร์เน็ต
ใช้สื่อเทคโนโลยีโดยสุจริต ไม่ไปทำร้ายผู้อื่น และเคารพต่อความเป็นมนุษย์ ** ไม่เป็นนักดัก นักเจาะ นักกวน นักล้วง นักปล่อย นักแกล้ง**

19 จริยธรรมที่พึงมีในโลกออนไลน์ (ต่อ)
องค์กร (ผู้บริหาร) -สุ่มเสี่ยงต่อการเป็นผู้สนับสนุน/ยินยอม ** ควรกำหนดนโยบาย (internet Policy) สำหรับพนักงานในองค์กรของตน

20 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google