งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ศน.ประพิณศิริ อินทธิรา สพป.เชียงใหม่ เขต 1

2

3

4 ITA ระดับสถานศึกษา 1. ประชุมชี้แจง
2. มอบหมายหน้าที่ เพื่อรวบรวมเอกสารตามประเด็นในแบบประเมิน 3. ส่งรายชื่อผู้ประสานงาน ตามแบบ ITA ส่งรายชื่อบุคลากรในร.ร. ตามแบบ ITA ส่งรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามแบบ ITA.003.2

5 จำนวนนักเรียนปัจจุบัน
ITA จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามแบบ ITA.003.2 จำนวนนักเรียนปัจจุบัน จำนวนแบบสำรวจ ต่ำกว่า 201 คน 30 ชุด คน 40 ชุด คน 50 ชุด คน 60 ชุด 801-1,000 คน 70 ชุด 1,001-1,200 คน 80 ชุด 1,201-1,400 คน 90 ชุด 1,401 คน ขึ้นไป 100 ชุด

6 ITA ระดับสถานศึกษา กำหนดการส่งเอกสาร รายชื่อผู้ประสานงาน ตามแบบ ITA รายชื่อบุคลากรในร.ร ตามแบบ ITA รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามแบบ ITA ? …………………………………………………………………………. กำหนดการประเมิน ITA เดือนกรกฎาคม 2559


ดาวน์โหลด ppt ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google