งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปิดชั้นข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปิดชั้นข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเปิดชั้นข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2 การเปิดชั้นข้อมูล วิธีการ Connect To Folder
วิธีการ เปิดชั้นข้อมูล (Shape file) วิธีการ เปิดชั้นข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก (Web service) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3 เลือก Directory โฟลเดอร์ที่จัดเก็บไฟล์ชั้นข้อมูล แล้วคลิก OK
Connect To Folder คลิก Connect To Folder จากแถบ Catalog 1 2 3 เลือก Directory โฟลเดอร์ที่จัดเก็บไฟล์ชั้นข้อมูล แล้วคลิก OK (ต.ย. D:\) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4 Connect To Folder เมื่อ Connect To Folder
เสร็จแล้ว แถบ Catalog จะแสดงชั้นข้อมูลและสามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5 การเปิดชั้นข้อมูล วิธีการเปิดชั้นข้อมูล สามารถทำโดยวิธีการคลิกเม้าส์ค้างไว้ที่ชั้นข้อมูล แล้วลากเข้าไปยัง Data Frame ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

6 เปิดชั้นข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก (Web service)
1 2 คลิกที่ Add WMS Server ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

7 เปิดชั้นข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก (Web service)
link address จากหน่วยงานที่เผยแพร่ ในรูปแบบ Web Service แปลงที่ดิน จากกรมที่ดิน เขต (สป.ก.) จากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

8 เปิดชั้นข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก (Web service)
กรอก link address แปลงที่ดิน 1 คลิก Get Layers 2 3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

9 เปิดชั้นข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก (Web service)
ขั้นตอนถัดมา ให้คลิกเม้าลากเข้ามายัง Data Frame ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

10 เปิดชั้นข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก (Web service)
เปิดชั้นข้อมูล Center Line ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11 เปิดชั้นข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก (Web service)
1 ใช้เครื่องมือแว่นขยายเพื่อ Zoom in ไปยังสายทาง 2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

12 เปิดชั้นข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก (Web service)
โดยชั้นข้อมูลแปลงที่ดินจะสามารถแสดงออกมาได้ในมาตราส่วน 1:10,000 หรือ ต่ำกว่านั้น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

13 เปิดชั้นข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก (Web service)
ขั้นตอนถัดมาคือการเปิดภาพถ่ายดาวเทียม โดยคลิก Add Basemap ดังภาพ *การเปิดใช้งาน Basemap เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

14 เปิดชั้นข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก (Web service)
เลือก Imagery ดังภาพ แล้วคลิก Add ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

15 เปิดชั้นข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก (Web service)
หลังจากขั้นตอนที่แล้ว ให้รอสักครู่ ความเร็วในการแสดงผลขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ต ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ดาวน์โหลด ppt การเปิดชั้นข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google