งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องน่ารู้ ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องน่ารู้ ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องน่ารู้ ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
Smart Search เรื่องน่ารู้ ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 10 เมษายน 2561

2 One Device for Any Issue.

3 สถาปัตยกรรม Web App. ข้อมูลนำเข้าระบบ BackOffice ผู้ใช้บริการ
Mobile App. ผู้สอบบัญชี (ภาครัฐ / เอกชน) ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ด้านอื่น ๆ

4 Responsive Web Application
สแกน QR Code เพื่อเข้าใช้งาน

5 Smartphone Application
สแกน QR Code เพื่อ Download และติดตั้ง Application

6 สาธิตการติดตั้งและใช้งาน Smart Search for Android

7 การจัดเก็บสถิติการ Download
Android iOS

8 การจัดเก็บสถิติการใช้งาน: iOS

9 การจัดเก็บสถิติการใช้งาน: Android

10 ข้อเสนอแนะ ? ยินดีครับ / ค่ะ
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต่อ 4346


ดาวน์โหลด ppt เรื่องน่ารู้ ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google