งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ วิชา ภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2 แผนที่โลก แผนที่โลก

3 อเมริกาเหนือเป็นทวีป ซึ่งแต่เดิมยังไม่มีคนรู้จักจนกระทั่งมีนักเดินเรือ
ชาวอิตาเลียนชื่อ คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส  ( Christopher Comlubus ) ได้เดินทาง มาพบเกาะบริเวณที่เป็นหมู่เกาะอินดีสตะวันตก ใน พ.ศ และเข้าใจว่า ดินแดนใหม่ที่เขาพบนั้นเป็นส่วนหนึ่งของทวีปเอเชีย ต่อมา พ.ศ อเมริโก เวสปุชชี ( Amerigo Vespucci ) ชาวอิตาเลียนได้เดินทางสำรวจดินแดนที่โคลัมบัสเคยสำรวจมาแล้ว จึงทราบ ว่าดินแดนที่พบนั้นเป็นทวีปใหม่ ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของทวีปเอเชียตามที่โคลัมบัส เข้าใจและเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่เขา ชาวยุโรปจึงตั้งชื่อทวีปใหม่นี้ว่า อเมริกา ( America )

4 ลักษณะทางกายภาพของ ทวีปอเมริกาเหนือ
ที่ตั้ง อาณาเขต และขนาด การแบ่งภูมิภาคของทวีปอเมริกาเหนือ ลักษณะภูมิประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ

5 ที่ตั้ง อาณาเขต และขนาด
ที่ตั้ง อาณาเขต และขนาด ที่ตั้ง ทวีปอเมริกาเหนือ ตั้งอยู่ในเขตซีกโลกเหนือทั้งหมด  คือ  อยู่ระหว่างละติจูด  7 องศาเหนือ ถึง 84 องศาเหนือ  และระหว่างลองจิจูด  53 องศาตะวันตก  ถึง 167 องศาตะวันตกหรือ มีพื้นที่อยู่ตั้งแต่ เขตทรอปิกขึ้นไปจนถึงขั้วโลกเหนือ ขนาด ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาเหนือมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก มีเนื้อที่ประมาณ 24,000,000 ตารางกิโลเมตร รูปร่างของทวีปอเมริกาเหนือคล้ายรูปสามเหลี่ยม หัวกลับ คือ มีฐานกว้างอยู่ทางเหนือและมียอดของสามเหลี่ยมอยู่ทางใต้

6 อาณาเขต ทิศตะวันออก ติดต่อกับมหา สมุทรแอตแลนติก มีเกาะที่สำคัญ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับมหา สมุทรแอตแลนติก  มีเกาะที่สำคัญ ได้แก่ เกาะนิวฟันด์แลนด์ เกาะเบอร์มิวดา และหมู่เกาะบาฮามาส

7 ทิศใต้ ติดต่อกับทวีปอเมริกาใต้
มีคลองปานามาเป็นแนวแบ่งเขตทวีป น่านน้ำทางทิศใต้ ได้แก่ มหาสมุทร แปซิฟิกกับทะเลแคริบเบียน และอ่าว เม็กซิโกในมหาสมุทรแอตแลนติก ส่วนดินแดนทางทิศใต้ ได้แก่ หมู่เกาะ เวสต์อินดีส เกาะที่สำคัญมี คิวบา ฮิสปันโยลา จาเมกา เปอร์โตริโก

8 ทิศตะวันตก ติดต่อกับมหาสมุทร
แปซิฟิก ทางตอนเหนือของทวีปมี ช่องแคบเบริงคั่นระหว่างทวีปอเมริกา เหนือกับทวีปเอเชีย มีคาบสมุทรที่ สำคัญ คือ คาบสมุทรแคลิฟอร์เนีย และคาบสมุทรอะแลสกา   น่านน้ำที่ สำคัญ ได้แก่ ทะเลเบริง อ่าวอะแลสกา อ่าวแคลิฟอร์เนีย เกาะที่สำคัญ ได้แก่ เกาะแวนคูเวอร์ หมู่เกาะอาลูเชียน และหมู่เกาะควีนชาร์ล็อต

9 การแบ่งภูมิภาค อเมริกาเหนือแบ่งตาม สภาพสังคมวัฒนธรรม
มี 2 ส่วน ได้แก่ แองโกล อเมริกาและละตินอเมริกา โดยถือเอาแม่น้ำริโอแกรนด์ เป็นพรม แดนระหว่างเม็กซิโกกับสหรัฐอเมริกา เป็นแนวแบ่ง

10 ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศ แบ่งออกเป็น 4 เขต
เขตเทือกเขาสูงภาคตะวันตก เขตที่ราบภาคกลาง เขตหินเก่าแคนาดา เขตเทือกเขาภาคตะวันออก

11 เขตเทือกเขาสูงภาคตะวันตก
เป็นเขตเทือกเขาสูงที่สลับซับซ้อนกันหลายแนวที่เกิดจาก การโก่งตัวของเปลือกโลกที่มีอายุน้อยจึงเป็นเขตที่มักเกิด ปรากฏการณ์แผ่นดินไหว มีอาณาบริเวณตั้งแต่ตอนเหนือ สุดของช่องแคบเบริงจนถึงประเทศปานามา ได้แก่ เทือก เขาอะแลสกา มียอดเขาสูงสุดในทวีปอเมริกเหนือ ชื่อ ยอดเขาแมกคินลีย์ (6,190 เมตร) เทือกเขารอกกี เทือกเขา แคสเกต เทือกเขาเซียราเนวาดา เทือกเขาเซียรามาเดร และเทือกเขาโคสต์ระหว่างเทือกเขาสูงเหล่ามีที่ราบสูง ระหว่างเทือกเขาที่สำคัญ คือ ที่ราบสูงอะแลสกา ที่ราบสูง บริติชโคลัมเบีย ที่ราบสูงเกรตเบซิน ที่ราบสูงโคโลราโด และที่ราบสูงเม็กซิโก โดยเฉพาะที่ราบสูงโคโลราโด มี ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นโกรกธาร หุบเหวลึก มีหน้าผาสูงชัน ซึ่งเป็นผลมาจากการไหลขอแม่น้ำโคโลราโด ทำให้เกิดการกัดเซาะดินและชั้นหิน เกิดเป็นภูมิประเทศที่สวยงาม ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คือ แกรนด์แคนยอน ในมลรัฐแอริโซนา

12 แกรนด์แคนยอน

13 เขตที่ราบภาคกลาง เป็นที่ราบกว้างใหญ่ มีอาณาเขตตั้งแต่ มหาสมุทรอาร์กติกทางตอนเหนือลงมาจนถึงอ่าวเม็กซิโกทางตอนใต้ และระหว่างเทือกเขารอกกีกับเทือกเขาแอปปาเลเชียน ประกอบด้วยชั้นหินที่เกิดจากการโก่งตัวของเปลือกโลก ลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่ราบลูกคลื่น คือ บริเวณที่สูงจะอยู่ตอนเหนือและเขตติดต่อกับเทือกเขารอกกี บริเวณตอนกลางเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำต่างๆ ประกอบด้วยเขตที่ราบ 6 เขต คือ

14 1. ที่ราบลุ่มแม่น้ำแมกเคนซี (Mackenzie Lowlands) อยู่ตอนเหนือสุดระหว่างเขตหินเก่า
แคนาดากับเทือกเขาแมกคินลีย์ เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำแคบๆ มีประชากรอาศัยอยู่เบาบาง เนื่องจาก มีอากาศหนาวเย็น 2. ที่ราบแพร์รีแคนาดา (Canadian Prairie) เป็นที่ราบใหญ่อยู่ทางภาคกลางของแคนาดา ได้แก่ บริเวณรัฐแมนิโทบา ซัสแคตเชวัน แอลเบอร์ทา เป็นเขตปลูกข้าวสาลีที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก 3. ที่ราบลุ่มทะเลสาบเกรตเลกส์ และลุ่มแม่น้ำเซนต์ลอเรนซ์ (Great Lakes and St.Lawrence) ทะเลสาบทั้ง 5 ได้แก่ ทะเลสาบสุพีเรีย (ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก) มิชิแกน ฮูรอน อีรี และออนแตริโอ เป็นแหล่งน้ำที่มีอาณาเขตติดต่อกัน และระหว่างทะเลสาบอีรีกับออนแตริโอมี น้ำตกขนาดใหญ่ ชื่อว่า น้ำตกไนแอการาและที่ชายฝั่งทะเลสาบออนแตริโอ มีทางระบายซึ่งเป็น ต้นกำเนิดของแม่น้ำเซนต์ลอเรนซ์ไหลลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติก เขตที่ราบรอบทะเลสาบ ทั้ง 5 และลุ่มแม่น้ำเซนต์ลอเรนซ์ มีดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูก และเป็นบริเวณที่การขนส่ง ทางน้ำภายในทวีปสำคัญที่สุดในโลก จึงเป็นเขตที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น

15 4. ราบลุ่มแม่น้ำมิสซิสซิปปี-มิสซูรี (Missisippi-Missouri Plain) เป็นที่ราบที่เกิดจากแม่น้ำพัด
เอาดินตะกอนมาทับถมเป็นบริเวณกว้าง เหมาะแก่การเพาะปลูก ได้แก่ แม่น้ำมิสซิสซิปปี ซึ่งมีความยาวที่สุดในอเมริกาเหนือ ยาว 3,779 กิโลเมตร ไหลลงสู่อ่าวเม็กซิโก และมีแม่น้ำสาขา คือ แม่น้ำมิสซูรี โอไฮโอ เทนเนสซี อาร์คันซอส์เป็นเขตที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นแห่ง หนึ่งของอเมริกาเหนือ 5. ที่ราบชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกและชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก (Gult Coast and Atlantic Plain) มีบริเวณตั้งแต่ทางตะวันออกของเทือกเขาแอปปาเลเชียนลงไปทางใต้ถึงอ่าวเม็กซิโก โดยเฉพาะ ที่ราบชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกเป็นเขตที่มีอากาศร้อน จึงเหมาะแก่การปลูกพืชเมืองร้อน เช่น ยาสูบ ข้าวเจ้า ฝ้าย และผลไม้ต่างๆ 6. ที่ราบบนที่สูง (High Plains) ได้แก่ พื้นที่ทางด้านตะวันออกของเทือกเขารอกกี ซึ่งเป็นเขต เงาฝนหรือเขตอับลม ทำให้มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีต่ำ เป็นเขตเหมาะสำหรับปลูกข้าวสาลี โดยใช้เครื่องจักรทุ่นแรงในการเพาะปลูกแบบไร่ขนาดใหญ่

16 เขตหินเก่าแคนาดา ได้แก่ พื้นที่บริเวณรอบๆ อ่าวฮัดสัน ลงมาถึงทะเลสาบทั้ง 5 เป็นเขตหินที่ เก่าแก่ที่สุดเช่นเดียวกับ บอลติกชีลด์ ใน ทวีปยุโรป ประกอบด้วยหินเปลือกโลก ที่มีอายุเก่าแก่และผ่านการสึกกร่อนมา นาน ลักษณะของพื้นที่จึงเป็นที่ราบเกือบ ทั้งหมดและอยู่ในเขตอากาศหนาวจัด ทางตอนเหนือมีเกาะใหญ่น้อยมากมาย พื้นที่ส่วนใหญ่มีธารน้ำแข็งปกคลุม มีประชากรอาศัยอยู่เบาบางและมี จำนวนน้อยมาก

17 เขตเทือกเขาภาคตะวันออก
มีอาณาเขตตั้งแต่เกาะนิวฟันด์แลนด์ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ แคนาดาลงมาถึงภาคตะวันออกเฉียงใต้ ของสหรัฐอเมริกา เป็นเขตหินเก่าแต่มี อายุน้อยกว่าเขตหินเก่าแคนาดา ประกอบด้วยเทือกเขาเตี้ยๆ ที่ผ่านการ สึกกร่อนมานาน ได้แก่ เทือกเขาแอปปาเลเชียน มียอดเขา สูงสุดชื่อ ยอดเขามิตเชล อยู่ในมลรัฐ นอร์ทแคโรไลนา สูง 2,005 เมตร

18 เขตภูมิอากาศและ พืชพรรณธรรมชาติ
ภูมิอากาศในทวีปอเมริกาเหนือ แบ่งได้เป็น 12 เขต ดังนี้ ภูมิอากาศแบบป่าดิบชื้น ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเขตร้อน ภูมิอากาศแบบทะเลทราย ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น ภูมิอากาศแบบทุ่งน้ำแข็ง ภูมิอากาศแบบภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก ภูมิอากาศแบบที่สูง ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีป ภูมิอากาศแบบไทกาหรือกึ่งขั้วโลก ภูมิอากาศแบบทุนดราหรือขั้วโลก

19 ภูมิอากาศแบบป่าดิบชื้น
เป็นภูมิอากาศที่มีฝนตกชุกและอุณหภูมิ สูงตลอดปีพืชพรรณธรรมชาติ เป็นป่าดิบ ชื้น    พบบริเวณ ชายฝั่งตะวันออกของ อเมริกากลาง บางส่วนของหมู่เกาะอินดีส ตะวันตก ป่าดิบชื้น ป่าดิบชื้น

20 ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเขตร้อน
ลักษณะอากาศ อุณหภูมิสูงตลอดปีเฉลี่ยสูงกว่า 18 องศาเซลเซียส มีฤดูแล้งสลับให้เห็น เด่นชัด ฝนส่วนใหญ่ตกในฤดูร้อน ปริมาณนำฝนมากกว่า 1,200 มิลลิเมตรต่อปี ในฤดูหนาวอากาศ แห้งคล้ายกับภาคกลาง ภาคเหนือและ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พืชพรรณธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสะวันนา เป็นทุ่งหญ้าป่าโปรง หรือที่เรียกว่าทุ่งหญ้าเมืองร้อน Sawanna ทุ่งหญ้าสะวันนา จะปรากฏ ลักษณะอากาศแบบนี้ ทางตะวันตกของอเมริกากลาง ตอนใต้ของหมู่เกาะอินดีสตะวันตก ในทวีป อเมริกาเหนือ

21 ภูมิอากาศแบบทะเลทราย
เป็นภูมิอากาศร้อนแห้งแล้ง ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยไม่เกิน 10 นิ้ว/ปี ลักษณะอากาศ กลางวันร้อนจัด อุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส ในตอนกลางคืนอากาศหนาว จัด อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง พืชพรรณธรรมชาติเป็นพืชจำพวกตะบอกเพชร และไม้ประเภทมีหนาม พบบริเวณ ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาและ ภาคเหนือของเม็กซิโก อูฐ ต้นตะบองเพชร อูฐ

22 ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย
เป็นภูมิอากาศร้อนแห้งแล้ง ฤดูหนาวอากาศหนาวจัด ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 10-15 นิ้ว/ปี  พืชพรรณธรรมชาติ เป็นทุ่งหญ้าสั้นๆ เรียกว่า ทุ่งหญ้าสเตปป์ (Steppe)  พบบริเวณ ชายขอบของทะเลทรายทางตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐ อเมริกา   บางส่วนของแคนาดาและเม็กซิโก ทุ่งหญ้าสเตปป์ ลักษณะของทุ่งหญ้าสเตปป์

23 ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน
ลักษณะอากาศในฤดูร้อนอุณหภูมิค่อนข้างสูง อากาศร้อนและแห้งแล้ง ส่วนใน ฤดูหนาวอากาศอบอุ่นและมีฝนตก ปริมาณน้ำฝนประมาณ 1,000 มิลลิเมตรต่อปี พืชพรรณธรรมชาติเป็นป่าไม้ใบกว้างไม่ผลัดใบ หรือไม้พุ่มเตี้ยสลับทุ่งหญ้า ป่าละเมาะ ป่าแคระ พันธุ์ไม้ส่วนใหญ่จะเป็นผลไม้ตระกูลส้ม เช่น องุ่น มะกอก ส้ม เป็นต้น พบบริเวณ ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนกลางของมลรัฐ แคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกา ไม้พุ่มเตี้ยสลับ ทุ่งหญ้า

24 ต้น คอร์กโอ๊ค เป็นไม้ยืน
ต้นในเขตภูมิอากาศแบบ เมดิเตอร์เรเนียน ที่มีต้น เตี้ยแคระ เปลือกลำต้น หนา เพราะสามารถป้อง กันการระเหยของน้ำได้ดี

25 ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น
อุณหภูมิในฤดูหนาวจะสูงกว่าเขตภูมิอากาศ แบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีป ในฤดูร้อนอากาศ อบอุ่น อุณหภูมิค่อนข้างสูง มีฝนตกเกือบตลอด ปี ปริมาณน้ำฝนประมาณ 650 มิลลิเมตรต่อปี พืชพรรณธรรมชาติเป็นป่าไม้ใบกว้างผลัดใบ บริเวณที่มีปริมาณน้ำฝนน้อยจะเป็นทุ่งหญ้า แพรรี พบบริเวณภาคตะวันออกเฉียงใต้ของ สหรัฐอเมริกาที่ราบชายฝั่งมหาสมุทร แอตแลนติกและ ดินแดนที่อยู่ภายในทวีปที่ มีฝนตกน้อย ป่าไม้ใบกว้างผลัดใบ

26 ภูมิอากาศแบบภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก
อากาศในฤดูร้อนอบอุ่นถึงค่อนข้างเย็น ฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัด มีฝนตกสม่ำเสมอตลอดปี เพราะได้รับอิทธิพลจากลมประจำตะวันตก  พืชพรรณธรรมชาติเป็นป่าไม้ใบกว้างผลัดใบ ได้แก่ เมเปิลวอลนัท เชสต์นัท โอ๊ก บีซ เบิร์ช แอช สวีท    พบบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของ สหรัฐอเมริกาและแคนาดา ลักษณะต้น คอร์กโอ๊ค

27 ตัวอย่างไม้ใบกว้างและไม้ผลัดใบในช่วง ฤดูหนาวเป็นภาพป่าฤดูการผลัดใบ
ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีป เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ห่างไกลจากทะเล ในฤดูหนาวอากาศหนาวเย็นเป็นระยะเวลานาน ส่วนในฤดูร้อน อุณหภูมิค่อนข้างร้อน ฝนตก ในฤดูร้อนส่วนใหญ่เกิดจากฝนพาความร้อน ในฤดูหนาวมีหิมะตก พืชพรรณธรรมชาติเป็น ป่าไม้ใบกว้างผลัดใบและป่าผสมป่าสน พบ บริเวณ พื้นที่ทางตะวันออกและตะวันตกของ ทะเลสาบทั้ง 5 ( บริเวณทางตอนใต้ของ แคนาดาและตอนเหนือของสหรัฐอเมริกา) ตัวอย่างไม้ใบกว้างและไม้ผลัดใบในช่วง ฤดูหนาวเป็นภาพป่าฤดูการผลัดใบ

28 ภูมิอากาศแบบไทกาหรือกึ่งขั้วโลก
เนื่องจากอยู่ห่างจากทะเลถัดจากภูมิอากาศแบบทุนดรา ทำให้ในฤดูหนาวอากาศ หนาวจัดรุนแรง ส่วนในฤดูร้อนมีอากาศอบอุ่นขึ้น มีฝนตกส่วนใหญ่ตกในรูปของ หิมะ พืชพรรณธรรมชาติ เป็นป่าสนไทกา ต้นไม้มีลักษณะตั้งตรง กิ่งสั้นมีใบเล็ก แหลม คล้ายเข็ม เพื่อลดการคลายน้ำจึงมีใบเขียวตลอดปี พบบริเวณ มลรัฐอะแลสกา และพื้นที่ส่วนใหญ่ทางภาคเหนือของแคนาดา ป่าสนไทกา

29 ภูมิอากาศแบบทุนดราหรือขั้วโลก
ลักษณะอากาศของเขตนี้ ฤดูร้อนมีระยะเวลาสั้นประมาณ 2-3 เดือน อุณหภูมิในฤดูร้อนเฉลี่ยต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส ส่วนในฤดูหนาว อากาศหนาวจัด อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งยาวนานกว่า 6 เดือน ฝนตกน้อยส่วนใหญ่ตกในรูปของหิมะ พืชพรรณธรรมชาติ ได้แก่พวก มอส ตะไคร่น้ำ ไลเคน ส่วนในฤดูร้อนจะมีไม้ดอก ซึ่งเรียกว่า ทุนดราแพรรี จำพวก ต้นอาร์กติกวิลโลว์ อาร์กติกปอบปี เจริญเติบโตในระยะเวลาสั้น ๆ พบบริเวณชายฝั่งของมหาสมุทรอาร์กติกของมลรัฐอะแลสกาและแคนาดา มอส ไลเคน ต้นอาร์กติกวิลโลว์

30 ภูมิอากาศแบบทุ่งน้ำแข็ง
ลักษณะอากาศหนาวจัดตลอดทั้งปี ไม่มีเดือนใดอุณหภูมิสูงกว่าจุดเยือกแข็งเป็นเขตที่ทุรกันดาร จนได้รับสมญาว่าทะเลทรายแห่งหิมะ ทำให้พืชไม่สามารถขึ้นได้เลย ดินแดนนี้จึงปราศจากพืช พรรณธรรมชาติ บริเวณที่ปรากฏลักษณะภูมิอากาศแบบนี้ได้แก่ ทวีปแอนตาร์กติกา และตอน กลางของเกาะกรีนแลนด์ ภูมิอากาศแบบที่สูง ลักษณะอากาศจะเปลี่ยนแปลงไปตามความสูงและที่ตั้งตามละติจูด ภูมิอากาศจะแตกต่างกัน ตามท้องถิ่นซึ่งอุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงในอัตราเฉลี่ยทุกๆ 180 เมตร อุณหภูมิจะลดลง 1 องศา เซลเซียสโดยประมาณทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่ตั้งตามละติจูด และอาจจะเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยอื่น ๆ ของภูมิอากาศ อาทิ ระยะห่างจากทะเล ลมประจำปี กระแสน้ำในมหาสมุทร เป็นต้น พืชพรรณ ธรรมชาติก็จะเปลี่ยนแปลงตามความสูงของพื้นที่และที่ตั้งตามละติจูด บริเวณที่ปรากฏลักษณะ ภูมิอากาศแบบนี้ จะพบตามเทือกเขาสูง ที่สำคัญของโลก อาทิ เทือกเขาหิมาลัย ในทวีปเอเชีย   เทือกเขาร็อกกี้ในทวีปอเมริกาเหนือ  เทือกเขาแอนดีส ในทวีปอเมริกาใต้  เทือกเขาคิริมานจาโร ใน ทวีปแอฟริกา

31 ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรดิน ทวีปอเมริกาเหนือมีที่ดินที่ขาดความ
ความอุดมสมบูรณ์ ไม่เหมาะแก่การเกษตร ได้แก่ ดินในเขตภูมิ อากาศหนาวเย็น ทางภาคเหนือของประเทศแคนาดาและรัฐ อะแลสกา ดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตรมีหลายบริเวณ เช่น ดินในเขตทุ่งหญ้าบริเวณภาคกลางของสหรัฐอเมริกาและทางตอนกลางของ ภาคใต้ของแคนาดา ดินในเขตลุ่มน้ำต่างๆ เป็นดินตะกอนเหมาะแก่การเพาะปลูก ดินในพื้นที่แห้งแล้ง เช่น ทะเลทรายและทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทรายในสหรัฐอเมริกา และเม็กซิโกก็เป็นดินอุดมสมบูรณ์ หากมีระบบการชลประทานเข้าถึงก็สามารถ ใช้ในการเพาะปลูกได้ดี ดิน

32 ทรัพยากรป่าไม้ ป่าไม้ของอเมริกาเหนือมีประมาณร้อยละ 16 ของพื้นที่
ป่าไม้ทั้งหมด ของโลกโดยป่าไม้สำคัญจะอยู่ในประเทศ แคนาดา  สหรัฐอเมริกา บางส่วนของเม็กซิโก และคิวบา ลักษณะของป่าจะเป็นป่าที่มีต้นไม้จะหนาแน่นมากทาง ชายฝั่งตะวันตก  นับตั้งแต่เทือกเขาร็อกกีไปจนถึงปานามา ต้นไม้ที่สำคัญ ได้แก่  ไพน์ เปอร์สปรูซ  ฮิกคอรี ปอปลาร์ ป่าสนที่พบมากในเขตภูมิอา กาศแบบอบอุ่นและกึ่งขั้วโลก (ป่าไทก้า) ได้แก่ในประเทศ แคนาดา และสหรัฐอเมริกา

33 ทรัพยากรสัตว์ในธรรมชาติ
ทวีปอเมริกาเหนือแม้จะมี พื้นที่กว้าง ใหญ่ไพศาล แต่ปริมาณสัตว์ป่าก็มีไม่ มากนัก เพราะการบุกทำลายพื้นที่ป่า ไม้และมีการล่าสัตว์ป่า สัตว์ป่าที่สำคัญ ได้แก่ ตัวมิงค์ สุนัขจิ้งจอก หมี บีเวอร์ เออร์มัน จระเข้ และนกชนิดต่าง ๆ แผนที่ แผนที่แสดงทรัพยากรสัตว์ป่า

34 นกอินทรีหัวขาว สัตว์ประจำชาติของสหรัฐอเมริกา
หมีขั้วโลก หมีกีซซี่ นกฮัมมิ่ง เบิร์ด นกที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก

35 วาฬเพชฌฆาต หมาป่า สิงโตภูเขาซึ่ง ชาวอินเดียน แดงเรียกว่า “พูมา” งูหางกระดิ่ง

36 ทรัพยากรพลังงาน ในทวีปอเมริกาเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาและแคนาดา มีการพัฒนา การใช้พลังงาน ในหลายรูปแบบ ได้แก่ น้ำมันปิโตรเลียม   แหล่งสำคัญจะอยู่ ในสหรัฐอเมริกา  แคนาดา เม็กซิโก  คิวบา เปอร์โตริโก ประเทศที่มีปริมาณน้ำมันสำรอง มากได้แก่ แคนาดา สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก เอลซัลวาดอร์ กัวเตมาลา แท่นขุดเจาะน้ำมันในทะเล

37 รัฐออนตาริโอ ประเทศแคนาดา
ไฟฟ้าพลังน้ำ   แหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำ ที่สำคัญของทวีปอเมริกา เหนือ จะอยู่ทางด้าน ตะวันตกของประเทศแคนาดา  ที่ใช้พลังงานน้ำตก  รองลงมา คือสหรัฐอเมริกา  เม็กซิโก  คิวบา กัวเตมาลา ปานามา ไฟฟ้าพลังน้ำใน รัฐออนตาริโอ ประเทศแคนาดา

38 ไฟฟ้าพลังลม   แหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานลมได้แก่ รัฐวอชิงตัน
ประเทศสหรัฐอเมริกา หุบเขาพลังงานลม ใกล้เมือง Walla Walla รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

39 ไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ในเมืองซาคาเมนโต สหรัฐอเมริกา โรงงานอุตสหรรม ในเมือง Frederick รัฐMaryland

40 แร่ธาตุ ทวีปอเมริกาเหนือมีแร่ธาตุกระจายอยู่
ตามพื้นที่ต่าง ๆ แม้แต่ในประเทศเล็ก ๆ เช่น กัวเตมาลา ฮอนดูรัส  นิการากัว คิวบา  สาธารณรัฐโดมินิกัน จึงเป็น ปัจจัยหนึ่งในการพัฒนา อุตสาหกรรม ให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว   แร่ธาตุที่สำคัญได้แก่ เหล็ก ตะกั่ว อะลูมีเนียม ทองแดง กำมะถัน โปรแตส บ็อกไซต์ นิกเกิล ทอง เงิน

41 ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ
เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา ประชากร การศึกษา การกระจายและความแน่นของประชากร

42 เชื้อชาติ 1. กลุ่มคนผิวเหลือง เป็นชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพ
1. กลุ่มคนผิวเหลือง เป็นชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพ มาจากทวีปเอเชีย ได้แก่ ชาวเอสกิโม หรือ อเมรินเดียน ( Amerindian ) ปัจจุบัน อาศัยอยู่ในประเทศแคนาดา มลรัฐอะแลสกาของสหรัฐอเมริกา ภาพชาวเอสกิโม

43 ชาวอินเดียน ( Indian ) หรือเรียกว่า อเมริกันอินเดียน
ปัจจุบันอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาและอเมริกากลาง ชนเผ่าโอปิอินเดียน อาศัยอยู่ทาง ตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา ชนเผ่าโอปิอินเดียน อาศัยอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา

44 2. กลุ่มคนผิวขาว เป็นประชากรที่อพยพมาจากทวีปยุโรป ได้แก่ ชาวสเปน
2. กลุ่มคนผิวขาว เป็นประชากรที่อพยพมาจากทวีปยุโรป ได้แก่ ชาวสเปน โปรตุเกส อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และชาวยุโรปอื่นๆ เป็นประชากร ส่วนใหญ่ของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา 3. กลุ่มคนผิวดำ เป็นประชากรที่ถูกนำมาจากทวีปแอฟริกา เพื่อใช้แรงงาน ในไร่นาในสหรัฐอเมริกา มีอยู่มากในสหรัฐอเมริกามากกว่า 30 ล้านคน ชนเผ่าบุ๊ชแมน ชนเผ่าบุ๊ชแมน

45 เมสติโซ ( Mestizo ) หมายถึง พวกเลือดผสมระหว่างชาวผิวขาวกับ
4. กลุ่มคนเลือดผสม เมสติโซ ( Mestizo ) หมายถึง พวกเลือดผสมระหว่างชาวผิวขาวกับ อินเดียน เป็นประชากรส่วนใหญ่ของกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา พวกเมสติโซ พวกเมสติโซ มูแลตโต ( Mulatto ) หมายถึง พวกเลือดผสมระหว่าง ชาวผิวดำกับชาวผิวขาว เป็นประชากรในสหรัฐอเมริกา

46 ภาษา ภาษาที่ประชากรส่วนใหญ่ใช้ในปัจจุบัน
เป็นตระกูลอินโด-ยูโรเปียน มีหลายกลุ่ม ดังนี้ ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาประจำชาติและภาษาราชการ ของแคนาดาและสหรัฐอเมริกา ภาษาสเปน เป็นภาษาราชการของประเทศเม็กซิโก และประเทศต่างๆในอเมริกากลาง ภาษาฝรั่งเศส เป็นภาษาที่ใช้มากในรัฐควิเบกของ แคนาดาและในเกาะเฮติ

47 ศาสนา คริสต์ศาสนา เป็นศาสนาของคนส่วนใหญ่
คริสต์ศาสนา เป็นศาสนาของคนส่วนใหญ่ ในอเมริกาเหนือ มีนิกายสำคัญคือ นิกายโปรเตสแตนต์ ประชากรที่นับถืออยู่ในแคนาดา และสหรัฐอเมริกา นิกายโรมันคาทอลิก ประชากรที่นับถืออยู่ในรัฐควิเบกของแคนาดา และประเทศต่างๆ ในลาตินอเมริกา รวมทั้งประชากรในเมืองต่างๆ ของสหรัฐอเมริกาที่เคยเป็นอาณานิคมของสเปนมาก่อน

48 การศึกษา กลุ่มแองโกลอเมริกา รัฐบาลได้จัดการศึกษาแบบให้เปล่า
กลุ่มแองโกลอเมริกา รัฐบาลได้จัดการศึกษาแบบให้เปล่า ทั้งระดับประถมและมัธยม อาจกล่าวได้ว่าประชากร ที่มีอายุเกิน 15 ปี เกือบทุกคนเป็นผู้อ่านออกเขียนได้ กลุ่มลาติอเมริกา มีผู้รู้หนังสือมากกว่าร้อยละ 80 ยกเว้น เอลซัลวาดอร์ ฮอนดูรัส นิการากัว มีผู้รู้หนังสือประมาณร้อยละ 73 กัวเตมาลาและเฮติ มีผู้รู้หนังสือเพียงร้อยละ 60 และ 53 ตามลำดับ

49 การกระจายและความหนาแน่นของประชากร
อเมริกาเหนือมีประชากรทั้งหมดประมาณ 509 ล้านคน ( 2548 ) เฉลี่ยความหนาแน่นประมาณ  23  คนต่อตาราง กิโลเมตร

50 1. บริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น คือ ภาคตะวันออกของทวีป
ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ ซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ และการคมนาคมขนส่ง มีปริมาณฝนเพียงพอกับการเพาะปลูก มีแร่ธาตุที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้แก่ ถ่านหิน เหล็ก น้ำมันปิโตรเลียม มีการคมนาคมขนส่งสะดวก ทั้งทางน้ำ ภายใน และทะเลสาบใหญ่ทั้ง 5 แม่น้ำเซนต์ลอเรนซ์  แม่น้ำมิสซิสซิปปี 

51 1. บริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่เบาบาง
เขตเทือกเขาและที่ราบสูงภาค ตะวันตก เขตทะเลทรายทางภาค ตะวันตกเฉียงใต้ เขตอากาศหนาวเย็นใน มลรัฐอะแลสกาและดินแดน ทางภาคเหนือของแคนาดา

52 ลักษณะทางเศรษฐกิจ อาชีพ การคมนาคมขนส่ง การคมนาคมขนส่ง

53 ข้าวโพด อาชีพ การเพาะปลูก เป็นพืชเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา
ปัจจุบันสามารถผลิตได้เป็นอันดับ 1 ของโลก ปลูกมากบริเวณที่ราบภาค กลาง โดยเฉพาะดินแดนทางตอนใต้ ของทะเลสาบทั้ง 5 ที่เรียกว่า แดน ข้าวโพด ( corn belt ) ในเขตประเทศ สหรัฐอเมริกา เป็นพืชเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันสามารถผลิตได้เป็น แดนข้าวโพด ( corn belt )

54 ข้าวสาลี ปลูกข้าวสาลีในไร่ขนาดใหญ่และเป็น
แหล่งที่สำคัญที่สุดในโลก   เขตภาค กลางของแคนาดาและสหรัฐอเมริกา และรัฐต่างๆทางภาคตะวันออก เรียก เขตนี้ว่า แดนข้าวสาลี ( wheat belt ) ไร่ข้าวสาลี ไร่ข้าวสาลี

55 ฝ้าย เป็นสินค้าออกที่สำคัญของทวีปอเมริกาเหนือ สามารถส่งไปขายยังทวีปยุโรป และทวีปอื่นๆ ปลูกกันมากในประเทศสหรัฐอเมริกาบริเวณภาคใต้แถบลุ่มน้ำ มิสซิสซิปปี เรียกเขตนี้ว่า แดนฝ้าย ( cotton belt ) และภาคตะวันตกในรัฐแอริ โซนาและแคลิฟอร์เนีย เป็นสินค้าออกที่สำคัญของทวีปอเมริกาเหนือ ไร่ฝ้ายในรัฐมิสซิสซิปปี

56 พืชผลเมืองร้อน พื้นที่ครอบคลุมชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก และภาคใต้ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ในสหรัฐอเมริกา ยาสูบเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญและทำรายได้ อย่างมหาศาล จน ได้รับฉายาว่า "ทองคำเขียว" ไร่ยาสูบปลูกกันในรัฐเวอร์จีเนีย นอร์ทแคโรไลนา เซาท์แคโรไลนา เคนทักกี จอร์เจีย และทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ในประเทศคิวบาก็เป็นแหล่งปลูกยาสูบที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่งด้วย โดยสิน ค้าส่งออกที่มีชื่อเสียงของคิวบาก็คือ ซิการ์ฮาวานา ไร่ยาสูบในรัฐเวอร์จีเนีย

57 ผักและผลไม้ต่างๆ บริเวณรัฐทางใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งตั้งอยู่ในเขตร้อน ได้แก่ รัฐฟลอริดา ปลูก พวกส้ม ในเขตอบอุ่นปลูกเชอร์รี่ แอปเปิล บริเวณชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งมีภูมิอากาศ แบบเมดิเตอร์เรเนียน ปลูกองุ่น มะกอก เป็นต้น เชอร์รี่ บริเวณรัฐทางใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งตั้งอยู่ในเขตร้อน ส้มแคลิฟอร์เนีย

58 แอปเปิล ไร่องุ่น แอปเปิล มะกอก สตรอเบอรี่

59 การเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์ในทุ่งหญ้าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยเลี้ยงแบบคอกปศุสัตว์ขนาดใหญ่ ( livestock ranching ) แล้วปล่อยให้โคออกหากินหญ้าในทุ่งตามธรรมชาติ สัตว์เลี้ยง ส่วนใหญ่เป็นวัวเนื้อ พบในเขตภาคตะวันตกของแคนาดา  สหรัฐอเมริกา  และส่วน ใหญ่ของเม็กซิโก การเลี้ยงสัตว์ในทุ่งหญ้าในแคลิฟอร์เนีย

60 การทำป่าไม้ ทวีปอเมริกาเหนือผลิตไม้ได้เป็นอันดับที่ 2 ของโลก รองจากทวีปยุโรป เขตป่าไม้ที่ สำคัญ อยู่ทางตะวันตกของแคนาดา และสหรัฐอเมริกา ไม้เศรษฐกิจคือ ไม้สน เพราะ นำไปใช้ในการก่อสร้าง และเยื่อกระดาษ โดยเฉพาะไม้สนที่เรียกว่า " ดักลาสเฟอร์ " ทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกา เป็นไม้ที่มีค่ามากในการตัดมาใช้ทำประโยชน์ต่างๆ ไม้สนที่เรียกว่า " ดักลาสเฟอร์ "เป็นไม้ เศรษฐกิจที่มีค่ามากในการตัดมาใช้ทำ ประโยชน์ต่างๆ การทำไม้ใน แคนาดา

61 การประมง แหล่งประมงสำคัญ  ได้แก่  เขตน้ำตื้นใกล้ชายฝั่งของมหาสมุทรแอตแลนติก และทางตะวันตก ของเกาะนิวฟันด์แลนด์  เรียกว่า "แกรนด์แบงก์"  เป็นเขตไหล่ทวีป  มี กระแสน้ำอุ่นกัลฟ์สตรีม และ กระแสน้ำเย็นแลบราดอร์ ไหลมาบรรจบกัน  ทำให้มีปลาอุดมสมบูรณ์  ปลาที่จับได้มาก คือ ปลาคอด ปลาทูน่า และปลาเฮอร์ริง นอกจากนี้ยังมีปู  กุ้งมังกร อีกด้วย การจับปลาเฮอร์ริ่ง ซึ่งเป็นปลาเศรษฐกิจ ที่สำคัญ ปลาคอด

62 เหมืองถ่านหินในรัฐไวโอมิง
การทำเมืองแร่ ถ่านหิน ทวีปอเมริกาเหนือเป็นแหล่งถ่านหินมากพอๆกับแหล่งถ่านหินของประเทศ รัสเซียและจีน แต่ถ่านหินในทวีปอเมริกาเหนือมีคุณภาพดีกว่า แหล่งถ่านหิน ที่สำคัญ คือ ในเทือกเขาแอลปาเลเซียนของสหรัฐอเมริกาได้แก่ รัฐเพนซิล - วาเนีย เวอร์จิเนียตะวันตก โอไฮโอ ไวโอมิง เคนตักกี และเทนเนสซี ถ่านหิน เหมืองถ่านหินในรัฐไวโอมิง สหรัฐอเมริกา

63 แหล่งที่พบน้ำมันมากในอเมริกาเหนือ ก็คือ รัฐอะแลสกา สหรัฐอเมริกา
ปิโตรเลียม แหล่งผลิตที่สำคัญ ได้แก่ บริเวณเทือกเขาแอลปาเลเซียน  ลุ่มแม่น้ำมิสซิสซิปปี ชายฝั่งอ่าวเม็กซิโก รัฐแคลิฟอร์เนีย  และอะแลสกา รวมทั้งภาคกลางของแคนาดา แท่นขุดเจาะน้ำมันในทะเล ชายฝั่งอ่าวเม็กซิโก แหล่งที่พบน้ำมันมากในอเมริกาเหนือ ก็คือ รัฐอะแลสกา สหรัฐอเมริกา

64 เหล็ก พบมากในบริเวณทะเลสาบทั้ง 5 โดยเฉพาะชายฝั่งทะเลสาบสุพีเรีย
ในสหรัฐอเมริกา ที่เรียกว่า ย่านเมซาบี (Mesabi) ซึ่งอยู่บริเวณเทือก เขาเมซาบี ในรัฐมินนิโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นแหล่งแร่เหล็ก ที่สำคัญที่สุดของทวีปอเมริกาเหนือ เทือกเขาเมซาบีซึ่งเป็นแหล่งแร่เหล็ก ที่สำคัญในสหรัฐอเมริกา คนงานกำลังทำงานใน เหมืองแร่เหล็ก

65 ทองคำ พบครั้งแรกในรัฐแคลิฟอร์เนีย ปัจจุบันพบในบริเวณ
เทือกเขาร็อกกีและรัฐอแลสกาในสหรัฐอเมริกา และ รัฐออนแทรีโอของแคนาดา การเปิดหน้าเหมืองทองในสหรัฐอเมริกา พบครั้งแรกในรัฐแคลิฟอร์เนีย การร่อนหาแร่ทอง เป็นกิจกรรมที่ได้รับ ความสนใจมากจากนักท่องเที่ยวทั้งหลาย

66 บอกไซต์ เป็นแร่ที่ใช้ผลิตแร่อะลูมิเนียมพบ มากในหมู่เกาะอินดีสตะวันตก
โดยเฉพาะที่เกาะจาเมกา และเกาะ อีสแปนีโอลา อลูมิเนียมบริสุทธิ์ ที่ได้จากการ ถลุง แร่บอกไซต์ เป็นแร่ที่ใช้ผลิตแร่อะลูมิเนียม การทำเหมืองแร่บอกไซต์ ในจาเมกา ซึ่งรถบรรทุก กำลังนำสินแร่ไปยังโรงถลุง

67 อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสำคัญได้แก่อุตสาหกรรมหนัก  เช่น  การถลุงเหล็กและเหล็กกล้า   กลั่นน้ำมัน ผลิตเครื่องจักรเกษตรกรรมและอุสาหกรรม  รถยนต์  เครื่องไฟฟ้า   และอิเล็กทรอนิกส์เขตอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ บริเวณทะเลสาบเกรตเลกส์   เป็นเขตอุตสาหกรรมผลิตเหล็ก เหล็กกล้า รถยนต์ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักร เมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญได้แก่ ชิคาโก ดีทรอยต์ คลิฟแลนด์ พิตเบิร์ก บัพฟาโล บริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก  เป็นเขตอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมัน เครื่องจักร การต่อเรือ ทอผ้า เคมีภัณฑ์ นาฬิกา และอาวุธ เมืองอุตสาหกรรมที่ สำคัญได้แก่ นิวยอร์ก บอสตัน ฟีลาเดอเฟีย บัลติมอร์ บริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก เป็นเขตอุตสาหกรรมน้ำมัน อาหาร เมืองที่ สำคัญได้แก่ ซาน ฟรานซิสโก ลอสแองเจลิส

68 แผนที่แสดงที่ตั้งของแหล่งอุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกา จากแผนที่จะพบว่าบริเวณที่มีแหล่งอุตสาหกรรมหนาแน่นที่สุดได้แก่ บริเวณทะเลสาบทั้งห้า

69 พาณิชยกรรม อเมริกาเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สหรัฐอเมริกา เป็นตลาดการค้าสำคัญของโลก ผู้นำทางการค้า ในทวีปอเมริกาเหนือทั้ง 3 ชาติ คือสหรัฐอเมริกา แคนาดา และ เม็กซิโก รวมกลุ่มกัน จัดตั้งเป็น เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือ นาฟตา (NAFTA) เพื่อต่อรองและถ่วงดุลอำนาจ กับประชาคมยุโรป รวมถึงการเจรจาการค้าในรูปแบบ ทวีภาคีด้วย เช่น การเจรจา FTA กับประเทศไทย เป็นต้น การค้าของประเทศใน อเมริกาเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกา มีทั้งตลาดการค้าขายสินค้า (สินค้านำเข้า-สินค้าส่งออก) ตลาดทุน(Stock Market) และตลาดเงิน(Bond Market)

70 สินค้าส่งออก ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง เหล็ก เหล็กกล้า
ตลาดการค้าขายสินค้า   สินค้าส่งออก ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง เหล็ก เหล็กกล้า ถ่านหิน เครื่องจักรกล ไม้ ยาสูบ ยานยนต์ เครื่องบิน อาวุธยุทโธปกรณ์ ผลิตภัณฑ์อาหารและเคมีภัณฑ์   ได้แก่ ส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบ เช่น น้ำมันดิบจากกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ กาแฟ จากอเมริกาใต้ ชาจากศรีลังกาและอินเดีย ดีบุกจากไทยและมาเลเซีย ยางพาราจากเอเชียตะ วันออกเฉียงใต้ เป็นต้น ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ

71 คลองปานามา คลองขุดที่
เชื่อมระหว่างมหาสมุทร แปซิฟิก กับมหาสมุทรแอต แลนติก ทำให้ร่นระยะเวลา ในการเดินทาง จากตะวันตก ( มหาสมุทรแปซิฟิก )มายัง ฝั่งตะวันออก( มหาสมุทร แอตแลนติก )


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google