งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Overview of Family Medicine

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Overview of Family Medicine"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Overview of Family Medicine
Non Sowanna Family medicine Department Naresuan University Hospital

2 1

3 2

4 3

5 4

6

7

8

9

10

11

12

13 สะพานกลางมหาสมุทร

14 เผชิญหน้า!

15 คำศัพท์ที่พบบ่อยเมื่อพูดถึง Family medicine
Holistic care Primary care Family medicine General Practitioner Home care

16

17

18

19 Ecology of Medical Care
Adult population Age 16+ yrs 1000 Illness or injury a month 750 Consulting MD in PC a month 250 9 Admitted a month 5 Referred TC a month 1 Referred medical center a month White KL. NEJM 1961;265(18):

20

21 อะไรคือPrimary care ดูแลโรคง่ายๆ ดูแลโรคที่ไม่ซับซ้อน ดูแลโรคเบื้องต้น

22 Primary care “is the term for the health services which play a central role in the local community. It refers to the work of health care professionals who act as a first point of consultation for all patients.”

23 Type of Medical Care Tertiary Care Uncommon Disease
Need intensive & close monitoring Disease Specialists Type of Medical Care Secondary Care Short stay in hospital MD consulting Primary Care First Contact Continuing Care Comprehensive Care Coordinating Care

24 Family medicine “is a medical specialty devoted to comprehensive health care for people of all ages. It is a division of primary care that provides continuing and comprehensive health care for the individual and family across all ages, sexes, diseases, and parts of the body. It is based on knowledge of the patient in the context of the family and the community, emphasizing disease prevention and health promotion.”

25 เวชศาสตร์ครอบครัวดีอย่างไร

26

27

28 หมอ FM Other specialist
เป้าหมายแรกเมื่อพบผู้ป่วย ทำความรู้จักผู้ป่วยในฐานะ ปัจเจกชน วินิจฉัยโรค ความสำเร็จของการดูแลผู้ป่วย คุณภาพชีวิตในมุมของผู้ป่วย หาย เวลาในการดูแล เท่ากัน ต้นทุนในการรักษาเมื่อเทียบที่ความรุนแรงเท่ากัน ถูกกว่า แพงกว่า รายได้ ? ?

29 What : “Healthy” ?

30 ใครสุขภาพดีที่สุด ลุงสิทธิ์ อายุ 55 ปีอาชีพ หมอดู ช่วยงานพิธีการทั้งที่วัดและบ้านผู้คนเป็นประจำเป็นความดันโลหิตสูง อยู่กับภรรยาที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ระดับความดันของทั้งยังอยู่ในระดับ Mild HT แพทย์ผู้ดูแลเคยปรับขนาดยาให้สูงขึ้นแต่มีอาการเวียนศรีษะทุกครั้งลุงสิทธิ์จึงไม่ยอมกินยาที่มีขนาดสูงขึ้น เลิกสูบบุหรี่ ได้ 1 ปีแล้ว ยังไม่มี vascular complication เป็นคนอารมณ์ดี เป็นที่ชื่นชอบของคนในชุมชน วางแผนไว้ว่าหากเสียชีวิตจะบริจาคร่างกายในโรงพยาบาล

31 ลุง พราน อายุ 55 ปี อาชีพ ปลูกหมอนเลี้ยงไหมบนภูเขา อารมณ์ดี เป็นที่รักของเพื่อนบ้าน กินเหล้าประมาณสัปดาห์ละครั้ง เลิกบุหรี่ได้ 5 ปีแล้ว มีอาการมือขวาสั่นมา 20 ปี อาการเป็นมากเวลาตั้งใจจับสิ่งของแต่ไม่รบกวนการทำงาน ทำให้ไม่ค่อยไปงานสังสรรค์ 1 ปีนี้อาการเป็นมากขึ้น ทำงานได้ช้าลง วางแผนว่าจะเลิกอาชีพปลูกหมอนแล้ว จะไปปลูกฝักแม้วขายอย่างเดียวเนื่องจากทำงานได้ง่ายกว่า และไม่ต้องเก็บทุกวัน ไม่กังวลการอาการของตัวเองมากนัก เนื่องจากปรับตัวได้ แต่รู้สึกอายที่จะไปร่วมกินอาหารกับคนแปลกหน้า หรือไปงานสังสรรค์กับคนอื่น

32 *ใครควรน่าเห็นใจที่สุด
ที่ ER เวลา 3.00 น. หลังจากการดูแล ผู้ป่วยจำนวนมากตั้งแต่ เที่ยงคืน เพิ่งได้พัก 15 นาที คนที่หนึ่ง CC: ผู้ป่วย ชาย อายุ 20 ปี ไอ เจ็บคอ 1 วัน ก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยคนที่สอง CC : ผู้ป่วย ชาย อายุ 20 ปี ใจสั่น 1 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยคนที่สาม CC : ผู้ป่วย ชาย อายุ 20 ปี มอเตอร์ล้ม 3 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล *ใครควรน่าเห็นใจที่สุด

33 ภูเขาน้ำแข็งของมนุษย์ ในมุมของเวชศาสตร์ครอบครัว
Feeling : ความรู้สึกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น Idea : ความคิดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น Function : ผลกระทบต่อตัวเราจากสิ่งที่เกิดขึ้น Expectation : ความคาดหวัง/สิ่งที่เราคาดว่าจะได้รับ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

34 ผู้ป่วย ชาย อายุ 20 ปี ไอ เจ็บคอ 1 วัน ก่อนมาโรงพยาบาล
ผู้ป่วย ชาย อายุ 20 ปี ไอ เจ็บคอ 1 วัน ก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วย Feeling Idea Function Expectation แพทย์/พยาบาล ห้องฉุกเฉิน Feeling Idea Function Expectation

35 Four Principles of Family Medicine (in Canada)
1. Doctor-Patient Relationship 2. Skillful Clinician 3. Community-Based Practice 4. Resource Person to a Defined Population

36 Core Competencies of Thai Family Physician
Primary care management Person-centered and Holistic care Specific problem –solving skills Comprehensive approach Family oriented approach Community oriented approach

37 ซักประวัติแบบเวชศาสตร์ครอบครัว
ดูทั้ง Disease และ Illness เข้าใจผู้ป่วยในฐานะปัจเจก ประเมินครอบครัว ประเมินผู้ป่วยที่บ้าน ประเมินผู้ดูแล ประเมินศักยภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชื่อมโยงความเจ็บป่วยทั้งครอบครัวด้วยเส้นเวลา

38 Level of Practice in Family Medicine
ค.ศ Mc Whinney เสนอแนวคิด แบ่งการดูแล ผู้ป่วยออกเป็น 3 ระดับ Individual level Family level Community level

39 Individual care Who, Life cycle Development Family of Origin

40 Individual care (Patient center care)
Disease Acute disease Chronic disease Behavior problem Substance abuse Illness Idea Feeling Function Expectation

41 Disease = Obesity with or without co morbidity Illness Idea : Feeling : Function : Expectation :

42 BATH B: background เข้าใจนิสัยใจคอ สภาพความเป็นอยู่ ทัศนคติความเชื่อ เป้าหมายในชีวิตของผู้ป่วย A: Affect เข้าใจความรู้สึกที่เกิดขึ้น เมื่อเกิดความเจ็บป่วย T: Trouble เข้าใจผลกระทบต่อชีวิตเมื่อเกิดความเจ็บป่วย H: Handle เข้าใจวิธีการรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้น

43

44 ประเมินศักยภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

45 ประเมินครอบครัว

46 Definition of Family Any group of people related either biologically, emotionally, or legally Family as a System Family orientation Family as a Patient

47 Normal Family Nuclear family: Father, mother and kids
Extended family: The above plus grandparents

48 New Form family Cohabiting couples (with or without children)
Single parent family (because of teen pregnancy, divorce or abandonment) “Blended” family Homosexual couples e.g. Netherlands has legalised homosexual marriages

49 Family Health Assessment
Stress in Family : Family tree : Family life cycle : Time Flow Family Chart Coping Resources Impact on health

50 Family System Whole system Organ Hormone Function Homeostasis
Hierarchy Remote pathogen Change over time

51 Family System : 2. Family Structure
1. Hierarchy 2. Boundaries 3. Role selection 4. Noble Symptom Bearer/ Scapegoat 5. Parentified Child 6. Alliance 7. Coalition

52 Family Life Cycle 1. ระยะคู่ครอง 2. ระยะเริ่มมีลูก 3. ระยะลูกยังเล็ก
4. ระยะลูกวัยเรียน 5. ระยะลูกวัยรุ่น 6. ระยะลูกเป็นผู้ใหญ่ 7. ระยะวัยกลางคน 8. ระยะวัยชรา

53 Family System : 3. Family Process
1. Enmeshment 2. Disengagement 3. Triangulation

54 Effect of family on health
Effects on Illness Behaviour: Self-medicate?, seek alternative medicine? Effects on medical adherence Effects on patients with long term illness Family and social networks promote health Dysfunctional families and poor parenting Learning of health-related behaviour Family changes can affect health

55 Family Conference / Meeting
Patient alone Family conference Rx failure of regular recurrent symptoms Routine prevention/ Educational care 1. Chronic illness 2. Serious acute illness 3. Psychosocial prob. 4. Life style problems 5. Dying Minor acute problems Routine self-limited problems

56 เครื่องมือในการประเมินครอบครัว
Family APGAR A: Adaptation P : Partnerships G : Growth A : Affect R : Resolve INHOMESS

57 ดูแลผู้ดูแล การประเมินผู้ดูแล โดยใช้หลัก CAREGIVER ซึ่งพัฒนาโดย อ. พญ
C: Care ผู้ดูแลมีหน้าที่อะไรบ้างในแต่ละวัน A: Affection : ประเมินสภาพทางอารมณ์ R: Rest : ได้พักบ้างหรือไม่ E: Empathy : แสดงความเห็นอกเห็นใจ G: Goal of care : วางเป้าหมายการรักษาร่วมกัน I: Information : ให้ความรู้เรื่องโรค V:Ventilate : รับฟังผู้ดูแล E:Empowerment : ชื่นชมให้กำลังใจสิ่งที่ผู้ดูแลทำได้ดี R:Resources : หาผู้ช่วยเหลือด้านต่างๆที่จำเป็น

58 ความเจ็บป่วยที่เชื่อมโยงกับทุกคนในครอบครัว
พ่อตาย ความถี่ในการนอนโรงพยาบาลของแม่ ความถี่ออกเที่ยวกลางคืนของลูกสาว ความถี่ในการกลับ บ้านของลูกเขย

59 Community care Patient and Family Role Resource Health care service
Workplace School Culture Religion

60 Sickness and the Nature of Human Systems
Biopsychosocial model (Engel ,1980) The biopsychosocial model views the human organism as constituting one level in a hierarchy of natural systems Health may be viewed within this system perspective as both maintenance of homeostasis and orderly growth and adaptation

61 Even Systems hierarchy System changes เป็นสิว Family Person
Community เป็นสิว Family Person Nervous system Organ/organ system Tissue Cell Molecule

62 Family & Community Medicine
ออกแบบนิสัยการกินอยู่ ความคิด ออกกำลังกาย ระเบียบวินัย Community ออกแบบวิถีชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพของทุกระบบที่อาศัยในชุมชน

63 Special issue Palliative care Home Health care Geriatric care
Alcoholic and Substance abuse Physician Health Difficult patient Complementary medicine


ดาวน์โหลด ppt Overview of Family Medicine

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google