งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัญญาณและระบบ (SIGNALS AND SYSTEMS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัญญาณและระบบ (SIGNALS AND SYSTEMS)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัญญาณและระบบ (SIGNALS AND SYSTEMS)
บทที่ 14 ระบบกรองสัญญาณแบบดิจิตอลเบื้องต้น สัญญาณและระบบ

2 วัตถุประสงค์ ประยุกต์ความรู้ทางด้านสัญญาณและระบบเข้ากับด้านวิศวกรรมไฟฟ้า สัญญาณและระบบ

3 การศึกษาด้านการกรองสัญญาณ
วิเคราะห์ (Analysis) สังเคราะห์ (Synthesis/Design) สัญญาณและระบบ

4 วิเคราะห์การกรองสัญญาณ
การตอบสนอง Transient Resp. (step response) Decay Resp. Steady state Resp.(sine wave) Frequency response Phase response Stability Pole/Zero diagram สัญญาณและระบบ

5 การศึกษาด้านการกรองสัญญาณ
วิเคราะห์ระบบกรองสัญญาณที่สำคัญ ผลตอบสนองความถี่และเฟส H(), H(j), H(ej) Steady state Response สัญญาณและระบบ

6 การศึกษาด้านการกรองสัญญาณ
วิเคราะห์ระบบกรองสัญญาณ เสถียรภาพ(Stability) Transient Response. (step response) สัญญาณและระบบ

7 ระบบกรองสัญญาณ แบ่งตามการตอบสนองความถี่ 4 ประเภท
แบ่งตามการตอบสนองความถี่ 4 ประเภท ระบบกรองสัญญาณแบบ Low Pass Filter ระบบกรองสัญญาณแบบ High Pass Filter ระบบกรองสัญญาณแบบ Band Pass Filter ระบบกรองสัญญาณแบบ Band Reject Filter สัญญาณและระบบ

8 Analog Filter VS Digital Filter
Analog Low Pass Filter h(t) |H()| -1 -c c Digital Low Pass Filter |H()| -/2 /2 สัญญาณและระบบ

9 ระบบ DLTI จำลองด้วยสมการผลต่าง (difference equation) มีรูปแบบทั่วไป
หรือ สัญญาณและระบบ

10 ระบบกรองสัญญาณดิจิตอล
|H()| Ideal Low Pass Filter 2 |H()| High pass filter |H()| Band pass filter สัญญาณและระบบ

11 การกรองสัญญาณดิจิตอล
ชนิด NonRecursive(Finite Impulse Response:FIR) Recursive(Infinite Impulse Response:IIR) โครงสร้าง Difference equations Block diagram/flow graph Transfer functions สัญญาณและระบบ

12 ระบบกรองสัญญาณแบบ Nonrecursive
เป็นระบบ DLTI แบบหนึ่งที่เป็น Nonrecursive สัญญาณและระบบ

13 ระบบกรองสัญญาณแบบ Nonrecursive
สมการที่มี ส.ป.ส bnเป็น 0 ยกเว้น b0 เรียกสมการ non recursive มิฉนั้นเรียกสมการ recursive สัญญาณและระบบ

14 ระบบกรองสัญญาณแบบ Nonrecursive
เรียกระบบกรองสัญญาณแบบ FIR (finite impulse response) h[n] a0 a2 2 4 n a1 สัญญาณและระบบ

15 ตัวอย่าง Low Pass Filter แบบลำดับที่ 1
สมการ บล๊อกไดอะแกรม x[n] Z-1 + y[n] สัญญาณและระบบ

16 ตัวอย่าง Low Pass Filter
ผลตอบสนองความถี่ ผลตอบสนองอิมพัลส์ ฟังก์ชันโอนย้าย สัญญาณและระบบ

17 ตัวอย่าง Low Pass Filter
ผลตอบสนองความถี่ สัญญาณและระบบ

18 การออกแบบตัวกรองสัญญาณแบบ FIR
ใช้การแปลงฟูเรียร์ Equiripple filter Digital Differentiators สัญญาณและระบบ

19 ระบบกรองสัญญาณแบบ Recursive
เรียกระบบกรองสัญญาณแบบ IIR (Infinite Impulse Response) สัญญาณและระบบ


ดาวน์โหลด ppt สัญญาณและระบบ (SIGNALS AND SYSTEMS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google