งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Gas Turbine Power Plant

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Gas Turbine Power Plant"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Gas Turbine Power Plant
โรงไฟฟ้าพลังกังหันก๊าซ Gas Turbine Power Plant

2 ส่วนประกอบของกังหันก๊าซ
 เครื่องอัดอากาศ (Air Compressor)  ห้องเผาไหม้ (Combustion Chamber)  เครื่องกังหัน (Turbine) Turbine Air Compressor Combustion Chamber

3 หลักการทำงานเบื้องต้นของกังหันก๊าซ
 เครื่องอัดอากาศจะอัดอากาศให้มีความดันสูง 8-10 เท่าโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวเริ่มหมุน  อากาศความดันสูงจะถูกส่งเข้าไปยังห้องเผาไหม้ โดยภายในห้องจะมีหัวฉีดเชื้อเพลิงและหัวเทียนเป็นตัวจุดระเบิดทำให้เกิดการเผาไหม้  เกิดอากาศร้อนภายในห้องเผาไหม้ และมีการขยายตัวและมีอุณหภูมิสูง  อากาศร้อนถูกส่งไปขับ Turbine  เพลาของ Turbine ต่อเข้ากับเพลาของเครื่องกำเนิด เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ

4 เครื่องอัดอากาศ (Air Compressor)
 เครื่องอัดอากาศแบบแรงเหวี่ยง (Radial Compressor) โครงสร้างรูปร่างคล้ายหอยโข่ง ภายในมีใบพัดหมุนได้รอบตัวความเร็วสูง

5 เครื่องอัดอากาศ (Air Compressor)
 เครื่องอัดอากาศแบบอากาศไหลตามแนวแกน (Axial Flow Compressor) โครงสร้างภายในมีใบพัด 2 ชุด ชุดหนึ่งจะเคลื่อนที่ติดตั้งกับแนวแกนใบพัด อีกชุดหนึ่งเคลื่อนที่มีลักษณะคล้ายใบพัดลมหลาย ๆ อันประกอบเข้าเป็นชุด ๆเป็นชั้น ๆ ติดตั้งสลับช่องกันกับชุดที่อยู่กับที่

6 ห้องเผาไหม้ (Combustion Chamber)
 เป็นโลหะรูปทรงกระบอกมีสองชั้นประกอบกัน ชั้นนอกเป็นส่วนของโครงสร้าง ชั้นที่สองเป็นโลหะที่เจาะรูเล็ก ๆ ไว้เพื่อให้อากาศความดันสูงาเครื่องอัดอากาศเข้าไปผสมกับเชื้อเพลิง

7 กังหันก๊าซ (Gas Turbine)
 แบบความดันก๊าซไหลตามแนวรัศมี (Radial Flow)  แบบความดันก๊าซไหลตามแนวแกน (Axial Flow)

8 กังหันก๊าซ (Gas Turbine)
 หลักการทำงานคล้ายกับเครื่องกังหันไอน้ำแต่ต่างกันที่ความดันของกังหันก๊าซจะต่ำกว่ากังหันไอน้ำ 6-10 เท่าของความดันบรรยากาศ  เครื่องกังหันก๊าซแบ่งส่วนการทำงานออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ผลิตก๊าซร้อนและส่วนที่ผลิตกำลังงาน 2 1 1 2

9 วงจรการทำงานของ Gas turbine Power Plant

10 วงจรการทำงานของ Gas turbine Power Plant
 กังหันก๊าซแบบวงจรปิด (Closed Cycle Gas Turbine)

11 วงจรการทำงานของ Gas turbine Power Plant
 กังหันก๊าซแบบ 2 ขั้นทำงาน (Two Stage Gas Turbine)

12 วงจรการทำงานของ Gas turbine Power Plant
 กังหันก๊าซแบบ 2 เพลา (Two Shafts Open-Cycle Gas Turbine)

13 วงจรการทำงานของ Gas turbine Power Plant
 กังหันก๊าซแบบ 2 เพลา (Two Shafts Open-Cycle Gas Turbine)

14 การเพิ่มประสิทธิภาพของ Gas turbine Power Plant
 นำก๊าซร้อนไปเข้าเครื่องถ่ายเทความร้อน (Heat Exchange) ให้กับอากาศก่อนที่จะส่งเข้าไปสู่ Air Compressor ทำให้ได้พลังงานเพิ่มขึ้น %

15 ข้อดีของโรงไฟฟ้าพลังกังหันก๊าซ
ใช้เวลาก่อสร้างและติดตั้งน้อยกว่าโรงไฟฟ้าประเภทอื่น ๆ สามารถเดินเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าได้รวดเร็ว ใช้เวลาเพียง 15 นาที เนื่องจากใช้เชื้อเพลิงที่มีคุณภาพสูง ทำให้ไอเสียที่ระบายออกทางปล่องของโรงไฟฟ้ามีความเข้มข้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (S2O,N2O) มีระดับเสียงดังน้อยมาก มีปริมาณเชื้อเพลิงสำรอง (Neural Gas)อย่างเพียงพอ สามารถนำไอเสียจากโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซไปผลิตไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากังหันไอน้ำได้

16 ข้อเสียของโรงไฟฟ้าพลังกังหันก๊าซ
การส่งก๊าซเป็นระยะทางไกลทำให้ทำลายสิ่งแวดล้อม การจัดซื้อเชื้อเพลิงจากต่างประเทศทำให้เสียเงินตราของประเทศ


ดาวน์โหลด ppt Gas Turbine Power Plant

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google