งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)

2 ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)
หรือ WLAN  เป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เป็นเครือข่ายแบบไร้สาย (ไม่จำเป็นต้องเดินสายเคเบิ้ล) เหมาะสำหรับการติดตั้งในสถานที่ ที่ไม่สะดวกในการเดินสาย หรือในสถานที่ที่ต้องการความสวยงาม เรียบร้อยและเป็นระเบียบ เช่น สนามบิน โรงแรม ร้านอาหาร เป็นต้น

3 หลักการทำงานของระบบ Wireless LAN
          การทำงานจะมีอุปกรณ์ในการส่งสัญญาณ และกระจายสัญญาณ หรือที่เราเรียกว่า Access Point และมี PC Card ที่เป็น LAN card สำหรับในการเชื่อมกับ Access Point โดยเฉพาะ การทำงานจะใช้คลื่นวิทยุเป็นการรับส่งสัญญาณ โดยมีให้เลือกใช้ตั้งแต่ 2.4 to Ghz และสามารถเลือก config ใน Wireless Lan (ภายในระบบเครือข่าย Wireless Lan ควรเลือกช่องสัญญาณเดียวกัน)

4 อุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Wireless LAN
1. แลนการ์ดไร้สาย (Wireless LAN Card)           ทำหน้าที่ในการ แปลงข้อมูล ดิจิตอล ที่ได้จากการประมวลผล ของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นคลื่นวิทยุแล้วส่งผ่านสายอากาศให้ กระจายออกไป และทำหน้าที่ในการรับเอาคลื่นวิทยุที่แพร่กระจาย แปลงเป็นข้อมูลดิจิตอล ส่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล Wireless LAN Card ที่ผลิตออกมาจำหน่าย มีหลายรูปแบบ แบ่งตามลักษณะช่องเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้ดังนี้

5 อุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Wireless LAN
- แลนการ์ดแบบ PCI

6 อุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Wireless LAN
- แลนการ์ดแบบ PCMCIA (Personal Computer Memory Card Intermational Association) การ์ดชนิดนี้จะถูกติดตั้งในโน้ตบุ๊ค

7 อุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Wireless LAN
- แลนการ์ดแบบ USB

8 อุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Wireless LAN
- แลนการ์ดแบบ Compact Flash (CF)

9 อุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Wireless LAN
2. อุปกรณ์เข้าใช้งานเครือข่าย (Access Point)        ทำหน้าที่เสมือน ฮับ เชื่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ไร้สายและ อุปกรณ์ไวร์เลสแลนแบบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน อีกทั้งเป็นสะพานเชื่อมต่อเครื่องไวร์เลสแลนเข้ากับเครื่องอินเทอร์เน็ตทำให้ระบบทั้งสองสามารถสื่อสารกันได้ 

10 อุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Wireless LAN
ภาพ อุปกรณ์เข้าใช้งานเครือข่าย (Access Point)

11 ภาพการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Wireless LAN เข้ากับอินเทอร์เน็ต

12 อุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Wireless LAN
3. สะพานเชื่อมโยงไร้สาย (Wireless Bridge)            ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระบบเครือข่ายแลนตั้งแต่ สองระบบขึ้นไปเข้าด้วยกันแทนการใช้สายสัญญาณ ข้อมูลที่สื่อสารระหว่างเครือข่ายแลนจะถูกแปลงเป็นคลื่นวิทยุ แล้วถูกแปลงไปยังปลายทาง

13 อุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Wireless LAN
4. Wireless Broadband Router           ทำหน้าที่ในการต่อเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่าน คู่สายโทรศัพท์ (ADSL) หรือ เคเบิลทีวี (UBC) ด้วยเทคโนโลยี Broadband Router ซึ่งมีฟังชันการทำงานเป็นตัวค้นหาเส้นทาง มาผสมผสานเข้ากับ Access Point ทำให้ผู้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ไร้สายสามารถสื่อสารข้อมูลไปยังระบบอินเทอร์เน็ต

14 อุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Wireless LAN
ภาพ Wireless Broadband Router

15 อุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Wireless LAN
          5. Wireless Print Server            อุปกรณ์การแชร์เครื่องพิมพ์บนระบบเครือข่าย Wireless LAN

16 อุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Wireless LAN
6. Power Over Ethernet Adapter            ทำหน้าที่แยกสาย UTP ที่มีสายทองแดงตีเกลียวอยู่ข้างใน 4 คู่ โดยสายทองแดงสำหรับใช้สื่อสารข้อมูลใช้เพียง 2 คู่เท่านั้น ส่วนสายทองแดงอีก 2 คู่สามารถใช้อุปกรณ์ตัวนี้นำมาใช้เป็นเส้นทาง สำหรับส่งแรงดันไฟฟ้าไปให้กับตัว Access Point ได้ 

17 อุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Wireless LAN
7. สายอากาศ (Antenna)            ทำหน้าที่เปลี่ยนข้อมูลในรูปของกระแสไฟฟ้าที่ส่งออกมา จากภาคส่งของอุปกรณ์ไวร์เลสแลนให้กลายเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แพร่กระจายออกไปในอากาศ และทำหน้าที่รับเอาคลื่นที่อุปกรณ์ ไวร์เลสแลนเครื่องอื่น ๆ ส่งออกมา แปลงกลับให้อยู่ในรูปของ กระแสไฟฟ้าส่งให้ภาครับต่อไป

18 อุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Wireless LAN
ภาพของ Antenna

19 ระยะทางการเชื่อมต่อของระบบ Wireless LAN
ภายในอาคาร      1. ระยะ 50 เมตร ได้ความเร็วประมาณ 11 Mbps      2. ระยะ 80 เมตร ได้ความเร็วประมาณ 5.5 Mbps      3. ระยะ 120 เมตร ได้ความเร็วประมาณ 2 Mbps      4. ระยะ 150 เมตร ได้ความเร็วประมาณ 1 Mbps  ภายนอกอาคาร      1.ระยะ 250 เมตร ได้ความเร็วประมาณ 11 Mbps     2. ระยะ 350 เมตร ได้ความเร็วประมาณ 5.5 Mbps      3. ระยะ 400 เมตร ได้ความเร็วประมาณ 2 Mbps     4. ระยะ 500 เมตร ได้ความเร็วประมาณ 1 Mbps

20 มาตรฐานของWireless LAN หรือแลนไร้สาย
มาตรฐาน IEEE ซึ่งมาตรฐานนี้ จะสามารถส่งข้อมูลโดยใช้ ความถี่ในลักษณะคล้ายกับการส่งสัญญาณวิทยุ โดยมีช่วงความถี่ที่ใช้ในการส่งข้อมูลทั้งหมด 3 ช่วง ดังนี้ 1. สำหรับมาตรฐาน IEEE a มีความเร็วสูงสุดที่ 54 Mbps ที่ความถี่ย่าน 5 GHz รัศมีการส่งสัญญาณ เมตร 2. สำหรับมาตรฐาน IEEE b มีความเร็วสูงสุดที่ 11 Mbps ที่ความถี่ย่าน 2.4 GHz รัศมีการส่งสัญญาณ เมตร 3. สำหรับมาตรฐาน IEEE g มีความเร็วสูงสุดที่ 54 Mbps ที่ความถี่ย่าน 2.4 GHz รัศมีการส่งสัญญาณ เมตร

21 มาตรฐานของWireless LAN หรือแลนไร้สาย
ในประเทศไทยอนุญาตให้ใช้ช่องคลื่นความถี่ที่ 2.4 GHz เป็นคลื่นความถี่เสรีที่ทุกคนสามารถติดตั้งและใช้งานได้ จึงทำให้ ในประเทศไทยมีอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point) ที่จำหน่าย เพียงสองมาตรฐานคือ IEEE b และ IEEE g เท่านั้น

22 การเชื่อมต่อของระบบเครือข่าย Wireless LAN
1. การเชื่อมโยงระบบแบบ Peer-to-Peer หมายถึง คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะยอมให้เครื่องอื่น ๆ ใน เครือข่ายเข้ามาใช้ข้อมูลหรืออุปกรณ์ได้ โดยเสมอภาคกัน

23 การเชื่อมต่อของระบบเครือข่าย Wireless LAN
2. การเชื่อมโยงระบบแบบ Server-base หรือ Dedicated server หมายถึง มีคอมพิวเตอร์บางเครื่องทำหน้าที่เป็นเครื่องแม่ข่าย (server) แล้วให้บริการแก่เครื่องลูกข่าย (client) server

24 ประโยชน์ของระบบ Wireless LAN
1. สะดวกในการเคลื่อนย้าย ติดตั้ง เนื่องจาก WLAN ไม่จำเป็น ต้องมีสายเคเบิ้ลในการต่อพ่วง   2. ง่ายในการติดตั้ง เพราะไม่จำเป็นต้องเดินสายเคเบิ้ล  3. ลดค่าใช้จ่าย เนื่องจากไม่ต้องจำเป็นต้องเสียค่าบำรุงรักษาใน ระยะยาว  4. สามารถขยายเครือข่ายได้ไม่จำกัด

25 ข้อเสียของระบบ Wireless LAN
     1. มีอัตราการลดทอนสัญญาณสูง นั่นหมายความว่า “ ส่งสัญญาณ ได้ระยะสั้น ”   2. มีสัญญาณรบกวนสูง   3. ต้องแชร์กันใช้ช่องสัญญาณคลื่นความถี่เดียวกัน 4. มีหลายมาตรฐานตามผู้ผลิตแต่ละราย ทำให้มีปัญหาในการใช้งาน ร่วมกัน 5. ราคาแพงกว่าระบบเครือข่ายแบบมีสาย  6. มีความเร็วไม่สูงมากนัก


ดาวน์โหลด ppt ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google