งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตั้งระบบเครือข่ายภายในสถานีตำรวจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตั้งระบบเครือข่ายภายในสถานีตำรวจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตั้งระบบเครือข่ายภายในสถานีตำรวจ

2 อุปกรณ์เครือข่ายในโครงการ
Fiber Optic Router ทำหน้าที่แปลงสื่อจาก Fiber Optic > สายแลน หรือใช้เป็น Router หลักสำหรับบางจุดติดตั้ง Main Router ทำหน้าที่จัดเส้นทางข้อมูลระหว่างส่วนกลางและสถานี Main Switch ทำหน้าที่กระจายสัญญาณภายในสถานี

3 อุปกรณ์ TOT ในสถานีตำรวจตาม TOR ปี 61

4 ตัวอย่างแผนผังการเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ Switch 24 port ของ TOT ศทก. Switch 8 Port ของโรงพัก อุปกรณ์ Router ของ TOT ห้องพนักงานสอบสวน ห้องเทคโน Switch 8 Port ของโรงพัก ห้องรับแจ้งเหตุ

5 ขั้นตอนเชื่อมต่อการใช้งาน
กรณีคอมพิวเตอร์อยู่ที่เดียวกับอุปกรณ์ กรณีคอมพิวเตอร์อยู่คนละห้องกับอุปกรณ์ นำสาย lan มาเสียบต่อกับอุปกรณ์ switch 24 port ของ TOT เสียบสาย lan อีกด้านเข้ากับคอมพิวเตอร์เครื่องที่ต้องการใช้ ตั้งค่า IP Address ให้อยู่ในวงเดียวกับ IP Address ของโรงพัก นำสาย lan เสียบเข้ากับ switch 24 port ของ TOT และเดินสายไปยังห้องที่ต้องการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ต่อสาย lan ที่เดินมาจาก switch 24 port เข้ากับ switch ย่อยในห้องที่ต้องการใช้งานเพื่อกระจายสัญญาณผ่านทางสาย lan (กรณีเชื่อมต่อกับ Switch 8 port จะ สามารถใช้เพิ่มได้ 7 เครื่อง เนื่องจากเป็น uplink 1 port) เชื่อมต่อสาย lan จาก switch ย่อยเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการใช้งาน ตั้งค่า IP Address ให้อยู่ในวงเดียวกับ IP Address ของโรงพัก หากมีข้อสงสัย โทร ,

6 ตัวอย่างแผนผังการเชื่อมต่อที่ไม่อนุญาต
อุปกรณ์ Switch 24 port ของ TOT 2 Internet 1 ศทก. Switch 8 Port ของโรงพัก Load Balance 3 อุปกรณ์ Router ของ TOT ห้องพนักงานสอบสวน ห้องเทคโน ทุกเครื่องสามารถใช้ Internet พร้อมกันกับ ระบบPOLIS CRIMES หมายเลข 1 และหมายเลข 2 เป็นอุปกรณ์ของ TOT หมายเลข 3 เป็นอุปกรณ์ Load Balance ของสถานี Switch 8 Port ของโรงพัก ห้องรับแจ้งเหตุ

7 สาเหตุที่ไม่อนุญาต เรื่องความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์
ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัสจากอินเทอร์เน็ต อย่างเช่นไวรัสเรียกค่าไถ่ จะเกิดการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ไปยังเครื่องลูกข่ายภายในสถานี และแพร่กระจายไปยังสถานีอื่นทั่วประเทศอีกด้วย การกำจัดไวรัสจะทำได้ยาก เนื่องจากถ้าหากมีเครื่องใดเครื่องหนึ่งติดไวรัส ก็จะแพร่ไวรัสไปเรื่อยๆ ถ้าจะแก้ต้องทำทั้งหมดทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไปได้ยาก เรื่องความปลอดภัยของข้อมูล ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์ติด Spyware ซึ่งแฮกเกอร์สามารถเข้ามาควบคุมเครื่องได้ แฮกเกอร์ก็สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลในระบบงานต่างๆของ ตร.ได้ โดยผ่านรหัสผู้ใช้ที่บันทึกไว้ในเครื่อง เป็นช่องทางให้ผู้ไม่หวังดีนำข้อมูลต่างๆ ของ ตร. ไปใช้ในทางมิชอบ เช่นการลักลอบนำข้อมูลไปขาย นำข้อมูลไปข่มขู่แบล็คเมล์ หากมีข้อสงสัย โทร ,

8 สาเหตุที่ไม่อนุญาต เรื่องการเข้าใช้งาน
การตั้งค่าเครื่อง Load Balance ที่ไม่ถูกต้อง จะทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบบางอย่างได้ เช่นระบบทะเบียนราษฎร์ ระบบใบสั่งออนไลน์ ศทก. ไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมที่เครื่อง ThinClient จากส่วนกลางได้ ตร. ไม่สามารถตรวจสอบผู้ใช้งาน ในกรณีที่เกิดการร้องเรียนจากการใช้งานได้ เนื่องจากหมายเลข IP Address ที่บันทึกในระบบนั้น จะเป็นหมายเลขของเครื่อง Load Balance แทนที่จะเป็นเครื่องคอมที่ใช้งานจริง หากมีข้อสงสัย โทร ,

9 HTTP://172.17.30.190/speedtest การทดสอบความเร็ว
ปริมาณข้อมูลต่อวินาทีที่เครื่อง PC รับมาจาก Server (ศทก.) ปริมาณข้อมูลต่อวินาทีที่เครื่อง PC ส่งให้กับ Server (ศทก.) หมายเลข IP ของเครื่อง Router เวลาที่ใช้ในการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างเครื่อง PC กับ Server (ศทก.) โดย ร.ต.ท.ขจรศักดิ์ ศรีปัญญา รอง สว.กลุ่มงานฯ เครือข่ายฯ ศทก.

10 กลุ่ม Line สำหรับรายงานผลทดสอบ/แจ้งปัญหาเครือข่าย
เครือข่ายTOT ปจว.อิเล็กโทรนิค โดย ร.ต.ท.ขจรศักดิ์ ศรีปัญญา รอง สว.กลุ่มงานฯ เครือข่ายฯ ศทก.

11 การแจ้งปัญหาเครือข่าย
แจ้งเหตุขัดข้อง บริษัท TOT ส่วนกลาง 1228 กด 1 หรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดให้เวลาปกติ คือ วันและเวลาราชการ ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. นอกเวลาปกติคือนอกเวลาราชการในวันปกติและวันหยุด โดยมีการแบ่งเขตพื้นที่ดังนี้ ๑. ในพื้นที่ให้บริการภายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล (ปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรปราการ) ๑.๑ ในเวลาปกติภายใน ๓ ชั่วโมงนับจากที่ได้รับแจ้ง ๑.๒ นอกเวลาปกติภายใน ๖ ชั่วโมงนับจากที่ได้รับแจ้ง 2. ในพื้นที่ให้บริการในส่วนภูมิภาค ๒.๑ ในเวลาปกติภายใน ๔ ชั่วโมงนับจากที่ได้รับแจ้ง ๒.๒ นอกเวลาปกติภายใน ๘ ชั่วโมงนับจากที่ได้รับแจ้ง ๓. ในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารที่ไม่สะดวกในการเดินทาง มีระยะทางเกินกว่า 50 กิโลเมตรจากศูนย์บริการหรือพื้นที่เสี่ยงภัย ๓.๑ ในเวลาทำการภายใน ๒๔ ชั่วโมงนับจากที่ได้รับแจ้ง ๓.๒ นอกเวลาทำการภายใน ๓๖ ชั่วโมงนับจากที่ได้รับแจ้ง

12 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
แจ้งเหตุขัดข้อง บริษัท TOT ส่วนกลาง 1228 กด 1 หรือ ขอจุดติดตั้ง,ย้ายระบบเครือข่าย กลุ่มงานฯ เครือข่ายฯ ศทก. โดย ร.ต.ท.ขจรศักดิ์ ศรีปัญญา รอง สว.กลุ่มงานฯ เครือข่ายฯ ศทก.

13 การใช้งานระบบ VPN ผ่านอินเทอร์เน็ต

14

15

16

17 การใช้ระบบ SSL VPN ระบบสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ POLIS INTERNET
ระบบใบสั่งออนไลน์ สถานีตำรวจทั่วประเทศ SSL VPN Global Protect INTERNET

18 การใช้ระบบ SSL VPN ถนนส่วนบุคคล / เครือข่าย ตร. VPN/ SSLVPN
PTM (ใบสั่งกรุงไทย) CRIMES POLIS Security Global Protect ถนนส่วนบุคคล / เครือข่าย ตร. VPN/ SSLVPN ถนนสาธารณะ / Internet สถานีตำรวจทั่วประเทศ

19 การใช้ระบบ SSL VPN

20 การใช้ระบบ SSL VPN

21 การใช้ระบบ SSL VPN AuthenSSLVPN1.6


ดาวน์โหลด ppt การติดตั้งระบบเครือข่ายภายในสถานีตำรวจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google