งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Word ที่ไม่ใช่แค่ Word

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Word ที่ไม่ใช่แค่ Word"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Word ที่ไม่ใช่แค่ Word
Microsoft Office Word Word ที่ไม่ใช่แค่ Word

2 Agenda แนะนำ Microsoft Word Word แต่ละ version
การใช้งาน Ribbon คีย์ลัดต่างๆ

3 Agenda (cont.) การใส่เลขหน้า การทำสารบัญ การแบ่ง session ของเอกสาร
การทำ Mail merge การเพิ่ม font

4 แนะนำ Microsoft Word Microsoft Office คือ ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับสำนักงาน โดยในชุดโปรแกรม Microsoft ก็แบ่งซอฟแวร์ได้หลายตัว เช่น Word , Excel , PowerPoint , Outlook Microsoft Word เป็นโปรแกรมที่นิยมในการประมวลผลคำ มีความสามารถในการจัดรูปแบบตัวอักษร ย่อหน้า ใส่รูปภาพ จดหมายเวียน และอื่นๆ อีกมากมาย

5 Word แต่ละ version

6 Word แต่ละ version (cont.)

7 Word แต่ละ version (cont.)

8 Word แต่ละ version (cont.)

9 ส่วนประกอบของหน้าต่าง Word
Quick Access Toolbar Office Button Title bar แถบ Ribbon Word 2007 Status bar View bar

10 ส่วนประกอบของหน้าต่าง Word (cont.)
Office Button เป็นปุ่มคำสั่งเกี่ยวกับการทำงานของแฟ้มงาน เช่น New, Open, Save, Save As, Print, Close, ฯลฯ Quick Access Toolbar เป็นแถบเครื่องมือให้คุณเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ผู้ใช้สามารถเพิ่มปุ่มคำสั่งที่ใช้งานบ่อยๆ ไว้ในแถบเครื่องมือนี้ได้ Title bar แถบแสดงชื่อโปรแกรมและชื่อไฟล์ปัจจุบันที่คุณเปิดใช้งานอยู่ แถบ Ribbon เป็นแถบที่รวบรวมคำสั่งต่างๆ ของเมนูหรือทูลบาร์ เพื่อให้ผู้ใช้เลือกใช้งานง่ายขึ้น Status bar แถบแสดงสถานะการทำงานปัจจุบันบนหน้าจอ View bar แถบแสดงมุมมองเอกสารในแบบต่างๆ

11 ส่วนประกอบของหน้าต่าง Word (cont.)

12 ส่วนประกอบของหน้าต่าง Word (cont.)
แท็บเครื่องมือ ด่วน ชื่อแฟ้มและ โปรแกรม แท็บ Ribbon แบบอักษร ไม้บรรทัด ตัวเปิดไม้บรรทัด ตำแหน่งพิมพ์หรือ เครื่องหมายจบ แท็บเลื่อน มุมมอง/ย่อขยาย แท็บสถานะ

13 การใช้งาน Ribbon แถบ Ribbon เป็นแถบที่รวบรวมคำสั่งหรือทูลบาร์ต่างๆ ให้คุณเลือกใช้งานได้ นอกจากการใช้งานปกติแล้ว คุณยังสามารถเรียกใช้เมนูลัดของแถบ Ribbon ขึ้นมาใช้งานได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกขวาที่ปุ่มใดก็ได้บนแถบ Ribbon 2. จะปรากฏเมนูคำสั่งให้เลือกดังนี้ เพิ่มปุ่มที่เลือกไปไว้บน Quick Access Toolbar กำหนดรายละเอียดของ Quick Access Toolbar เพิ่มเติม แสดง Quick Access Toolbar ไว้ใต้แถบ Ribbon ยุบแถบ Ribbon ชั่วคราว ทำให้หน้าจอการทำงานกว้างขึ้น

14 การเก็บบันทึกเอกสารเป็นชื่อไฟล์อื่นหรือไดร์ฟอื่น

15

16

17 Font

18 Paragraph

19 Page Setup

20 Insert Table

21 Smart Art

22 คีย์ลัดต่างๆ ทำอักษรตัวหนา CTRL+B ทำอักษรตัวเอียง CTRL+I
ทำอักษรตัวขีดเส้นใต้ CTRL+U คัดลอกข้อความหรือวัตถุที่เลือกไว้ CTRL+C ตัดข้อความหรือวัตถุที่เลือกไว้ CTRL+X วางข้อความหรือวัตถุ CTRL+V การวางแบบพิเศษ CTRL+ALT+V วางการจัดรูปแบบเท่านั้น CTRL+SHIFT+V เลิกทำการดำเนินการล่าสุด CTRL+Z ทำซ้ำการดำเนินการล่าสุด CTRL+Y ค้นหาคำหรือข้อความ CTRL+F

23 การทำสารบัญ

24 การทำสารบัญ (ต่อ)

25 การแบ่ง session ของเอกสาร

26 การสร้างจดหมายเวียน เปิดไฟล์เอกสาร ทำการสร้างจดหมายเวียน ตามขั้นตอนดังนี้ Step 1 : เลือกประเภทของแฟ้มงานหลักที่ต้องการสร้าง คลิกแท็บ Mailings เลือกปุ่ม  สร้างจดหมายเวียน เลือก Letters Step 2 : เลือกไฟล์ที่เก็บข้อมูลผู้รับ คลิกปุ่ม ใช้ไฟล์ข้อมูลผู้รับที่มีอยู่แล้ว เลือกคำสั่ง Use Existing List จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ Select Data Source ในที่นี้ให้ดับเบิ้ลคลิก

27 การสร้างจดหมายเวียน (ต่อ)
การสร้างจดหมายเวียน (ต่อ) Step 3: ทำการแทรกฟิลด์ข้อมูลผู้รับ จากไฟล์ โดยคลิกเป็น cursor ตำแหน่งที่จะแทรกฟิลด์ แล้วคลิกปุ่ม

28 การสร้างจดหมายเวียน (ต่อ)
การสร้างจดหมายเวียน (ต่อ) Step 4 : ดูตัวอย่างผลลัพธ์โดยคลิกปุ่ม จะแสดงไฟล์เอกสารหลักที่มีข้อมูลผู้รับในตำแหน่งของ cursor และถ้าต้องการเลื่อนดูข้อมูลของคนถัดไป ให้คลิกปุ่ม Step 5 : ทำการผนวกเอกสารเข้าด้วยกัน ให้คุณคลิกปุ่ม จะแสดงรายการคำสั่งให้เลือก เป็นการผนวกออกทางแฟ้มงานใหม่ เป็นการผนวกออกทางเครื่องพิมพ์ (Printer) เป็นการผนวกออกทาง

29 การเพิ่ม font

30 การเปลี่ยนตัวเลขอาราบิกเป็นเลขไทย
1.เปิด Microsoft office 2007 ขึ้นมา คลิกเลือกมุมมอง 2.คลิกแมโคร 3.ตั้งชื่อแมโคร arabictothai

31 Thank You


ดาวน์โหลด ppt Word ที่ไม่ใช่แค่ Word

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google