งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Applications of RM Ski Slopes Pocket Wifi REVENUE MANAGEMENT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Applications of RM Ski Slopes Pocket Wifi REVENUE MANAGEMENT."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Applications of RM Ski Slopes Pocket Wifi REVENUE MANAGEMENT

2 How a startup brought hotel revenue management to ski slopes
Patrick May, San Jose Mercury News  - Patrick May, San Jose Mercury News  - Apr 06, :42 am

3 Ski Slopes Background

4 Ski Slopes Background ขับรถนานกว่า 4-5 ชั่วโมงเพื่อไปเล่นสกี
ค่าใช้จ่ายในการเล่นสกีค่อนข้างสูง ผู้เล่นสกีรู้สึกถึงความไม่คุ้มค่าทั้งทางด้านเวลาและจำนวนเงิน

5 Data Ski Slopes การพยากรณ์สภาพอากาศ ราคาเที่ยวบินที่มารอบ ๆ เมือง
ข้อมูลจากโรงแรม เช่น จำนวนห้องที่ว่าง ราคา

6 Liftopia

7 Ski Slopes Dynamic Pricing Ancillary
ราคาสำหรับลูกค้าจองเล่นสกีพร้อมแพ็คเกจโรงแรม สามารถขอเงินคืนได้ ราคาสำหรับลูกค้าจองเล่นสกีพร้อมแพ็คเกจโรงแรม ไม่สามารถขอเงินคืนได้ ราคาสำหรับลูกค้า Walk-in Ancillary คลาสเรียนสกี ลิฟท์ขึ้นลานสกี

8 Ski Slopes Benefit Future plan
ลูกค้ามากกว่า 5 ล้านคนเข้ามาใช้บริการในหนึ่งฤดูกาล รายได้มากกว่า 15 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ตั้งแต่เริ่มทำธุรกิจนี้ Future plan ขยายโรงแรมในเครือมากกว่า 250 โรงแรม

9 Pocket Wifi

10 รายละเอียด Pocket Wifi ของผู้ให้บริการ (ในประเทศ)
บริษัท ประเทศ ราคา รายละเอียด Smile WIFI ไทย 200/วัน Unlimited 4G Pocket WIFI 250/วัน ความเร็วสูงสุด 21 Mbps และ 150 Mbps iWifi 200/7วัน ใช้ได้สูงสุด 2GB WiFi Bank 300/วัน ความเร็วสูงสุด 75 Mbps รายละเอียด Pocket Wifi ของผู้ให้บริการ (ต่างประเทศ) บริษัท ประเทศ ราคา/วัน รายละเอียด Smile WIFI ญี่ปุ่น 190 Unlimited 4G Pocket WIFI 100 ความเร็วสูงสุด 100 Mbps 250 ความเร็วสูงสุด 110 Mbps 300 ความเร็วสูงสุด 187 Mbps iWifi 170 ใช้ได้สูงสุด 7GB 220 WiFi Bank 160 ความเร็วสูงสุด 190 Mbps

11 Pocket Wifi รายละเอียด Pocket Wifi ของผู้ให้บริการ (ต่างประเทศ) บริษัท
ราคา/วัน รายละเอียด Smile WIFI เกาหลี 170 Unlimited 4G Pocket WIFI 250 ความเร็วสูงสุด 70 Mbps iWifi 280 ใช้ได้สูงสุด 500MB 330 ใช้ได้สูงสุด 1GB WiFi Bank 220 ความเร็วสูงสุด 100 Mbps ใช้ได้สูงสุด 1GB และ5 วันขึ้นไป200 บาท Smile WIFI ไต้หวัน 150 Unlimited 4G Pocket WIFI 200 ความเร็วสูงสุด 40 Mbps 250 ความเร็วสูงสุด 150 Mbps iWifi 280 ใช้ได้สูงสุด 500MB 330 ใช้ได้สูงสุด 1GB WiFi Bank ความเร็วสูงสุด 100 Mbps

12 Pocket Wifi

13 Pocket Wifi ลักษณะของธุรกิจ
เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่กำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีความต้องการสูง ซึ่งสินค้า/บริการยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ มีทรัพยากรจำกัด ตามจำนวนเครื่องที่บริษัทมีให้เช่า มีการแข่งขันกันสูง มีคู่แข่งทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากมีผู้ให้บริการจำนวนมาก สามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าได้หลากหลาย ตามความต้องการที่แตกต่างกัน ลูกค้าบางกลุ่มมีกำลังซื้อสูง และพร้อมที่จะจ่ายเพิ่มเพื่อการบริการที่ดีขึ้น มีการจองล่วงหน้า และความต้องการเกี่ยวข้องกับเวลาโดยตรง สามารถกำหนดรูปแบบการให้บริการ และเพิ่มบริการเสริมได้อย่างหลากหลาย เพื่อเพิ่มรายได้ของธุรกิจ

14 ความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้า
Pocket Wifi ความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้า ลูกค้าที่ต้องการการบริการในระดับมาตรฐาน เน้นราคาถูก ลูกค้าที่เน้นคุณภาพการให้บริการหรือความสะดวกสบาย และยินดีที่จะจ่ายแพงขึ้น ลูกค้าที่วางแผนล่วงหน้า กำหนดวันเดินทางและจองเครื่องล่วงหน้า ลูกค้าที่วันเดินทางไม่แน่นอน ไม่ต้องการจองล่วงหน้า ลูกค้าที่ต้องการใช้งานเป็นเวลานาน ลูกค้าที่เดินทางระยะสั้น

15 วิเคราะห์ลักษณะของธุรกิจ
Pocket Wifi วิเคราะห์ลักษณะของธุรกิจ Revenue Management Pocket wifi ทรัพยากรจำกัด P มีการแบ่งกลุ่มลูกค้า/ราคา มีการจองล่วงหน้า มีโอกาสเกิด cancellation และ no-show ต้นทุนคงที่สูง สินค้ามีโอกาสเน่าเสีย ความต้องการลูกค้าสามารถคาดการณ์ได้

16 การนำประยุกต์ใช้ RM กับธุรกิจให้เช่า Pocket Wifi
แบ่ง Segment ตามความต้องการใช้งาน แบ่ง Segment ตามระยะเวลาที่เช่า แบ่ง Segment ตามพฤติกรรมการจอง บริการเสริมเพื่อเพิ่มรายได้

17 แบ่ง Segment ตามความต้องการใช้งาน
Pocket Wifi แบ่ง Segment ตามความต้องการใช้งาน ประสิทธิภาพของเครื่อง (ความแรงของสัญญาณ ความง่ายในการใช้งาน) จำนวน Connection หรือผู้ใช้งานที่ต่อพร้อมกัน ระยะเวลาการใช้งาน/ความจุแบตเตอรี่ ปริมาณข้อมูลที่ต้องการใช้ต่อวัน กำหนดราคาที่เหมาะสมสำหรับแต่ละกลุ่ม (Price optimization) จาก Demand curve, ต้นทุน และเปรียบเทียบราคากับคู่แข่งในตลาด

18 แบ่ง Segment ตามระยะเวลาที่เช่า
Pocket Wifi แบ่ง Segment ตามระยะเวลาที่เช่า กำหนดราคาตามจำนวนวันที่เช่า ยิ่งเช่าระยะยาวราคายิ่งถูกลง (Price Differentiation) ศึกษาความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม กำหนดราคา และจำนวนเครื่อง ที่เหมาะสมเพื่อให้รายได้รวมสูงสุด เช่น 1 day  100 Baht 3 day  250 Baht 7 day  550 Baht กำหนดปริมาณลูกค้าแต่ละกลุ่มโดยจำกัดจำนวนคูปอง 3 วัน หรือ 7 วัน

19 แบ่ง Segment ตามพฤติกรรมการจอง
Pocket Wifi แบ่ง Segment ตามพฤติกรรมการจอง กลุ่มลูกค้าที่จองล่วงหน้าจะได้เช่าในราคาถูก และมีระยะเวลาการใช้งานนานราคาจะถูกกว่าลูกค้าที่ไม่ได้จอง (Time Based Differentiation) ศึกษาความต้องการของลูกค้า walk-in และกำหนด protection ของการจองล่วงหน้า (Capacity Allocation) เพื่อให้เหลือจำนวนเครื่องที่เหมาะสมสำหรับลูกค้า Walk-in แบ่งกลุ่มลูกค้า Walk-in ซึ่งไม่ต้องจองล่วงหน้าแต่ราคาจะแพงขึ้น อาจเปิดโอกาสให้มีการเปลี่ยนวันเช่าเนื่องจากเปลี่ยนแผนการเดินทาง โดยสามารถเก็บข้อมูล Cancelation และ no-show rate เพื่อเพิ่มจำนวนการรับจองแบบ Over Booking ได้เช่นเดียวกันธุรกิจการบิน

20 บริการเสริมเพื่อเพิ่มจำนวนลูกค้าและรายได้
Pocket Wifi บริการเสริมเพื่อเพิ่มจำนวนลูกค้าและรายได้ ให้เช่าแบตเตอรี่สำรอง และอุปกรณ์เสริม ราคาพิเศษสำหรับสมาชิก บริการรับ-ส่งเครื่อง โดยช่องทางต่างๆ (คิดค่าบริการเพิ่ม) ร่วมมือกับโรงแรม หรือบริษัททัวร์

21 Pocket Wifi ข้อจำกัดของธุรกิจ การแข่งขันสูง คู่แข่งมีจำนวนมาก
มีสินค้าทดแทนหลายอย่างอยู่ในตลาด เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ว มีความเสี่ยงสูงในการลงทุน มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายด้านที่ไม่สามารถควบคุมได้เช่นคุณภาพของเครือข่าย

22 รายชื่อสมาชิก น.ส.สวลักษณ์ วาทะสิทธิ์ รหัสนักศึกษา 5720417005
น.ส.สวลักษณ์ วาทะสิทธิ์ รหัสนักศึกษา น.ส.สุชานาถ แซ่กี้ รหัสนักศึกษา น.ส.ธนภรณ์ ตันศรีวงษ์ รหัสนักศึกษา นายดั้นดุสิต โปราณานนท์ รหัสนักศึกษา น.ส.ชิชนก เสถียรคมสรไกร รหัสนักศึกษา นาย พงศ์ทิพย์ หลิ่ววรกูล รหัสนักศึกษา น.ส.อรนลิน สืบทิมรัตน์ รหัสนักศึกษา


ดาวน์โหลด ppt Applications of RM Ski Slopes Pocket Wifi REVENUE MANAGEMENT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google