งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผังงาน..(Flow Chart) หมายถึง...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผังงาน..(Flow Chart) หมายถึง..."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผังงาน..(Flow Chart) หมายถึง...
เครื่องมือที่ช่วยในการเขียนโปรแกรม โดยเขียนเป็นเครื่องหมายหรือภาพสัญลักษณ์ แสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน มีลักษณะเป็นขั้น เป็นตอน ดังชื่อในภาษาอังกฤษ Flow = การไหล Chart = แผนผังหรือแผนภูมิ คือ แผนผังหรือแผนภูมิแสดงการทำงานเป็นขั้นตอนเพื่อให้การทำงานไหลลื่นหรือราบรื่น

3 ตัวอย่างสัญลักษณ์ ที่เห็นในชีวิตประจำวัน

4 สัญลักษณ์ ที่ใช้ในการเขียนผังงาน
ความหมาย ตัวอย่าง คำอธิบาย เริ่ม ใช้เริ่มต้นผังงาน การเริ่มต้นหรือสิ้นสุด การเขียนผังงาน จบ ใช้สิ้นสุดผังงาน รับข้อมูลหรือแสดง ข้อมูลโดยไม่ระบุสื่อ แสดง A1 รับ B2 แสดงค่าตัวแปล(เซลล์) A1 การประมวลผล หรือกระบวนการ A1=B1+B2 เดินข้ามถนน

5 สัญลักษณ์ ที่ใช้ในการเขียนผังงาน
ความหมาย ตัวอย่าง คำอธิบาย การเปรียบเทียบ การเลือก หรือตัดสินใจ จริง เปรียบค่าว่าจริงหรือเท็จ ถ้าตื่นเช้าเป็นจริง ผลมาทัน ถ้าเป็นเท็จ มาไม่ทัน ตื่นเช้า มาทัน เท็จ มาไม่ทัน จากลูกศร เราจะกระทำการตบหัวก่อน แล้วจึงมากระทำการลูบหลังทีหลัง ลูกศรแสดงทิศทาง การทำงาน ตบหัว ลูบหลัง

6 สัญลักษณ์ ที่ใช้ในการเขียนผังงาน
ความหมาย ตัวอย่าง คำอธิบาย จุดเชื่อมต่อ (ถ้ามีก็ควรมีทุกจุด) เป็นที่บรรจบของเส้นหลายเส้น ที่เหมือนกัน การขึ้นหน้าใหม่ ใช้ขึ้นหน้าใหม่ ถ้า ผังงานมีความยาว เกินหน้า

7 ประโยชน์ ของผังงาน ช่วยลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม ไม่สับสน
ช่วยลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม ไม่สับสน เมื่อเกิดข้อผิดพลาด ช่วยตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรมได้ง่าย ช่วยให้ดัดแปลง แก้ไข ได้รวดเร็วและสะดวก ช่วยให้ผู้อื่นศึกษาการทำงานของโปรแกรมได้ง่ายและรวดเร็ว

8 วิธีการเขียนผังงาน ที่ดี
ใช้สัญลักษณ์ตามที่กำหนดไว้ ลูกศรแสดงทิศทางการไหลข้อมูลจากบนลงล่าง หรือจากซ้ายไปขวา คำอธิบายในภาพควรสั้นกะทัดรัด เข้าใจง่าย ทุกแผนภาพต้องมีลูกศรแสดงทิศทางเข้า - ออก

9 ตัวอย่าง เริ่มต้น เริ่มต้น จริง Y<5ปี เท็จ รอสัญญาณไฟ จริง ไฟแดง
ห้ามรับประทาน เท็จ รอสัญญาณไฟ จริง 5ปี>Y<15ปี ครั้งละ 1 เม็ด ไฟแดง เท็จ จริง 8ปี>Y<15ปี เท็จ ครั้งละ 2 เม็ด จริง เท็จ เดินข้ามถนน ครั้งละ 3 เม็ด จบ จบ

10

11 การบ้าน... การบ้าน... เขียนผังงานการทำไข่เจียว โดยใช้เครื่องหมายหรือ
ภาพสัญลักษณ์ที่เรียนในวันนี้ ทำใน Microsoft Word Print ส่งวันอังคารที่ 16 มิ.ย. 58 ( Print สีหรือขาว-ดำ ก็ได้ )

12 “ ” See You Again


ดาวน์โหลด ppt ผังงาน..(Flow Chart) หมายถึง...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google