งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KS Management Profile.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KS Management Profile."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KS Management Profile

2 คุณธิติ ตันติกุลานันท์
ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)

3 คุณแมนพงศ์ เสนาณรงค์ กรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ
คุณแมนพงศ์ เสนาณรงค์ กรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)

4 คุณจิรลาวัณย์ ตั้งกิจเวทย์
คุณจิรลาวัณย์ ตั้งกิจเวทย์ กรรมการผู้จัดการ สายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบัน บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)

5 คุณเผดิมภพ สงเคราะห์ กรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการเงินทุนบุคคล
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)

6 ดร.สุทธิสิทธิ์ แจ่มดี รองกรรมการผู้จัดการ
ดร.สุทธิสิทธิ์ แจ่มดี รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกิจหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)

7 คุณกวี ชูกิจเกษม รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการเงินทุนบุคคล
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)

8


ดาวน์โหลด ppt KS Management Profile.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google