งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Unit 1 Her He Her She Tru e Fal se Tru e.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Unit 1 Her He Her She Tru e Fal se Tru e."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Unit 1

3

4

5

6 Her He Her She

7

8 Tru e Fal se Tru e

9 2 3 1 4

10

11 How are you Good morning What’s your name Nice to meet you Goodbye Hi

12 are I’m is

13 my Her His you r

14

15

16 Tru e Fal se Tru e

17


ดาวน์โหลด ppt Unit 1 Her He Her She Tru e Fal se Tru e.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google