งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Brief (global) History of the Un-sustainabilities

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Brief (global) History of the Un-sustainabilities"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Brief (global) History of the Un-sustainabilities
TU103: Life and Sustainability Chol Bunnag Nuttavikhom Phanthuwongpakdee The Brief (global) History of the Un-sustainabilities

2 Sustainability activities

3 Mercantilism (16th-17th Century)

4 Mercantilism (16th-17th Century)
David Hume and Adam Smith argued against Mercantilism.

5 Mercantilism (16th-17th Century)
The world before the Industrial Revolution

6 Industrial Revolution (1760s)
Industrial Revolution was the transition to new manufacturing processes from s to around 1840s. Scientific Progress Steam engine by James Watt

7 Industrial Revolution (1760s)
Steam engine transformed and increased the capacity of manufacturing process especially in textile industry, and transportation. The invention of steam engine induced progress in technologies of other industries connected to the one powered by the engine. Waves of technological progress followed.

8 Industrial Revolution (1760s)

9 Industrial Revolution (1760s)
Coal was widespread before the industrial revolution due to the shortage of charcoal, made from woods. With industrial revolution, the use of coal as fuel increased dramatically. This is the time when the atmospheric carbon concentration started to increase by human economic activities.

10 Industrial Revolution (1760s)

11 Green Revolution ( ) Before Green Revolution Malthusian theory of population How to improve livelihood of rural people? Green revolution is the increase in crop production in developing countries, by the use of fertilizers, pesticides, and high-yield varieties. Establishment of International Rice Research Institute (IRRI) and International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT*) *Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo Green Revolution has both positive and negative impacts!

12 Globalization, Financial and Trade Liberalization
Connected World! Economic Globalization In 1990s

13 Globalization, Financial and Trade Liberalization
Positive Impacts Increase economic opportunities for developing countries. Lifting the millions of the poor out of poverty. Economic efficiency from comparative advantage Spreading the norms of human rights, democracy, and global citizenship.

14 Globalization, Financial and Trade Liberalization
Negative Impacts Worsen the inequality problem Benefit the foreign corporations and migrants and hurt local enterprises and labors. Change local culture and way of life / Bad cultural influences. Magnify and expand the impact of economic and financial crises since the world is connected.

15 Impact of the un-sustainabilities at Global Scale
Review questions: What are differences between “climate” and “weather” ? Are “global warming” and “climate change” the same thing?

16 Impact of the un-sustainabilities at Global Scale

17 Impact of the un-sustainabilities at Global Scale

18 Impact of the un-sustainabilities at Global Scale
Political conflicts: civil war, genocide, etc. Slave labors and Refugee crisis ซ้ายบน - ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทย ที่ดำเนินมาเป็นเวลากว่า 10 ปี สร้างความเสียหายต่อสังคมเศรษฐกิจ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นภาพสะท้อนของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่เหลื่อมล้ำ ซ้ายล่าง - แรงงานทาส ชาวโรฮิงญา บนเรือประมงไทย ซึ่งทำให้ไทยโดนใบเหลืองจาก EU เพราะ IUU และอาจโดนแบบเดียวกันจากสหรัฐฯ ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมประมงในภาพรวม กลางบน - Arab spring ปี เมื่อชาวอาหรับลุกขึ้นล้มล้างระบอบการปกครองโดยเผด็จการทหาร และราชวงศ์ที่กดขี่ ก่อนที่โลกอาหรับจะกลับสู่ระบอบการปกครองที่แย่กว่าเดิมเสียอีก กลางล่าง - ผู้อพยพจากโลกอาหรับและอัฟริกาเหนือ ข้ามทะเลเมดิเตอเรเนี่ยน เข้ามาที่ยุโรปตอนใต้ เช่น สเปน ฝรั่งเศส อิตาลี กรีซ และตุรกี 5 เดือนแรกของปี 2015 ผู้อพยพเสียชีวิตกว่า 1855 คน ในช่วงเดียวกัน ของปี 2016 ผู้อพยพเสียชีวิตกว่า 2510 คน

19 Overview of the global challenges: Planetary Boundaries

20 Overview of the global challenges: Climate Change

21 Overview of the global challenges: Resilient Cities

22 Overview of the global challenges: Extreme Poverty

23 Overview of the global challenges: social inclusion

24 Overview of the global challenges: Education for all

25 Overview of the global challenges: Food security

26 Overview of the global challenges: Biodiversity loss


ดาวน์โหลด ppt The Brief (global) History of the Un-sustainabilities

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google