งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปสามเหลี่ยมคล้ายกัน (ง่าย ๆ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปสามเหลี่ยมคล้ายกัน (ง่าย ๆ)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปสามเหลี่ยมคล้ายกัน (ง่าย ๆ)
ความคล้าย รูปสามเหลี่ยมคล้ายกัน (ง่าย ๆ) คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค๒๓๑๐๑ ครูวลัยพร ปิ่นแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูประถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2 4.1) เราจะหา รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน ได้อย่างไร
4.1) เราจะหา รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน ได้อย่างไร C A B D F E G H

3 เราอาจจะตอบรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน ได้
ถ้าเราย้ายรูป ได้ B C D A F H E G แต่ถ้าเราย้ายรูปไม่ได้ จะต้องมีนิยาม อะไร

4 เรามีนิยาม รูปสามเหลี่ยมสองรูปมีมุมเท่ากันทั้ง 3 คู่
เรามีนิยาม รูปสามเหลี่ยมสองรูปมีมุมเท่ากันทั้ง 3 คู่ ก็จะได้รูปสามเหลี่ยมคล้ายกัน C F A B D E รูปสามเหลี่ยม ABC คล้ายกับ รูปสามเหลี่ยม DEF ได้

5 เรามีนิยาม หามุมของรูปสามเหลี่ยมให้เท่ากันทั้ง 3 คู่
เรามีนิยาม หามุมของรูปสามเหลี่ยมให้เท่ากันทั้ง 3 คู่ ก็จะได้รูปสามเหลี่ยมคล้ายกัน Y P Q Z X R รูปสามเหลี่ยม ABC คล้ายกับ รูปสามเหลี่ยม DEF ได้

6 ทบทวน อ่านด้าน จากรูป อ่าน “ด้าน AB” หรืออ่าน“ด้าน c ” อ่าน “ด้าน BC”
ทบทวน อ่านด้าน จากรูป b A C c a B อ่าน “ด้าน AB” หรืออ่าน“ด้าน c ” อ่าน “ด้าน BC” หรืออ่าน“ด้าน a ” อ่าน “ด้าน AC” หรืออ่าน“ด้าน b ”

7 ทบทวน อ่านมุม อ่าน “มุม ABC” หรืออ่าน“มุม B ” อ่าน “มุม BCA”
ทบทวน อ่านมุม A C B อ่าน “มุม ABC” หรืออ่าน“มุม B ” อ่าน “มุม BCA” หรืออ่าน“มุม C ” อ่าน “มุม BAC” หรืออ่าน“มุม A ”

8 ด้านที่ตรงข้ามมุม “ด้าน AB” ตรงข้ามกับ “มุม C ” “ด้าน BC”
“ด้าน AC” ตรงข้ามกับ “มุม B ”

9 รู้จัก มุมที่เท่ากัน อะไรบ้าง 1) มุมฉาก
ในรูปเรขาคณิต สี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมจัตุรัส เส้นตั้งฉากกัน รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

10 รู้จัก มุมที่เท่ากัน อะไรบ้าง
2) มุมตรงข้ามเส้นตรงตัดกัน D A E มุม AEC เท่ากับ มุม BED B C D A E มุม AED เท่ากับ มุม BEC B C

11 รู้จัก มุมที่เท่ากัน อะไรบ้าง
3) มุมแย้ง เส้นตรงขนานกัน ถ้า AB // CD คู่ที่ 1 มุม AXY เท่ากับ มุม XYD E B X A C D คู่ที่ 2 มุม AED เท่ากับ มุม BEC Y F

12 รู้จัก มุมที่เท่ากัน อะไรบ้าง
4) มุมนอก เท่ากับมุมภายใน บนข้างเดียวกันของเส้นตัด ของเส้นตรงขนานกัน ถ้า AB // CD คู่ที่ 1 มุม AXY เท่ากับ มุม CYF E B X A C D คู่ที่ 2 มุม EXB เท่ากับ มุม XYD Y F ยังมีอีก 2 คู่

13 รู้จัก มุมที่เท่ากัน อะไรบ้าง
4) มุมนอก เท่ากับมุมภายใน บนข้างเดียวกันของเส้นตัด ของเส้นตรงขนานกัน คู่ที่ 3 มุม AXE เท่ากับ มุม CYX E B X A C D คู่ที่ 4 มุม YXB เท่ากับ มุม FYD Y F

14 4.2 พิจารณารูปสามเหลี่ยมคล้ายกัน
R C A P Q B = = = ได้ ABC คล้ายกับ PQR

15 ด้านตรงข้ามมุมที่เท่ากัน เป็นด้านสมนัยกัน
R R C C A Q Q A B B P P ด้านตรงข้ามมุมที่เท่ากัน = = ด้านตรงข้ามมุมที่เท่ากัน = ด้านตรงข้ามมุมที่เท่ากัน

16 รูปสามเหลี่ยมคล้ายกัน
R C P Q A B = ด้าน คู่สมนัย กัน = =

17 รูปสามเหลี่ยมคล้ายกัน
R C P Q A B = ด้าน คู่สมนัย กัน อัตราส่วน ของ ด้านสมนัยกัน = =

18 รูปสามเหลี่ยมคล้ายกันอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมนัยกันเท่ากัน
R C P Q A B = = ABC  PQR ได้ จัดแยกได้ = หรือ = หรือ =

19 รูปสามเหลี่ยมคล้ายกันอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมนัยกันเท่ากัน (เขียนอัตราส่วนอีกแบบ)
R C P Q A B QR PR PQ ABC  PQR ได้ = = BC AC AB PR PQ QR PQ QR PR จัดแยกได้ = หรือ = = หรือ AC AB BC AB BC AC

20 บทนิยาม รูปสามเหลี่ยมสองรูปคล้ายกัน ก็ต่อเมื่อ รูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ ๆ สามคู่ สมบัติของรูปสามเหลี่ยมคล้ายกัน รูปสามเหลี่ยมสองรูปคล้ายกัน ก็ต่อเมื่อ รูปสามเหลี่ยม สองรูปนั้นมี อัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมนัยกันทุกคู่ เป็นอัตราส่วนที่เท่ากัน


ดาวน์โหลด ppt รูปสามเหลี่ยมคล้ายกัน (ง่าย ๆ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google