งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

( คำพ้องรูป - คำพ้องเสียง - คำ พ้องความหมาย )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "( คำพ้องรูป - คำพ้องเสียง - คำ พ้องความหมาย ) "— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ( คำพ้องรูป - คำพ้องเสียง - คำ พ้องความหมาย ) คำพ้อง โดย นายณัฐพล ปะละใจ โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่

2 เพลาเช้า อากาศดีมาก เพลารถของฉัน หัก &&

3 พ้อง = เหมือน

4 คำพ้อง พ้องรูป พ้องเสียง พ้องทั้งรูปและเสียง พ้องความหมาย

5 คำพ้องรูป คำพ้องรูป คือ คำที่เขียนเหมือนกัน ออกเสียงต่างกันและ ความหมายก็ต่างกัน การอ่านคำพ้องรูปให้ถูกต้องควรดูข้อความอื่น ๆ ประกอบด้วยว่าคำพ้องรูปนั้นหมายถึงอะไรแล้วจึงอ่านให้ถูก

6 คำพ้องรูป (ต่อ) ตัวอย่าง: ในเพลานี้ฉันว่าควรจะเพลา ๆ เรื่องการทะเลาะกันได้แล้ว ประเทศชาติจะได้สงบสุขเสียที เพลา (เพ-ลา) คำแรกเป็นคำนาม หมายถึง กาล, คราว เพลา (เพลา) คำที่สองเป็นคำวิเศษณ์ หมายถึง เบาลง

7 คำพ้องรูป (ต่อ) ตัวอย่าง: พยาธิ พะ-ยา-ธิความเจ็บไข้ พะ-ยาดชื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังชนิดหนึ่ง

8 คำพ้องรูป (ต่อ) ตัวอย่าง: สระ สะแอ่งน้ำขนาดใหญ่, ชำระล้าง สะ-หระตัวอักษรแทนเสียงสระ เช่น -ะ, -า

9 คำพ้องเสียง คำพ้องเสียง คือ คำที่ออกเสียงเหมือนกัน แต่เขียนต่างกันและ ความหมายก็ต่างกันด้วย ตัวอย่าง : เขาเอาน้ำที่ใช้ล้างรถไปรดน้ำต้นไม้ รถ คำแรกเป็นคำนามหมายถึง ยานพาหนะ รด คำที่สองเป็นคำกริยาหมายถึง เท ราด หรือสาดน้ำ

10 คำพ้องเสียง (ต่อ) ตัวอย่าง : ข้า=บ่าวไพร่ คนรับใช้ ค่า=คุณประโยชน์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ฆ่า=ทำให้ตาย ทำลาย ตัวอย่าง : ย่า=แม่ของพ่อ ภรรยาของปู่ หญ้า=พืชที่เกิดตามพื้นดินพวกหนึ่ง

11 คำพ้องทั้งรูปและเสียง คำพ้องทั้งรูปและเสียง เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า คำหลาย ความหมาย ซึ่งหมายถึง คำที่มีรูปเหมือนกัน อ่านออกเสียงอย่าง เดียวกัน แต่มีความหมายแตกต่างกัน แล้วแต่จะนำไปใช้

12 พ้องทั้งรูปและเสียง (ต่อ) ตัวอย่าง: ตา ๑ เตือนฉันว่าไม่ควรเอามือขยี้ตา ๒ เพราะจะทำให้ตาอักเสบ ตา ๑ คำแรกเป็นคำนาม หมายถึง ญาติผู้ใหญ่ ตา ๒ คำที่สองเป็นคำนาม หมายถึง อวัยวะที่ใช้ในการดู

13 พ้องทั้งรูปและเสียง (ต่อ) ตัวอย่าง:ฟัน = เอาของมีคม เช่น ดาบฟาดลงไป ฟัน = กระดูกเป็นซี่ ๆ อยู่ในปากสำหรับกัด ฉีก หรือเคี้ยวอาหาร ตัวอย่าง:แกะ = ชื่อสัตว์ ๔ เท้าประเภทหนึ่ง แกะ = เอาเล็บมือค่อยๆ แคะให้หลุดออก

14 คำพ้องความหมาย คำพ้องความหมาย คำไวพจน์ คำพ้องความ การหลากคำ คำพ้องความหมาย คือ คำที่มีความหมายอย่างเดียวกัน แต่เขียนต่างกัน

15 คำพ้องความหมาย คำพ้องความหมาย (ต่อ) คำพูด วาจาวจีพจนาถ้อยวัจนะ ผู้หญิง นงเยาว์บังอรสตรีนารี กัลยา

16 พ้องรูป พ้องเสียง พ้องทั้งรูปและเสียง พ้องความหมาย เขียน ออกเสียงความหมาย เขียน ออกเสียงความหมาย เขียน ออกเสียงความหมาย เขียน ออกเสียงความหมาย           รุปคำพ้อง รุปคำพ้อง

17 จบ การนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ( คำพ้องรูป - คำพ้องเสียง - คำ พ้องความหมาย )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google