งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Adobe Illustrator เริ่มต้นการใช้งานขั้นพื้นฐานเริ่มต้นการใช้งานขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Adobe Illustrator เริ่มต้นการใช้งานขั้นพื้นฐานเริ่มต้นการใช้งานขั้นพื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Adobe Illustrator

3 เริ่มต้นการใช้งานขั้นพื้นฐานเริ่มต้นการใช้งานขั้นพื้นฐาน

4 การเปิดโปรแกรม Start Program Adobe Illustrator CS

5 Viewing Artwork File  New การสร้าง หน้าต่างใหม่

6 ส่วนประกอบหน้าจอของ Illustrator Title bar Menu bar Toolbox Palette Artwork Status bar Scroll bar

7 การกำหนดขนาด Artwork เมนู File > Document Setup…

8 การสร้างวัตถุเบื้องต้นการสร้างวัตถุเบื้องต้น

9 การสร้างสี่เหลี่ยม Rectangle Tool ลาก Mouse ตามแนวเฉียง ( กด Shift + Click ลากสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัส ) ( กด Alt + Click ลากสร้างจากศูนย์กลาง ) Click บริเวณที่ต้องการ

10 การจัดการวัตถุ การเลือกวัตถุ –Selection Tool

11 การใช้ Select Tool ย้ายวัตถุ -> Drag คัดลอกวัตถุ -> Drag + Alt ค้าง ลบวัตถุ -> Click >Delete ย่อ - ขยาย -> Drag ที่ Handle หมุน -> Drag รอบ Handle

12 การกำหนดสีวัตถุ Fill Stro ke Clic k Non e

13 การกำหนดสีจาก Swatches WindowWindow –Show Swatches การ แสดง

14 การสร้างสี่เหลี่ยมมุมโค้ง Rounded Rectangle Tool ลาก Mouse ตามแนวเฉียง ( กด Shift + Click ลากสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัส ) ( กด Alt + Click ลากสร้างจากศูนย์กลาง ) Click บริเวณที่ต้องการ

15 ลาก Mouse ตามแนวเฉียง การสร้างรูปวงรีหรือวงกลม Ellipse Tool ( กด Shift + Click ลากสร้างวงกลม ) ( กด Alt + Click ลากสร้างจากศูนย์กลาง ) Click บริเวณที่ต้องการ

16 ลาก Mouse จากศูนย์กลาง การสร้างรูปหลายเหลี่ยม Polygon Tool Click บริเวณที่ต้องการ

17 ลาก Mouse จากศูนย์กลาง การสร้างรูปดาว Star Tool Click บริเวณที่ต้องการ

18 ลาก Mouse เป็นเส้นตรง การสร้างเส้นตรง Line Tool การสร้างเส้นตรง Line Tool

19 ลาก Mouse จากศูนย์กลาง การสร้างก้นหอย Spiral Tool Click บริเวณที่ต้องการ

20 การจัดลำดับวัตถุ เลือกวัตถุ Objects –Arrange Bring To Front >> ขึ้นบนสุด Bring Forward >> ขึ้น 1 ระดับ Send Backward>> ลง 1 ระดับ Send To Back >> ลงล่างสุด

21

22 การกำหนดและแก้ไขขนาดวัตถุการกำหนดและแก้ไขขนาดวัตถุ

23 การกำหนดตำแหน่ง และแก้ไขขนาด วัตถุ เลือกวัตถุ Window –Transform

24 การใช้งาน Ruler View  Show Rulers กำหนดให้มีการ แสดง ยกเลิกการแสดงไม้ บรรทัด View  Hide Rulers กำหนดหน่วยของไม้ บรรทัด Click ขวาบน Ruler Edit  Preferences  Units&Undo

25 การใช้งาน Guides และ Grids Guide – Drag ลากออกจาก Ruler Grid เรียกคำสั่ง View  Show Grid Lock Guide – View >> Guide >> Lock Guide ลบ Guide – Drag ทิ้งที่ Ruler – View >> Guide >> Clear Guide

26 เทคนิคการใส่สีสัน ให้งานสวย

27 การไล่เฉดสีเอง Click เลือก Gradient จะเกิด Palette Gradient Gradi ent

28 การไล่เฉดสีเอง Click วัตถุ Click เลือก Gradient จะเกิด Palette Gradient Gradi ent ไล่จาก ศูนย์กลาง ไล่จากทิศ หนึ่ง ไปอีกทิศ หนึ่ง แถ บสี

29 การกำหนดเฉดสี Click ที่ Pointer ที่ต้องการ ปรับแต่งสีที่ Palette Color ถ้าต้องการเพิ่ม สีใหม่ หรือ Pointer ให้ลากสีที่ ต้องการจาก Palette Swatch มาวางที่ด้านล่างแถบสี Point er แถ บสี

30 การไล่ทิศทางเฉดสี Click เลือก Gradient Tool ลากบนวัตถุตามทิศทาง ที่ต้องการ Gradient Tool

31

32 การทำงานกับตัวอักษรการทำงานกับตัวอักษร

33 การพิมพ์แบบ Artistic คลิกเครื่องมือ Type Tool คลิกจุดใดๆ ที่ต้องการ พิมพ์ข้อความลงไป จัดรูปแบบข้อความตามต้องการ

34 การพิมพ์แบบ Paragraph คลิกเครื่องมือ Text Tool Drag mouse สร้างกรอบข้อความ พิมพ์ข้อความลงไป จัดรูปแบบข้อความตามต้องการ

35 การปรับแต่งตัวอักษร เมนู Window > Type > Character จะปรากฏพาเลท Character ขึ้นมา ดังรูป

36 การเขียนข้อความตาม Path เลือกเส้น Path เลือกเครื่องมือ คลิกเมาส์บนเส้น Path พิมพ์ข้อความ

37 การแก้ไขข้อความที่วิ่งตาม Path คลิก ลากที่หัวข้อความ

38 การนำงานออกใช้งาน File > Export –JPEG (*.JPG) –TIFF (*.TIF) File > Save for Web –GIF (*.GIF)

39 ทำนามบัตรกัน

40 การดัดวัตถุ ตามใจต้องการ

41 เครื่องมือดัดแต่งวัตถุ Direct Selection Tool วิธีการ – Click Direct Tool – Click วัตถุ สังเกตจุดบนเส้น – Click นอกวัตถุ – Click จุดบนเส้นรอบวัตถุ

42 Path คือ เส้นที่ประกอบขึ้นจาก ส่วนของเส้นตรง หรือ เส้นโค้ง ตั้งแต่ 1 เส้น ขึ้นไป Segment คือ ส่วนของเส้น แต่ละเส้น ที่ประกอบเป็นเส้น path Segment Anchor point Anchor points คือ จุดเริ่มต้น และ จุดสุดท้าย ของแต่ละ Segment

43 Path ( ต่อ ) Anchor Points มี 2 แบบ คือ Smooth Anchor Points Smooth Anchor point Corner Anchor Points

44 Path ( ต่อ ) Direction lines ปกติการปรับแต่ง Direction Lines จะมีลักษณะ สมดุลกัน ถ้าหากต้องการปรับแต่ง Direction Lines เฉพาะด้านให้ กด Alt การลากที่ Direction Points

45

46 การใช้เครื่องมือวาดภาพแบบ ต่างๆ

47 Pen Tool Pen tool จะใช้ในการวาดเส้นตรงหรือ เส้นโค้ง ขั้นตอนการใช้งาน เลือกเครื่องมือ Pen tool คลิกกำหนดจุดแรก และจุด ต่อๆ ไป ( ถ้าคลิกลากจะเป็น การสรางเส้นโค้ง ) ปิดเส้นโดยคลิกที่จุดเริ่มต้น

48 การเพิ่มหรือลบ Anchor Points Add Anchor Point Tool  Click ที่เส้น Delete Anchor Point Tool  Click ที่จุด

49 Convert Anchor Point Tool Convert Anchor Point Tool ใช้ในการเปลี่ยน Anchor point แบบ Corner points เป็น Smooth points ขั้นตอนการใช้งาน เลือกเส้น path ที่ต้องการ แก้ไข เลือกเครื่องมือ Convert Anchor Point Tool ลาก Direction point ออก จาก Corner point

50 ทำแผ่นพับกัน

51 จบแล้วครับผมจบแล้วครับผม


ดาวน์โหลด ppt Adobe Illustrator เริ่มต้นการใช้งานขั้นพื้นฐานเริ่มต้นการใช้งานขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google