งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเครือข่าย (Network). เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) คือ ระบบที่มีคอมพิวเตอร์อย่าง น้อยสองเครื่อง เชื่อมต่อกัน โดยใช้ สื่อกลาง และสามารถสื่อสารข้อมูลกันได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเครือข่าย (Network). เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) คือ ระบบที่มีคอมพิวเตอร์อย่าง น้อยสองเครื่อง เชื่อมต่อกัน โดยใช้ สื่อกลาง และสามารถสื่อสารข้อมูลกันได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเครือข่าย (Network)

2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) คือ ระบบที่มีคอมพิวเตอร์อย่าง น้อยสองเครื่อง เชื่อมต่อกัน โดยใช้ สื่อกลาง และสามารถสื่อสารข้อมูลกันได้ ความหมายของเครือข่าย คอมพิวเตอร์

3 การใช้ทรัพยากรการร่วมกัน ( Resource Sharing ) ประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา การกระจายการประมวลผล การติดต่อสื่อสารระหว่าง เวิร์คสเตชั่น มีความปลอดภัยสูง ประโยชน์ของระบบเครือข่าย

4 องค์ประกอบของระบบ เครือข่าย 1. Computer 2. Network Interface Card (NIC) 3. Media 4. Protocol 5. Network Operating System (NOS)

5 Network interface Card

6 สายคู่บิดเกลียว (Twisted Pairs) (UTP : Unshielded Twisted Pair) Indoor UTP

7 สายคู่บิดเกลียว (Twisted Pairs) Outdoor UTP

8 Fiber optic Multi mode Single mode GBIC Fiber Connector Media Conv.

9 RJ-45 Connector

10 Coaxial Cable RG-6 RG-58 BNC BNC Adaptor

11 สื่อกลาง และอุปกรณ์ สําหรับ การรับ - ส่งข้อมูลประเภทไร้สาย Media Access Point

12 Switch & Hub USB hub HUB AP Switch

13 Switch & Hub Layer 3 Layer2 HUB

14 Network Tester Tool Cable Tester Network Tester

15 มาตรฐานการเชื่อมต่อ LAN Ethernet -> 802.3u,ab,z IEEE802.3at -> PoE (Power over Ethernet) Wireless-> b, g, super g,n Working Group for Wireless Local Area Networks (Wi Fi) Working Group for Wireless Personal Area Networks (Blue Tooth) Working Group for Broadband Wireless Access Standards (WI MAX)

16 Wi-Fi คืออะไร Wi-Fi ( ย่อมาจาก wireless fidelity ) หมายถึง องค์กร ที่ทำหน้าที่ทดสอบผลิตภัณฑ์ Wireless Lan หรือระบบ Network แบบไร้สาย ภายใต้เทคโนโลยี การสื่อสาร ภายใต้มาตรฐาน IEEE โดย อุปกรณ์ทุกตัวซึ่งต่างยี่ห้อกัน ให้สามารถ ติดต่อสื่อสารกันได้โดยไม่มีปัญหา หากว่าอุปกรณ์ ตัวนั้น มีมาตรฐาน Wi-Fi ซึ่งจะมี โลโก้ Wi-Fi certified ซึ่งเป็นที่รู้กันว่า อุปกรณ์ชิ้นนั้นสามารถ ติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์ตัวอื่นที่มี Wi-Fi certified นี้ได้

17 มาตรฐานระบบเครือข่าย ไร้ สาย มาตรฐาน IEEE802.11a 5 GHz 54 Mbps มาตรฐาน IEEE802.11b 2.4 GHz 11 Mbps มาตรฐาน IEEE802.11g 2.4 GHz Mbps มาตรฐาน IEEE802.11n 2.4 GHz Mbps

18 รูปแบบการเชื่อมต่อ เครือข่ายไร้สาย เครือข่ายไร้สาย (Wireless Network)

19 รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย ไร้สาย WDS: Wireless Distribution System 1. CH+AP+WDS 2. MAC 3. SSID 4. IP

20 ระบบรักษาความปลอดภัยของ เครือข่ายไร้สาย มาตรฐานจากโรงงาน อุปกรณ์ไร้สายจะรองรับ เทคโนโลยีการเข้ารหัส ซึ่งมีหลากหลาย เทคโนโลยี WEP (Wired Equivalent Privacy) TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) เป็น เวอร์ชั่นที่พัฒนามาจาก WEP AES (Advanced Encryption Standard)

21 ระบบรักษาความปลอดภัยของ เครือข่ายไร้สาย WPA (WiFi Protected Access Certified) อุปกรณ์นั้นจะ รองรับการเข้ารหัส TKIP ซึ่งจะใช้หลักการเดียวกับการ เข้ารหัส WEP คือทั้ง Access Point และ อแดปเตอร์ที่ ท่านใช้จะต้องมี WPA Certified. การเข้ารหัส TKIP ให้ไป ที่ security setting แล้วเลือก WPA-Pre-Shared Key ( หรือ บางครั้งอาจใช้ชื่อ WPA Passphrase) WPA2 (Wi-Fi Protected Access – version 2) หมายความ ว่าอุปกรณ์ไร้สายที่ท่านใช้สนับสนุน AES การเข้ารหัส AES จะต้องเข้าตั้งค่าทั้งที่ Access Point และ อแดปเตอร์ เช่นเดียวกับการเข้ารหัสอื่นๆ การเข้ารหัส AES ให้ไปที่ security setting แล้วเลือก WPA2-Pre-Shared Key ( หรือ บางครั้งอาจใช้ชื่อ WPA2 Passphrase)

22 การวางแผนการติดตั้งระบบ LAN การเลือกอุปกรณ์เครือข่าย การเลือกโปรแกรมควบคุม เครือข่าย (NOS) การจัดการเครือข่าย การเชื่อมต่อกับโลก ภายนอก การรักษาความปลอดภัย ของเครือข่าย

23 การติดตั้งระบบเครือข่ายไร้ สายในโรงเรียน

24

25 ขั้นตอนการติดตั้งเครื่องแม่ข่าย หากโรงเรียนนำเครื่อง PC มาทำเป็นเครื่องแม่ข่าย ให้ดำเนินการติดตั้ง ระบบปฏิบัติการ Windows 2003 Server ( ตามคู่มือที่แนบมาในแผ่น CD) ติดตั้งระบบบริการ (Service) ให้กับเครื่องแม่ข่าย ดังนี้ - Web Server. - DHCP - Antivirus

26 การสาธิต การติดตั้งเครื่องแม่ ข่าย และ ติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ เครือข่ายไร้สาย


ดาวน์โหลด ppt ระบบเครือข่าย (Network). เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) คือ ระบบที่มีคอมพิวเตอร์อย่าง น้อยสองเครื่อง เชื่อมต่อกัน โดยใช้ สื่อกลาง และสามารถสื่อสารข้อมูลกันได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google