งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษา “ กระดานอัจฉริยะ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษา “ กระดานอัจฉริยะ ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษา “ กระดานอัจฉริยะ ”

2  กระดานอัจฉริยะ หรือ Interactive Board หรือ Active Board หรือ Smart Board หรือเรียกตามชื่อแบรนด์แตกต่างกันไปซึ่ง จริงๆแล้วก็คืออันเดียวกัน กระดานอัจฉริยะ เป็นกระดานระบบสัมผัสที่มีหน้าจอ ขนาดใหญ่ ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน้าจอโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ (computer projector screen) ซึ่งสามารถ ควบคุมโดยการสัมผัสหรือเขียนบนหน้าจอแทนการใช้ เมาส์หรือคีย์บอร์ดโดยอุปกรณ์ที่จำเป็นที่จะต้องใช้กับ กระดานอัจฉริยะ จะประกอบไปด้วย คอมพิวเตอร์ทำ หน้าที่เป็นส่วนประมวลผล และโปรเจคเตอร์ทำหน้าที่ฉาย ภาพของหน้าจอคอมพิวเตอร์ลงบนผิวกระดานอัจฉริยะ “ กระดานอัจฉริยะ ” ความหมายของกระดานอัจฉริยะ

3  การทำงานเต็มรูปแบบของกระดานอัจฉริยะ ประกอบไป ด้วย 4 องค์ประกอบคือ คอมพิวเตอร์โปรเจคเตอร์ โปรแกรม และกระดานอัจฉริยะ โดยคอมพิวเตอร์จะถูกต่อ เข้ากับโปรเจคเตอร์และกระดานอัจฉริยะ ซึ่งกระดาน อัจฉริยะสามารถต่อผ่านสาย USB ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือ บางรุ่นสามารถเชื่อมต่อผ่านทาง บลูทูธ หรืออินฟราเรด (Wireless) สำหรับโปรเจคเตอร์จะแสดงผลจากภาพหน้า จอคอมพิวเตอร์ไปยังกระดานอัจฉริยะ การกระทำบนหน้าจอแสดงผลที่ผิวกระดานอัจฉริยะจะมี การรับส่งสัญญาณข้อมูลกับคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ สาย USB หรือการเชื่อมต่อแบบ Wireless และแปรผลผ่าน โปรแกรมที่ติดตั้งไว้ทำให้สามารถควบคุมการทำงาน ระบบคอมพิวเตอร์ผ่านการสัมผัสที่ผิวกระดานอัจฉริยะได้ ทันที แนวทางการทำงานของสื่อ

4  การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนโดยการใช้กระดาน อัจฉริยะแทนกระดานดำหรือกระดานไวท์บอร์ดในปัจจุบัน ซึ่งช่วยลดมลพิษทางอากาศ เช่น ผงชอล์ก, กลิ่นปากกา เคมี เป็นต้น และยังสามารถใช้เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์, นำเสนองานของคุณครูหรือนักเรียน, เปิดวีดีโอและงาน ต่างๆ ได้อีกมากมาย และผู้เรียนทำงานร่วมกันและแสดง ความคิดเห็นผ่านกระดานอัจฉริยะได้ ทำให้การเรียนการ สอนเป็นเรื่องสนุก นอกจากนี้กระดานอัจฉริยะ ทำให้ครู สามารถบันทึกการสอนได้และใส่ข้อมูลไว้ เพื่อให้นักเรียน สามารถนำไปใช้ศึกษาได้หลังจากเลิกชั้นเรียนแล้ว ซึ่งนี่ เป็นกลวิธีที่มีประสิทธิและใช้ได้ผล สำหรับนักเรียนที่ ต้องการข้อมูล วิธีการใช้สื่อประเภทนี้กับ กระบวนการนำไปสอน

5  ข้อดี 1. สามารถใช้แทนกระดานไวท์บอร์ดในแบบเดิมๆได้ แต่มันสามารถ ช่วยครูผู้สอน สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างสะดวกสบายในการสอน หน้าชั้นเรียน 2. สะดวกสำหรับครูผู้สอนในการปรับปรุงเนื้อหาการนำเสนอ โดยการ รวมข้อมูลหลากหลายชนิดเข้าไปในบทเรียนได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่า จะเป็นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต กราฟ รูปภาพ วีดีโอ และข้อมูลจาก ไฟล์เวิร์ด ทำให้การนำสื่อหลากหลายรูปแบบมาใช้ในการเรียนการ สอน 3. ใช้ร่วมกับโปรแกรมต่างๆในของระบบวินโดว์ได้ดี 4. ผู้เรียนสามารถมีการถามข้อมูลในกลุ่มโดยไม่ต้องมีการจดบันทึก เพราะสามารถบันทึกข้อมูลได้ ข้อดี ข้อเสีย หรือข้อจำกัด ของสื่อ การสอนประเภทนี้

6  ข้อเสีย 1. เขียนใช้ปากกาเฉพาะในการสัมผัสหรือเขียนกับกระดาน เท่านั้น ไม่สามารถใช้วัสดุอื่นในการส้มผัสหรือเขียนแทน ปากกาเฉพาะได้ ถ้าหายต้องซื้อใหม่อย่างเดียว 2. ปากกาเฉพาะมีอายุการใช้งาน ถ้าใช้งานนานๆต้องมีการ เปลี่ยนปากกา

7  ข้อจำกัด 1. เมื่อผู้นำเสนออยู่ทางด้านหน้าของกระดานจะเกิดเงาบน หน้าจอแสดงภาพ 2. การฉายภาพจากด้านหลังจะมีราคาแพงกว่าเทคโนโลยี การฉายภาพจากด้านหน้า 3. มีราคาสูงและใช้งานยากหากผู้ใช้ไม่เคยผ่านการใช้งาน หรือเรียนรู้วิธีการใช้งานมาก่อน

8  นางสาวพรธิดา คำพุฒิ 011  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาลัยการ ฝึกหัดครู จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษา “ กระดานอัจฉริยะ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google