งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1: การเขียนโปรแกรมบน เว็บ (Web Programming) AJ Wathinee dung-onnam RERU.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1: การเขียนโปรแกรมบน เว็บ (Web Programming) AJ Wathinee dung-onnam RERU."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1: การเขียนโปรแกรมบน เว็บ (Web Programming) AJ Wathinee dung-onnam ICT @ RERU

2 ชื่อวิชา การเขียนโปรแกรมบนเว็บ คำอธิบายรายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Internet, WWW, TCP/IP Protocal, การออกแบบ และพัฒนาที่อยู่เว็บ การเขียนภาษา Script การเขียนโปรแกรมฝั่ง Client และ การเขียนโปรแกรมฝั่ง Server ระบบ ฐานข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต การสร้าง เว็บไซต์ในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

3 List  ความรู้พื้นฐานทางด้านอินเตอร์เน็ต  ภาษา HTML  ภาษาฝั่ง Server เช่น JSP,ASP,PHP เป็นต้น  ภาษา SQL เพื่อสร้าง database (select,insert,delete,update)  ระบบการจัดการฐานข้อมูล Database (mysql,oracle) เบื้องต้น

4 สิ่งที่คาดหวัง ว่านักศึกษาจะได้รับวันนี้ 1. รู้จักกับภาษา HTML 2. สร้างไฟล์แรก และแสดงผลได้ ( ภาษาอังกฤษ ) 3. แสดงผลโปรแกรมออกทางหน้าจอได้ 4. มอบหมายการบ้านเพื่อฝึกทบทวน ปฏิบัติ ให้มี ความชำนาญมากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1: การเขียนโปรแกรมบน เว็บ (Web Programming) AJ Wathinee dung-onnam RERU.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google