งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้สอน อ. ปริญญา ภัทรนานากุล โทร. 086-5921525

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้สอน อ. ปริญญา ภัทรนานากุล โทร. 086-5921525"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้สอน อ. ปริญญา ภัทรนานากุล โทร. 086-5921525 www.krooparinya.com krooparinya@gmail.com

2  ศึกษาใช้งานโปรแกรม Visual C ++ 6.0  เข้าใจหลักภาษา C โครงสร้างโปรแกรม ตัวแปรและตัวดำเนินการ ลำดับคำสั่ง  เขียนโปรแกรมภาษา C ประยุกต์จากตัวอย่าง

3  ฟังบรรยายจากครู ดูจาก power point  แล้วสรุปความตามความเข้าใจ  ศึกษาจากใบความรู้  ฝึกปฏิบัติใบงาน  ฝึกทักษะจากแบบฝึก  ทำแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน

4  การพัฒนาโปรแกรม 10 %  การเขียนโปรแกรมภาษาซี 10 %  สอบกลางภาค ( ภาคทฤษฎี ) 30 %  เขียนโปรแกรมอย่างง่าย 30 %  สอบปลายภาค ( สอบปฏิบัติ ) 20 %  รวม 100 %

5  ห้ามเล่นเกม  แชตได้  ไม่คุยเสียงดัง  ไม่เดินพลุกพล่าน  ห้ามเข้าเว็บเพ็จให้ไม่เหมาะสม


ดาวน์โหลด ppt ผู้สอน อ. ปริญญา ภัทรนานากุล โทร. 086-5921525

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google