งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์กร ต้องการ อะไร ? ประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการ ต้องการการเติบโตอย่างยั่งยืน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์กร ต้องการ อะไร ? ประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการ ต้องการการเติบโตอย่างยั่งยืน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 องค์กร ต้องการ อะไร ? ประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการ ต้องการการเติบโตอย่างยั่งยืน

3

4 5 ส. ISO. KYT. QCC. SAFETY TQM. องค์กรสู่ ความเป็นเลิศ เพิ่มผลผลิตลดความสูญเสีย

5

6 คุณภาพชีวิต ในที่ทำงาน ระบบการจัดการ สภาพแวดล้อม ง่าย ยาก

7

8 ส.1 ส. สะสาง ส.2 ส. สะดวก ส.3 ส. สะอาด ส.4 ส. สุขลักษณะ ส.5 ส. สร้าง นิสัย

9 สร้างนิสัย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ

10

11 ประโยชน์ 5 ส. เพิ่มคุณภาพชีวิตในการทำงาน เพิ่มคุณภาพงาน เพิ่มผลผลิตให้กับองค์กร ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

12 ส. สะสาง

13 สะสาง ความหมาย แยกให้ชัดขจัดให้เป็น

14

15 ของที่จำเป็นส่วนที่ใช้อะไร จำนวนเท่าใด เก็บอย่างไร ( ส. สะดวก ) ของที่จำเป็นส่วนที่เก็บ อะไร เก็บที่ไหนเก็บ อย่างไร ( ส. สะดวก ) ส่วนที่ไม่จำเป็นและใช้ได้ อะไรโอนให้ใคร ส่วนที่ใช้ไม่ได้ / เลิกใช้ อะไรบริจาค / ขาย / ทิ้ง หลักการ สะสาง

16 ส. สะสาง  การสะสาง  การสะสาง ไม่ได้มี ความหมายว่าทิ้งของ แต่ มีความหมายว่าแยกแยะ วัตถุสิ่งของต่างๆ อย่างมี มาตรฐานชัดเจน โดยมี เวลา และความเหมาะสม ของสถานที่เป็นตัว ควบคุม

17  เมื่อเริ่มทำ 5 ส. การสะสางต้องทำบ่อยครั้ง แต่เมื่อเข้ามาตรฐานแล้ว ให้ทำอย่าง ต่อเนื่อง  จัดทำข้อมูลบันทึกของที่สะสาง เพื่อเป็น ข้อมูลเปรียบเทียบ เช่น พื้นที่ที่ได้มากขึ้น, น้ำหนักของที่สะสางออกไป, มูลค่าราคา ของที่ขายจากการสะสาง  ถ่ายภาพก่อนทำ และหลังทำการสะสาง

18  การกลั่นกรองจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันทิ้งของที่จำเป็น หรืออาจมี ผลกระทบ  ระวังเอกสารที่มีระเบียบการ ทำลาย และขั้นตอน ใน การส่งคืน  ระวังสิ่งของอันตรายในการ สะสาง เช่น วัตถุมีพิษ สารกัมมันตภาพรังสี ดู ระเบียบการทำลาย

19 ขั้นตอนของการสะสาง สำรวจ แยกแยะ กำหนดมาตรฐาน

20 ส. สะดวก

21

22

23 จัด สะดว ก ขจัด การค้นหา เน้น ความคล่องตัว

24 ขจัดการค้นหา สร้างระบบ สร้างระเบียบ ( ส.5)

25 เน้นความคล่องตัว จัดท่าทางใหม่ วางตำแหน่งใหม่ จัดผังการไหลใหม่ สร้างเครื่องมือช่วยงานใหม่

26 A105 A 01 งบประมาณ 02 เงินเดือน 03 ค่าใช้จ่ายการเดินทาง 04 เบี้ยเลี้ยง 05 ค่าที่พัก 1 รายการแฟ้ม รหัสตู้รหัสชั้นรหัสแฟ้ม ตัวอย่างการจัดสะดวกตู้เอกสาร 5. ส.

27 ตัวอย่างการเก็บแฟ้มสันหนา

28 ตัวอย่างการเก็บแฟ้มสันหนา

29

30

31

32 S.2 H.6 W.4 บันทึกการยืม

33 แขวนลอยสปิงค์หรือคานกระดก

34 1. คำนึงถึง ประสิทธิภาพ คุณภาพ ความปลอดภัย 2. ของใช้บ่อย เอาไว้ใกล้ตัว 3. ของใช้ประจำ เป็นของส่วนตัว 4. ของนานๆใช้ เป็นของส่วนรวม 5. มีมาตรฐาน ให้เข้าถึงได้ทุกคน หลักการจัดสะดวกหลักการจัดสะดวก

35 ส. สะดว ก  การใช้รหัส ระบบ Index หรือระบบการ จัดเก็บควรเป็นมาตรฐานเดียวทั้งองค์กร เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดในอนาคต  ใช้ป้าย / สัญลักษณ์บ่งชี้ สถานที่ / ตำแหน่ง แทนการถาม การหาให้มาก  ควรจัดทำศูนย์ข้อมูลหรือศูนย์เอกสาร ของหน่วยงาน เพื่อลดความ ซ้ำซ้อน  ใช้ประโยชน์การเก็บทางสูงให้มากขึ้น โดยไม่เสีย คุณภาพ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย

36 ส. สะอาด

37 หลักการทำ ส. สะอาด กำหนดทำความ สะอาดใหญ่เป็นช่วง แบ่งพื้นที่รับผิดชอบ กำจัดต้นเหตุของ ความสกปรก

38 ส. สะอาด  เป็นส่วนหนึ่งของการบำรุงรักษา เชิงป้องกัน  มีการกำหนดหน้าที่การดูแล ของส่วนกลาง พร้อมมาตรฐาน ที่ชัดเจน  ติดตามผลเป็นประจำ

39 ส. สุขลักษณ ะ

40  สุขลักษณะทางสายตาไม่สกปรก, ไม่รกรุงรัง, ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย  สุขลักษณะทางหูไม่ดัง, ไม่รบกวนสมาธิการ ทำงาน, ไม่หยาบคาย  สุขลักษณะทางจมูกไม่มีกลิ่นเหม็น, ไม่ ระคายเคืองต่อระบบหายใจ, ไม่อึดอัด  สุขลักษณะทางลิ้นไม่บูดเสีย, ไม่เป็นพิษต่อ ร่างกาย  สุขลักษณะทางผิวหนังไม่ร้อนหรือเย็นเกินไป, ไม่คัน หรือระคายทางผิวหนัง

41 ส. สร้างนิสัย

42 สร้างนิสัย หมายถึง การปฏิบัติ 5 ส. จนติดเป็นนิสัย

43 ส. สร้างนิสัย  ยอมรับกฎ กติกาที่ร่วมกัน กำหนด  ช่วยกันหาจุดอ่อนในสภาพการ ทำงานและหาทางปรับปรุง  เชื่อมั่นว่า “ การพัฒนาสามารถ กระทำได้ตลอดเวลา ” TEAM WORK

44


ดาวน์โหลด ppt องค์กร ต้องการ อะไร ? ประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการ ต้องการการเติบโตอย่างยั่งยืน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google