งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทใหม่ บทบาทใหม่ Regulator นายแพทย์ทรงยศ ชัยชนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 6 มกราคม 2557 ของการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทใหม่ บทบาทใหม่ Regulator นายแพทย์ทรงยศ ชัยชนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 6 มกราคม 2557 ของการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทใหม่ บทบาทใหม่ Regulator นายแพทย์ทรงยศ ชัยชนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 6 มกราคม 2557 ของการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

2 ปัญหาสุขภาพ สุขภาพดี การสาธารณสุข นโยบาย แผนงาน โครงการ การดำเนินการ การปฏิบัติการ ผลงาน ผลลัพธ์ -ข้อมูล -การวิเคราะห์ -วิธีการและเทคโนโลยี -การกำกับติดตาม -การประเมินผล - ทรัพยากร - การบริหารจัดการ - การดำเนินงานและ ปฏิบัติการ ผลสำเร็จ ของงาน สุขภาพ ประชาชน ผลสัมฤทธิ์ การ สาธารณสุข การนำเสนอ แผนงาน การนำเสนอ การปฏิบัติงาน - ผลงาน - กิจกรรม ตัวชี้วัด ด้าน สุขภาพ ระบบรายงาน การตรวจราชการ การตรวจสอบ ระบบรายงาน การวิเคราะห์และประเมินผล การวัด รายงานสรุป และเสนอแนะ การตรวจราชการ (Measurement) การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผล (Evaluation)

3


ดาวน์โหลด ppt บทบาทใหม่ บทบาทใหม่ Regulator นายแพทย์ทรงยศ ชัยชนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 6 มกราคม 2557 ของการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google