งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รับสมัคร ด่วน ! Sakata Siam Seed เป็นบริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อส่งออกและจำหน่ายในประเทศ รวมถึงเป็น สถานีวิจัยและพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รับสมัคร ด่วน ! Sakata Siam Seed เป็นบริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อส่งออกและจำหน่ายในประเทศ รวมถึงเป็น สถานีวิจัยและพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รับสมัคร ด่วน ! Sakata Siam Seed เป็นบริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อส่งออกและจำหน่ายในประเทศ รวมถึงเป็น สถานีวิจัยและพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Sakata Seed Corporation เริ่ม ก่อตั้ง เมื่อปี ค. ศ. 1913 ที่เมืองโยโกฮามา และเป็นบริษัทชั้นนำในด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก และดอกไม้ เป็นบริษัทมีความมั่นคงสูง กำลังขยายกำลังการผลิตและต้องการผู้ร่วมงานที่ ขยัน และรักความก้าวหน้า ในตำแหน่งดังนี้ 1. ผู้จัดการแผนกผลิตและควบคุมคุณภาพ 1 อัตรา - เพศชาย - อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป - ประสบการณ์ ด้านบริหารการ ผลิตเมล็ดพันธุ์ มากกว่า 10 ปีขึ้นไป - การศึกษาปริญญาตรี, ปริญญา โททางด้านเกษตรหรือการ จัดการ - มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ พูด ฟัง อ่านเขียน ในระดับดีเยี่ยม - มีภาวะความเป็นผู้นำสูง 2. ผช. ผู้จัดการแผนกผลิตและควบคุมคุณภาพ 1 อัตรา - เพศชาย - อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป - ประสบการณ์ ด้านบริหารการผลิต เมล็ดพันธุ์ มากกว่า 7 ปีขึ้นไป - การศึกษาปริญญาตรี, ปริญญาโท ทางด้านเกษตรหรือการจัดการ - มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ พูด ฟัง อ่านเขียน ในระดับดี

2 รับสมัคร ด่วน ! Sakata Siam Seed เป็นบริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อส่งออกและจำหน่ายในประเทศ รวมถึงเป็น สถานีวิจัยและพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Sakata Seed Corporation เริ่ม ก่อตั้ง เมื่อปี ค. ศ. 1913 ที่เมืองโยโกฮามา และเป็นบริษัทชั้นนำในด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก และดอกไม้ เป็นบริษัทมีความมั่นคงสูง กำลังขยายกำลังการผลิตและต้องการผู้ร่วมงานที่ ขยัน และรักความก้าวหน้า ในตำแหน่งดังนี้ - เพศชาย / หญิง - อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป - การศึกษาปริญญาตรี, ปริญญาโท ทางด้านเกษตรศาตร์ สาขาพืชไร่ พืช สวน - ประสบการณ์ในการทำงานการขายหรือ การตลาดเกี่ยวกับ การเกษตร อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS-Office และ E-mail ได้ - สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดี 4.Assistant Sale & Product Development Manager 1 อัตรา 3. ผู้จัดการแผนก GA/HR 1 อัตรา - เพศชาย / หญิง - อายุตั้งแต่ 35-45 ปีขึ้นไป - ประสบการณ์ ด้านการ บริหารงานบุคคลและธุรการ อย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป - การศึกษาปริญญาตรี, ปริญญา โททางด้านการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ - มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ พูด ฟัง อ่านเขียน ในระดับดีเยี่ยม - มีภาวะความเป็นผู้นำสูง

3 รับสมัคร ด่วน ! Sakata Siam Seed เป็นบริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อส่งออกและจำหน่ายในประเทศ รวมถึงเป็น สถานีวิจัยและพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Sakata Seed Corporation เริ่ม ก่อตั้ง เมื่อปี ค. ศ. 1913 ที่เมืองโยโกฮามา และเป็นบริษัทชั้นนำในด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก และดอกไม้ เป็นบริษัทมีความมั่นคงสูง กำลังขยายกำลังการผลิตและต้องการผู้ร่วมงานที่ ขยัน และรักความก้าวหน้า ในตำแหน่งดังนี้ 5.Sales Representative 2 อัตรา - เพศชาย - อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป - การศึกษาปริญญาตรีเกษตรศาตร์ พืชไร่ พืชสวน - มีใบขับขี่รถยนต์และสามารถ ทำงานต่างจังหวัดได้ - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS- Office และ E-mail ได้ - สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ได้ 6.Farm Officer 1 อัตรา - เพศชาย - อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป - การศึกษาปริญญาตรีเกษตรศาตร์ พืชไร่ พืชสวน - สามารถทำงานในห้องทดลอง และแปลงผลิตกลางแจ้งได้ - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS- Office และ E-mail ได้ - สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ได้

4 รับสมัคร ด่วน ! Sakata Siam Seed เป็นบริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อส่งออกและจำหน่ายในประเทศ รวมถึงเป็น สถานีวิจัยและพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Sakata Seed Corporation เริ่ม ก่อตั้ง เมื่อปี ค. ศ. 1913 ที่เมืองโยโกฮามา และเป็นบริษัทชั้นนำในด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก และดอกไม้ เป็นบริษัทมีความมั่นคงสูง กำลังขยายกำลังการผลิตและต้องการผู้ร่วมงานที่ ขยัน และรักความก้าวหน้า ในตำแหน่งดังนี้ สวัสดิการ ประกันอุบัติเหตุ, เสื้อฟอร์ม, ค่าอาหาร, เบี้ยเลี้ยง, เบี้ยขยัน, รถรับ - ส่ง, โบนัส, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนสะสม, กองทุนกู้ยืม, ฝึกอบรม, เงินเลี้ยงฉลอง, เงินเพื่อแสดงความเสียใจ, เงินเยี่ยมมยาม เจ็บป่วย, ค่ารักษาพยาบาล, ตรวจสุขภาพประจำปี, งานเลี้ยงปีใหม่และประกันสังคม เป็นต้น เวลาทำงาน 8:00 – 17:30 น. ( จันทร์ – ศุกร์ ) หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ สนใจติดต่อ บริษัท ซาคาตะ สยาม ซีด จำกัด 260 ม.13 ต. โนนท่อน อ. เมือง จ. ขอนแก่น โทร. 043-379318, 093-5268849 ติดต่อ คุณวิญญู (winyu-p@sakatasiam.co.th), ติดต่อ คุณโอ ( kaewwitoon- c@sakatasiam.co.th)winyu-p@sakatasiam.co.th 8.Assistant Breeder 1 อัตรา - เพศชาย - อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป - การศึกษาปริญญาตรีเกษตรศาตร์ พืชไร่ พืชสวน - สามารถทำงานในห้องทดลอง และแปลงผลิตกลางแจ้งได้ - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS- Office และ E-mail ได้ - สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ได้ 7.Accounting Staff 1 อัตรา - เพศชาย / หญิง - อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป - การศึกษาปริญญาตรีสาขาการ บัญชี - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS- Office และ E-mail ได้ - สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ได้ - มีความละเอียดรอบคอบ


ดาวน์โหลด ppt รับสมัคร ด่วน ! Sakata Siam Seed เป็นบริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อส่งออกและจำหน่ายในประเทศ รวมถึงเป็น สถานีวิจัยและพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google