งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณสมบัติ คุณสมบัติ (ต่อ) การพิจารณาผ่านการประเมิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณสมบัติ คุณสมบัติ (ต่อ) การพิจารณาผ่านการประเมิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 คุณสมบัติ

4 คุณสมบัติ (ต่อ)

5

6

7

8

9 การพิจารณาผ่านการประเมิน

10 การพิจารณาผ่านการประเมิน (ต่อ)

11 การจัดทำข้อเสนอในการพัฒนางานฯ ด้านการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน และการพัฒนาผู้เรียน

12 การจัดทำข้อเสนอในการพัฒนางานฯ ด้านการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน และการพัฒนาผู้เรียน (ต่อ)

13

14

15 ข้อเสนอในการพัฒนางานฯ ด้านการพัฒนาตนเอง (แผนพัฒนาตนเอง)

16 ข้อเสนอในการพัฒนางานฯ ด้านการพัฒนาตนเอง (แผนพัฒนาตนเอง) (ต่อ)

17

18

19 คณะกรรมการประเมิน

20 คณะกรรมการประเมิน (ต่อ)

21 องค์ประกอบคณะกรรมการชุดที่ 1 ก.ค.ศ. ตั้ง

22 องค์ประกอบคณะกรรมการชุดที่ 2 อ.ก.ค.ศ. ตั้ง

23 เกณฑ์การ ตัดสิน

24 การยุติการประเมิน

25 การยุติการประเมิน (ต่อ)

26 การเตรียมการของผู้ขอรับการประเมิน

27 การเตรียมการของผู้ขอรับการประเมิน (ต่อ)

28

29 การพิจารณาข้อเสนอการพัฒนางาน

30 การพิจารณาข้อเสนอการพัฒนางาน (ต่อ)

31

32

33

34

35

36

37 สอบถามข้อมูล / ข้อสงสัย


ดาวน์โหลด ppt คุณสมบัติ คุณสมบัติ (ต่อ) การพิจารณาผ่านการประเมิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google