งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือการปฏิบัติงานระบบงาน สารบรรณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือการปฏิบัติงานระบบงาน สารบรรณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือการปฏิบัติงานระบบงาน สารบรรณ http://e-doc.dip.go.th

2 กสท. กสอ. มอบนโยบาย ผอ. ศภ.10 กสอ. รับนโยบาย และชี้แจงเจ้าหน้าที่ สบย. ศภ.10 กสอ. จัดทำคู่มือการใช้ระบบ / เผยแพร่ ศภ.10 กสอ. ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน FLOW CHART การรับนโยบายจาก กสท. กสอ. กสท. กสอ. ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้

3 START เสนอหัวหน้าส่วน / ฝ่าย เพื่อเห็นชอบ สารบรรณ ศภ.10 รับ / จัดเก็บเอกสารในระบบ ผอ. ศภ.10 พิจารณาอนุมัติ / ไม่อนุมัติ FLOW CHART การเดินเอกสารระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หฝ. บท. ตรวจสอบ

4 วิธีการสร้างลายเซ็น ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้กับระบบ e-doc ( ฟอร์มอิเล็กทอรนิกส์ ) 1. เปิดโปรแกรม Adobe Acrobat 7.0 Pro 2. ที่ Manu bar เลือกคำสั่ง Comment..Commenting Tool..Stamp..Creat Custom Stamp 1 1 2 2 3 3 4 4

5 3. ให้กดปุ่ม Brouse4. เลือกลายเซ็นที่บันทึกในเครื่อง กด Select 5.OK 6. ในช่อง -Category เลือก sign Hear ในช่อง Name ตั้งชื่อ..................

6 การเรียกใช้ ลายเซ็น 1. Commenting tool_Stam_Sign here 2. เห็นลายเซ็น 3. คลิ๊กลากลายเซ็นมาใส่ใน ตำแหน่งที่ต้องการ 1 1 2 2 3 3

7 2 3 การเรียกใช้เอกสารใน กล่องรับเข้า 1 1. หน้าหลัก - เอกสารรับเข้า 4. บันทึกเอกสารลงเครื่อง โดย File-Save As- ตั้งชื่อ 4 2. เลือกไฟล์ที่ต้องการ โดยคลิก 1 ครั้ง 3. เปิดไฟล์ดังภาพ

8 การ Brose File มาแนบเอกสาร 1. คลิกที่ A 2.Brouse— เลือกไฟล์ที่ต้องการ 3. แล้วคลิกปุ่ม เพิ่มแนบ / 4. จะปรากฏป๊อบอัพ แนบเอกสาร เรียบร้อยแล้ว คลิก ok 1 1 2 2 3 3 4 4

9 บันทึกงานเพื่อเอาไว้ติดตาม งานภายหลัง 1. คลิกปุ่มบันทึกงาน 2. พิมพ์รายละเอียดในช่องบันทึกการปฏิบัติ ---- ตก ลง 3. จะปรากฎป๊อบอัพบันทึกการปฏิบัติงานเรียบร้อย แล้วคลิก ok บันทึกงานเพื่อเอาไว้ติดตาม งานภายหลัง 1. คลิกปุ่มบันทึกงาน 2. พิมพ์รายละเอียดในช่องบันทึกการปฏิบัติ ---- ตก ลง 3. จะปรากฎป๊อบอัพบันทึกการปฏิบัติงานเรียบร้อย แล้วคลิก ok 1 2 3

10 การส่งเอกสารไปยังตะกร้าผู้รับ 1. คลิกปุ่ม --- ส่ง 2. เลือก เลือกตะกร้าผู้รับศภ.10 ------ ชื่อ หรือ สารบรรณส่วน 3. คลิกย้ายเข้ากล่องสีส้ม 4. ยืนยันส่ง — จะบอกว่าทำการส่งเรียบร้อยแล้ว _OK ดังรูป 1 2 3 3


ดาวน์โหลด ppt คู่มือการปฏิบัติงานระบบงาน สารบรรณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google