งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช. ผศ. เชาวน์วัศ เสน พงศ์ นายกเทศมนตรีนคร นครศรีธรรมราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช. ผศ. เชาวน์วัศ เสน พงศ์ นายกเทศมนตรีนคร นครศรีธรรมราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

2 ผศ. เชาวน์วัศ เสน พงศ์ นายกเทศมนตรีนคร นครศรีธรรมราช

3 Model การดำเนินงานป้องกันและ ลดการตาย จากอุบัติเหตุทางถนนในเมืองใหญ่ ในการขับเคลื่อนการป้องกันการ บาดเจ็บจากการจราจร ทางถนนในเมือใหญ่ (City RTI) นำเสนอโดย : นายชิษณุพงศ์ สุวรรณ รองปลัดเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช

4 การขับเคลื่อนการดำเนินงาน ป้องกัน การบาดเจ็บจากการจราจรในเมือง ใหญ่ (City RTI) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

5 ข้อมูล พื้นฐาน N เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช จำนวน ประชากร 106,322 คน พื้นที่ ทั้งหมด 22.56 ตร. กม. เส้นทาง หลัก ถนนราช ดำเนิน ถนน พัฒนาการคู ขวาง ถนนกะ โรม

6 การดำเนินงานป้องกัน ของเทศบาล การจัดระบบการจราจร เพื่อความ ปลอดภัยบนท้องถนน

7 การดำเนินงานป้องกัน ของเทศบาล การติดตั้งแบริเออร์ ใบบริเวณที่มีความ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

8 การดำเนินงานป้องกัน ของเทศบาล การจัดให้มีเทศกิจคอยอำนวยความสะดวก ให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง บริเวณหน้า โรงเรียน

9 การดำเนินงานป้องกัน ของเทศบาล การปรับปรุงพื้นผิวจราจร

10 การดำเนินงานป้องกัน ของเทศบาล การเพิ่มและการปรับปรุงระบบสัญญาณ ไฟจราจร

11 การดำเนินงานป้องกัน ของเทศบาล การติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณท้องถนน และสถานที่สำคัญๆ

12 การดำเนินงานป้องกัน ของเทศบาล จำนวนกล้องทั้งหมด กล้อ ง N

13 สนามกีฬากลาง จ. นครฯ เฟสแรก 96 กล้อง เฟสสอง 50 กล้อง 274274 3232 3232 3232 3232 บขส. นครศรีธรรมราช ตลาดสดคูขวาง สวนศรีธรรมโศกและสนาม หน้าเมือง การดำเนินงานป้องกัน ของเทศบาล

14 เจ้าหน้าที่ประจำการ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชน และเจ้าหน้าที่ตำรวจ

15 การดำเนินงานป้องกัน ของเทศบาล ประสานความร่วมมือกับหน่วย บริการแพทย์ฉุกเฉิน ในการจัดส่งผู้ป่วยมายังโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่ง ให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง

16 การดำเนินงานป้องกัน ของเทศบาล โครงการหนูน้อยวัยใส สวมหมวกนิรภัย ไปโรงเรียน

17 การดำเนินงานป้องกัน ของเทศบาล แจกหมวกนิรภัยให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัด เทศบาล จำนวน 7 โรงเรียน

18 จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการหนูน้อยวัยใส สวมหมวกนิรภัยไปโรงเรียน 4,1 29 รว ม

19 ขอขอบพระ คุณครับ


ดาวน์โหลด ppt เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช. ผศ. เชาวน์วัศ เสน พงศ์ นายกเทศมนตรีนคร นครศรีธรรมราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google