งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช. ผศ. เชาวน์วัศ เสน พงศ์ นายกเทศมนตรีนคร นครศรีธรรมราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช. ผศ. เชาวน์วัศ เสน พงศ์ นายกเทศมนตรีนคร นครศรีธรรมราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

2 ผศ. เชาวน์วัศ เสน พงศ์ นายกเทศมนตรีนคร นครศรีธรรมราช

3 Model การดำเนินงานป้องกันและ ลดการตาย จากอุบัติเหตุทางถนนในเมืองใหญ่ ในการขับเคลื่อนการป้องกันการ บาดเจ็บจากการจราจร ทางถนนในเมือใหญ่ (City RTI) นำเสนอโดย : นายชิษณุพงศ์ สุวรรณ รองปลัดเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช

4 การขับเคลื่อนการดำเนินงาน ป้องกัน การบาดเจ็บจากการจราจรในเมือง ใหญ่ (City RTI) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

5 ข้อมูล พื้นฐาน N เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช จำนวน ประชากร 106,322 คน พื้นที่ ทั้งหมด ตร. กม. เส้นทาง หลัก ถนนราช ดำเนิน ถนน พัฒนาการคู ขวาง ถนนกะ โรม

6 การดำเนินงานป้องกัน ของเทศบาล การจัดระบบการจราจร เพื่อความ ปลอดภัยบนท้องถนน

7 การดำเนินงานป้องกัน ของเทศบาล การติดตั้งแบริเออร์ ใบบริเวณที่มีความ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

8 การดำเนินงานป้องกัน ของเทศบาล การจัดให้มีเทศกิจคอยอำนวยความสะดวก ให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง บริเวณหน้า โรงเรียน

9 การดำเนินงานป้องกัน ของเทศบาล การปรับปรุงพื้นผิวจราจร

10 การดำเนินงานป้องกัน ของเทศบาล การเพิ่มและการปรับปรุงระบบสัญญาณ ไฟจราจร

11 การดำเนินงานป้องกัน ของเทศบาล การติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณท้องถนน และสถานที่สำคัญๆ

12 การดำเนินงานป้องกัน ของเทศบาล จำนวนกล้องทั้งหมด กล้อ ง N

13 สนามกีฬากลาง จ. นครฯ เฟสแรก 96 กล้อง เฟสสอง 50 กล้อง บขส. นครศรีธรรมราช ตลาดสดคูขวาง สวนศรีธรรมโศกและสนาม หน้าเมือง การดำเนินงานป้องกัน ของเทศบาล

14 เจ้าหน้าที่ประจำการ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชน และเจ้าหน้าที่ตำรวจ

15 การดำเนินงานป้องกัน ของเทศบาล ประสานความร่วมมือกับหน่วย บริการแพทย์ฉุกเฉิน ในการจัดส่งผู้ป่วยมายังโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่ง ให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง

16 การดำเนินงานป้องกัน ของเทศบาล โครงการหนูน้อยวัยใส สวมหมวกนิรภัย ไปโรงเรียน

17 การดำเนินงานป้องกัน ของเทศบาล แจกหมวกนิรภัยให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัด เทศบาล จำนวน 7 โรงเรียน

18 จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการหนูน้อยวัยใส สวมหมวกนิรภัยไปโรงเรียน 4,1 29 รว ม

19 ขอขอบพระ คุณครับ


ดาวน์โหลด ppt เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช. ผศ. เชาวน์วัศ เสน พงศ์ นายกเทศมนตรีนคร นครศรีธรรมราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google