งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 การลงทะเบียนเรียน  การตรวจสอบสถานภาพ นักศึกษา  การจัดทำเอกสารทางการศึกษา  การยื่นจบนักศึกษาที่จะสำเร็จ การศึกษา  การเทียบโอนการศึกษา  การโอนย้าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " การลงทะเบียนเรียน  การตรวจสอบสถานภาพ นักศึกษา  การจัดทำเอกสารทางการศึกษา  การยื่นจบนักศึกษาที่จะสำเร็จ การศึกษา  การเทียบโอนการศึกษา  การโอนย้าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3  การลงทะเบียนเรียน  การตรวจสอบสถานภาพ นักศึกษา  การจัดทำเอกสารทางการศึกษา  การยื่นจบนักศึกษาที่จะสำเร็จ การศึกษา  การเทียบโอนการศึกษา  การโอนย้าย การลา การพ้น สภาพ

4 กำหนดการลงทะเบียน Online 27 – 29 พ. ค พบที่ปรึกษา ลงทะเบียน พร้อมชำระเงิน 2 มิ. ย เริ่มปรับค่าลงทะเบียน เรียนช้ากว่ากำหนด 16 มิ. ย วันสุดท้ายของการ ลงทะเบียนล่าช้า 16 มิ. ย วันสุดท้ายของการเพิ่ม ถอนรายวิชา 16 มิ. ย ปิดระบบการรับ ลงทะเบียน 1 ก. ค วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอ ถอนคืนค่าลงทะเบียน

5 1. พบอาจารย์ที่ปรึกษา 2. ลงทะเบียนในระบบทะเบียน Online 3. พิมพ์ใบชำระเงินค่าลงทะเบียน 4. นักศึกษาเงินกู้พบเจ้าหน้าที่ 5. นำเอกสารใบชำระค่าลงทะเบียน ไปชำระ เงินที่ธนาคารกรุงไทย ( สำเนาเก็บเป็นหลักฐาน 1 ชุดสำหรับ ของนักศึกษา ) 6. ติดต่อรับใบเสร็จที่คณะ และวิทยาลัยใน สังกัด

6 เลือกนักเรียน / นักศึกษา

7 เลือกคณะ / วิทยาลัย กรอกรหัส นักศึกษา

8 เลือก ลงทะเบียน

9

10 เลือกลง รายวิชา

11 เลือก บันทึก

12 พิมพ์ใบ ชำระเงิน

13 Tel ต่อ 410, 408


ดาวน์โหลด ppt  การลงทะเบียนเรียน  การตรวจสอบสถานภาพ นักศึกษา  การจัดทำเอกสารทางการศึกษา  การยื่นจบนักศึกษาที่จะสำเร็จ การศึกษา  การเทียบโอนการศึกษา  การโอนย้าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google