งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

All Rights Reserved, Copyright © Fusion Solution Co., Ltd. Admin Training 6 กุมภาพันธ์ 2557 ระบบเครือข่ายและงานสารสนเทศของสำนักงาน พิสูจน์หลักฐานตำรวจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "All Rights Reserved, Copyright © Fusion Solution Co., Ltd. Admin Training 6 กุมภาพันธ์ 2557 ระบบเครือข่ายและงานสารสนเทศของสำนักงาน พิสูจน์หลักฐานตำรวจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 All Rights Reserved, Copyright © Fusion Solution Co., Ltd. Admin Training 6 กุมภาพันธ์ 2557 ระบบเครือข่ายและงานสารสนเทศของสำนักงาน พิสูจน์หลักฐานตำรวจ ระยะที่ 3 Forensic Science Information Network (F-Net) Phase 3 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ Office Of forensic Science Police

2 All Rights Reserved, Copyright © Fusion Solution Co., Ltd. 2 กำหนดการอบรม  ภาพรวมระบบ  การเพิ่มผู้ใช้ในระบบและสร้างสิทธิ์ของผู้ใช้งาน  การแก้ไขปรับปรุง Master data

3 All Rights Reserved, Copyright © Fusion Solution Co., Ltd. 3 กลุ่มงานภายในระบบ  ฝ่ายอำนวยการ  กลุ่มงานสถานที่เกิดเหตุ  กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง  กลุ่มงานตรวจทาง เคมี และฟิสิกส์  กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและ DNA  กลุ่มงานตรวจเอกสาร  กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน  กลุ่มงานตรวจอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

4 All Rights Reserved, Copyright © Fusion Solution Co., Ltd. 4 ภาพรวมของระบบงาน URL ( ใช้ที่ พฐก.) : http://10.10.6.9http://10.10.6.9 URL ( ใช้จากภายนอก ) : http://122.155.138.58http://122.155.138.58

5 All Rights Reserved, Copyright © Fusion Solution Co., Ltd. 5 สิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบ  ธุรการกลุ่มงาน  ผู้ตรวจพิสูจน์  หัวหน้ากลุ่มงาน  Admin กลุ่มงาน  ธุรการ ฝ. อ.  Admin ระบบ  ผู้บังคับการ  ผู้บัญชาการ

6 All Rights Reserved, Copyright © Fusion Solution Co., Ltd. 6 ตารางสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบ

7 All Rights Reserved, Copyright © Fusion Solution Co., Ltd. 7 ชนิดของข้อมูลพื้นฐาน  ข้อมูลพื้นฐานของทั้งระบบ  ข้อมูลพื้นฐานของแต่ละกลุ่มงาน

8 All Rights Reserved, Copyright © Fusion Solution Co., Ltd. 8 การเพิ่มข้อมูลพื้นฐาน  การเพิ่มข้อมูลพื้นฐานแบบเดี่ยว  การเพิ่มข้อมูลพื้นฐานแบบเกี่ยวเนื่องกัน อาทิเช่น ข้อมูล ตำบล / แขวง ข้อมูลอำเภอ / เขต ข้อมูลจังหวัด เป็นต้น

9 All Rights Reserved, Copyright © Fusion Solution Co., Ltd. 9 Questions & Answers


ดาวน์โหลด ppt All Rights Reserved, Copyright © Fusion Solution Co., Ltd. Admin Training 6 กุมภาพันธ์ 2557 ระบบเครือข่ายและงานสารสนเทศของสำนักงาน พิสูจน์หลักฐานตำรวจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google