งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MANAGEMENT BY P.PROPERTY MANAGEMENT.CO,LTD ชุมชนของเราชุมชน อบอุ่น จัดทำโดย : นางสาวปียพร คำฝั้น ผู้จัดการอาคาร นิติบุคคลอาคารชุด Econic condominium (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MANAGEMENT BY P.PROPERTY MANAGEMENT.CO,LTD ชุมชนของเราชุมชน อบอุ่น จัดทำโดย : นางสาวปียพร คำฝั้น ผู้จัดการอาคาร นิติบุคคลอาคารชุด Econic condominium ("— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MANAGEMENT BY P.PROPERTY MANAGEMENT.CO,LTD ชุมชนของเราชุมชน อบอุ่น จัดทำโดย : นางสาวปียพร คำฝั้น ผู้จัดการอาคาร นิติบุคคลอาคารชุด Econic condominium ( มหิดล ) สรุปรายงานประจำเดือน มิถุนายน 2558

2 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ด้านภาพลักษณ์อาคาร 2/6/58 ppm ได้ส่งช่างมาติดสติ๊กเกอร์ป้ายรายชื่อฝ่ายบริหาร อาคาร

3 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ด้านทรัพย์ส่วนกลาง 4/6/58 ช่างโครงการได้เข้ามาติดมิเตอร์ไฟ ให้ลูกบ้านแต่ละ ห้อง

4 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD 6/6/58 ตอนกลางคืนเวลา 4 ทุ่ม ได้เกิดเหตุการณ์ท่อน้ำแตกที่ หน้าห้อง 607 ตอนเช้าช่างโครงการได้เข้ามาทำการแก้ไขแล้วค่ะ ด้านการซ่อมแซม

5 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD 6/6/58 ช่างต้อมได้เข้ามาติดป้ายบอร์ดประกาศให้ค่ะ งานกายภาพอาคาร ( ภาพลักษณ์ ) : ความสวยงาม

6 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ด้านงานช่าง : ห้องเจ้าของร่วม 12/6/58 ช่างจากนิยมพาณิชย์เข้ามาติดตั้งแอร์ให้ลูกบ้านห้อง 606

7 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ด้านภาพลักษณ์อาคาร 13/6/58 ทางโครงการได้จัดต้นไม้มาลงปลูกใหม่ที่บริเวณสวน ย่อม

8 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ด้านงานซ่อมแซม : ห้องเจ้าของ ร่วม 16/6/58 ช่างโครงการได้เข้ามาซ่อมแซมพื้นปาเก้ กับ ผนังใน ห้องน้ำ ห้อง 208

9 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ด้านดูแลทรัพย์ส่วนกลาง 22/6/58 นิติได้ทำการตรวจถังดับเพลิง, ไฟฉุกเฉิน, และป้ายหนี ไฟ ประจำเดือนมิถุนายน 58 ค่ะ

10 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ด้านภาพลักษณ์อาคาร : พื้นที่สี เขียว 24/6/58 คนสวนจาก ppm เข้ามาตัดหญ้าพื้นที่สีเขียวรอบๆ อาคาร


ดาวน์โหลด ppt MANAGEMENT BY P.PROPERTY MANAGEMENT.CO,LTD ชุมชนของเราชุมชน อบอุ่น จัดทำโดย : นางสาวปียพร คำฝั้น ผู้จัดการอาคาร นิติบุคคลอาคารชุด Econic condominium (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google