งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 ระบบหน่วยความจำ. หน่วยความจำเป็นแหล่งจัดเก็บข้อมูล และ เป็นพื้นที่ที่ใช้สำหรับประมวลผล หน่วยความจำหลัก (RAM) ต้องทำงาน ด้วยการใช้กระแสไฟฟ้าเลี้ยงตลอดเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 ระบบหน่วยความจำ. หน่วยความจำเป็นแหล่งจัดเก็บข้อมูล และ เป็นพื้นที่ที่ใช้สำหรับประมวลผล หน่วยความจำหลัก (RAM) ต้องทำงาน ด้วยการใช้กระแสไฟฟ้าเลี้ยงตลอดเวลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 ระบบหน่วยความจำ

2 หน่วยความจำเป็นแหล่งจัดเก็บข้อมูล และ เป็นพื้นที่ที่ใช้สำหรับประมวลผล หน่วยความจำหลัก (RAM) ต้องทำงาน ด้วยการใช้กระแสไฟฟ้าเลี้ยงตลอดเวลา หากไฟฟ้าดับข้อมูลก็จะสูญหายหมด หน่วยความจำสำรอง (Secondary Memory) ใช้สำหรับเก็บโปรแกรมหรือ ข้อมูลต่าง ๆ เมื่อมีการบันทึกข้อมูลลงใน อุปกรณ์ดังกล่าว ก็สามารถเก็บข้อมูลไว้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีกระแสไฟฟ้าเลี้ยง

3 ความจุของหน่วยความจำภายในมีหน่วยเป็น ไบต์ หรือเวิร์ด (Word) ตามปกติแล้วเวิร์ด หนึ่งจะมีความกว้าง 8, 16 และ 32 บิต ปัจจัยความข้องเกี่ยวกันในหน่วยความจำ ภายใน 3 ส่วนด้วยกัน คือ 1. เวิร์ด (Word) 2. หน่วยแอดเดรส (Addressable units) 3. หน่วยการโอนถ่าย (Units of transfer)

4 วิธีการแอคเซสข้อมูล ประกอบด้วย 1. การเข้าถึงแบบเรียงลำดับ (Sequential access) 2. การเข้าถึงโดยตรง (Direct access) 3. การเข้าถึงแบบสุ่ม (Random access) 4. แบบแอสโซซิเอทีพ (Associative)

5 คุณลักษณะสำคัญในการคำนึงถึง ประสิทธิภาพของ หน่วยความจำ 1. เวลาเข้าถึง (Access time) 2. รอบเวลาหน่วยความจำ (Memory cycle time) 3. อัตราการโอนถ่ายข้อมูล (Transfer rate)

6 ชนิดของหน่วยความจำแรม แบ่ง ออกเป็น 1. หน่วยความจำแบบ Static (SRAM) 2. หน่วยความจำแบบ Dynamic (DRAM) คุณลักษณะสำคัญที่ต้องคำนึงของ หน่วยความจำ ประกอบด้วย 1. ต้นทุน (Cost) 2. ความจุ (Capacity) 3. เวลาที่ใช้ในการแอคเซส (Access time)


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 ระบบหน่วยความจำ. หน่วยความจำเป็นแหล่งจัดเก็บข้อมูล และ เป็นพื้นที่ที่ใช้สำหรับประมวลผล หน่วยความจำหลัก (RAM) ต้องทำงาน ด้วยการใช้กระแสไฟฟ้าเลี้ยงตลอดเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google