งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. โครงสร้างสไลด์ 2. แบบและขนาดตัวอักษร 3. สี, พื้นหลัง 4. งานกราฟิก 5. การสะกดการันต์และ ไวยากรณ์ 6. การสรุป การซักถาม หัวข้อการสร้างสื่อการ นำเสนอโดยใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. โครงสร้างสไลด์ 2. แบบและขนาดตัวอักษร 3. สี, พื้นหลัง 4. งานกราฟิก 5. การสะกดการันต์และ ไวยากรณ์ 6. การสรุป การซักถาม หัวข้อการสร้างสื่อการ นำเสนอโดยใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 1. โครงสร้างสไลด์ 2. แบบและขนาดตัวอักษร 3. สี, พื้นหลัง 4. งานกราฟิก 5. การสะกดการันต์และ ไวยากรณ์ 6. การสรุป การซักถาม หัวข้อการสร้างสื่อการ นำเสนอโดยใช้ PowerPoint

4  โครงสร้างของสไลด์ที่ดีจะต้องเน้นแนวคิด “ หนึ่งสไลด์ ต่อหนึ่งความคิด ” มีการ  สรุปประเด็นหรือสาระสำคัญ โดยอยู่ภายใต้ เกณฑ์ควบคุม 3 ประการ คือ Works สื่อนำเสนอต้องสามารถสื่อ ความหมายได้อย่างรวดเร็ว Organizes มีการจัดลำดับเนื้อหาเป็น ระเบียบดูง่าย ไม่สับสน Attracts ต้องสะดุดตา น่าสนใจ  โครงสร้างของสไลด์ที่ดีจะต้องเน้นแนวคิด “ หนึ่งสไลด์ ต่อหนึ่งความคิด ” มีการ  สรุปประเด็นหรือสาระสำคัญ โดยอยู่ภายใต้ เกณฑ์ควบคุม 3 ประการ คือ Works สื่อนำเสนอต้องสามารถสื่อ ความหมายได้อย่างรวดเร็ว Organizes มีการจัดลำดับเนื้อหาเป็น ระเบียบดูง่าย ไม่สับสน Attracts ต้องสะดุดตา น่าสนใจ

5  การเลือกใช้ตัวอักษรอย่างเหมาะสม  เลือกใช้รูปแบบตัวอักษรที่มีหัวเพื่อให้ อ่านง่าย  ไม่ควรใช้ตัวอักษรเกิน 2 แบบในแต่ละ สไลด์  ใช้แบบตัวอักษรมาตรฐาน เช่น Angsana New สำหรับภาษาไทย หรือ Times New Roman สำหรับ ภาษาอังกฤษ  การเลือกใช้ตัวอักษรอย่างเหมาะสม  เลือกใช้รูปแบบตัวอักษรที่มีหัวเพื่อให้ อ่านง่าย  ไม่ควรใช้ตัวอักษรเกิน 2 แบบในแต่ละ สไลด์  ใช้แบบตัวอักษรมาตรฐาน เช่น Angsana New สำหรับภาษาไทย หรือ Times New Roman สำหรับ ภาษาอังกฤษ

6  การเลือกใช้สีตัวอักษรอย่างเหมาะสม  การใช้สีตัวอักษรเพื่อเน้นความ แตกต่าง ไม่ควรใช้สีมากเกินไป  ใช้สีตัวอักษรตัดกับพื้นหลัง  การเลือกใช้สีตัวอักษรอย่างเหมาะสม  การใช้สีตัวอักษรเพื่อเน้นความ แตกต่าง ไม่ควรใช้สีมากเกินไป  ใช้สีตัวอักษรตัดกับพื้นหลัง

7  สุภาษิตจีนบอกไว้ว่า  “ ภาพหนึ่งภาพบอกได้มากกว่าคำพูด หมื่นคำ ”  ควรเปลี่ยนข้อความให้เป็นรูปภาพหรือ รูปแบบอื่นที่น่าสนใจเพื่อช่วยให้เข้าใจ  ได้ง่ายขึ้น เช่น แผนภูมิ แผนภาพ ตารางแสดงสถิติ  สุภาษิตจีนบอกไว้ว่า  “ ภาพหนึ่งภาพบอกได้มากกว่าคำพูด หมื่นคำ ”  ควรเปลี่ยนข้อความให้เป็นรูปภาพหรือ รูปแบบอื่นที่น่าสนใจเพื่อช่วยให้เข้าใจ  ได้ง่ายขึ้น เช่น แผนภูมิ แผนภาพ ตารางแสดงสถิติ

8  พิสูจน์อักษรในสไลด์  การสะกดผิด  การใช้คำซ้ำ  ประโยคผิดไวยากรณ์  ให้ผู้รู้หรือเจ้าของภาษาตรวจทาน สไลด์ให้ถูกต้องก่อนนำเสนอ  พิสูจน์อักษรในสไลด์  การสะกดผิด  การใช้คำซ้ำ  ประโยคผิดไวยากรณ์  ให้ผู้รู้หรือเจ้าของภาษาตรวจทาน สไลด์ให้ถูกต้องก่อนนำเสนอ

9  ปิดการนำเสนอด้วยการเปิดโอกาสให้ ผู้ฟังซักถาม  เชิญชวนให้ผู้ฟังถามเพื่อการขยายความ เข้าใจหรือการแลกเปลี่ยน  เลี่ยงการปิดการนำเสนอแบบรวบรัด  ปิดการนำเสนอด้วยการเปิดโอกาสให้ ผู้ฟังซักถาม  เชิญชวนให้ผู้ฟังถามเพื่อการขยายความ เข้าใจหรือการแลกเปลี่ยน ◦ เลี่ยงการปิดการนำเสนอแบบรวบรัด  ปิดการนำเสนอด้วยการเปิดโอกาสให้ ผู้ฟังซักถาม  เชิญชวนให้ผู้ฟังถามเพื่อการขยายความ เข้าใจหรือการแลกเปลี่ยน  เลี่ยงการปิดการนำเสนอแบบรวบรัด  ปิดการนำเสนอด้วยการเปิดโอกาสให้ ผู้ฟังซักถาม  เชิญชวนให้ผู้ฟังถามเพื่อการขยายความ เข้าใจหรือการแลกเปลี่ยน ◦ เลี่ยงการปิดการนำเสนอแบบรวบรัด

10


ดาวน์โหลด ppt 1. โครงสร้างสไลด์ 2. แบบและขนาดตัวอักษร 3. สี, พื้นหลัง 4. งานกราฟิก 5. การสะกดการันต์และ ไวยากรณ์ 6. การสรุป การซักถาม หัวข้อการสร้างสื่อการ นำเสนอโดยใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google