งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เนื่องจากทางกลุ่มได้ทำการวิเคราะห์ และออกแบบระบบเกี่ยวกับระบบ สหกรณ์ ด้วยวิธีการแบบ Agile ซึ่งทำ ให้มีการพัฒนาระบบที่ว่องไว ทำไปได้ เรื่อยๆโดยไม่ต้องหยุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เนื่องจากทางกลุ่มได้ทำการวิเคราะห์ และออกแบบระบบเกี่ยวกับระบบ สหกรณ์ ด้วยวิธีการแบบ Agile ซึ่งทำ ให้มีการพัฒนาระบบที่ว่องไว ทำไปได้ เรื่อยๆโดยไม่ต้องหยุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เนื่องจากทางกลุ่มได้ทำการวิเคราะห์ และออกแบบระบบเกี่ยวกับระบบ สหกรณ์ ด้วยวิธีการแบบ Agile ซึ่งทำ ให้มีการพัฒนาระบบที่ว่องไว ทำไปได้ เรื่อยๆโดยไม่ต้องหยุด และเมื่อมีการ เปลี่ยนแปลงก็สามาทำได้อย่างรวดเร็ว เน้นว่าใครถนัดอะไร และพูดคุยสื่อสาร กันตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้จึงนำการ พัฒนาระบบสหกรณ์ขึ้นมาเป็น กรณีศึกษา ที่มาและวัตถุประสงค์

2 ระบบสหกรณ์ เข้าสู่ ระบบ สมัคร สมาชิก หน้าหลักจะมีให้ ล็อค อิน และ สมัครสมาชิก

3 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก

4 แบบฟอร์มสมัครสมาชิก ( ต่อ )

5 ระบบสหกรณ์ หน้า แรก ข้อมูล สมาชิก ช้อ บังคับ หน้าเว็บหลังจากสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว

6  เพื่อฝึกพัฒนาระบบสหกรณ์ จากแนวคิด Agile และนำไปต่อ ยอดได้  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ ระบบ ประโยชน์ที่ได้รับ

7  นายปิยะวัฒน์ เก็บเงิน 50534260  นายสุรนาท ศรีปาน 50531986  นายวิศรุจน์ ทองศรีสุข 50534383  นายอานนท์ แสนเฉย 50534499  นายธาดาพงศ์ รุ่งเรือง 51535334  นางสาวรสสุคนธ์ วุฒิพันธ์ 51531923  นางสาวสุวิชญาภรณ์ คงเจริญ 51532050  นางสาวปวีณา อารยะรัตนกุล 51535372 รายชื่อสมาชิก


ดาวน์โหลด ppt เนื่องจากทางกลุ่มได้ทำการวิเคราะห์ และออกแบบระบบเกี่ยวกับระบบ สหกรณ์ ด้วยวิธีการแบบ Agile ซึ่งทำ ให้มีการพัฒนาระบบที่ว่องไว ทำไปได้ เรื่อยๆโดยไม่ต้องหยุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google