งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัทอินโนเวทีฟ บิสซิเนส จำกัด หรือ “INNOBIZ” ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 24 มิถุนายน 2552 โดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการวิเคราะห์ข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัทอินโนเวทีฟ บิสซิเนส จำกัด หรือ “INNOBIZ” ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 24 มิถุนายน 2552 โดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการวิเคราะห์ข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บริษัทอินโนเวทีฟ บิสซิเนส จำกัด หรือ “INNOBIZ” ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 24 มิถุนายน 2552 โดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการวิเคราะห์ข้อมูล ดำเนินการให้คำปรึกษา และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ หรือ Business Intelligence (BI) โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบให้มีความ เหมาะสม ตรงตามการใช้งานของลูกค้าในหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและ เอกชน ทั้งในกลุ่มธุรกิจด้านการเงิน การธนาคาร การสื่อสาร คมนาคม พลังงาน สุขภาพ และด้านการศึกษา เพื่อประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจได้ แม่นยำและรวดเร็ว ทำให้สามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดในการบริหารจัดการ องค์กรเพื่อการแข่งขันและขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษา พัฒนา และดูแลระบบ Business Intelligence พันธกิจ (Mission) “ ให้บริการด้าน Business Intelligence เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ” เกี่ยวกับ บริษัท อินโนเวทีฟ บิสซิเนส จำกัด

3 Certificate

4 Solution & Service

5 Partners

6 INNOBIZ Value Customers

7 Contact Us Somkiat Jensatien Sale Director Tel Prawpun Pinpueak Sale Account Tel Apinya Sukkeechote Sale Executive Tel


ดาวน์โหลด ppt บริษัทอินโนเวทีฟ บิสซิเนส จำกัด หรือ “INNOBIZ” ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 24 มิถุนายน 2552 โดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการวิเคราะห์ข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google