งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัทอินโนเวทีฟ บิสซิเนส จำกัด หรือ “INNOBIZ” ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 24 มิถุนายน 2552 โดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการวิเคราะห์ข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัทอินโนเวทีฟ บิสซิเนส จำกัด หรือ “INNOBIZ” ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 24 มิถุนายน 2552 โดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการวิเคราะห์ข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บริษัทอินโนเวทีฟ บิสซิเนส จำกัด หรือ “INNOBIZ” ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 24 มิถุนายน 2552 โดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการวิเคราะห์ข้อมูล ดำเนินการให้คำปรึกษา และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ หรือ Business Intelligence (BI) โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบให้มีความ เหมาะสม ตรงตามการใช้งานของลูกค้าในหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและ เอกชน ทั้งในกลุ่มธุรกิจด้านการเงิน การธนาคาร การสื่อสาร คมนาคม พลังงาน สุขภาพ และด้านการศึกษา เพื่อประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจได้ แม่นยำและรวดเร็ว ทำให้สามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดในการบริหารจัดการ องค์กรเพื่อการแข่งขันและขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษา พัฒนา และดูแลระบบ Business Intelligence พันธกิจ (Mission) “ ให้บริการด้าน Business Intelligence เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ” เกี่ยวกับ บริษัท อินโนเวทีฟ บิสซิเนส จำกัด

3 Certificate

4 Solution & Service

5 Partners

6 INNOBIZ Value Customers

7 Contact Us Somkiat Jensatien Sale Director Tel.083-435-5545 Prawpun Pinpueak Sale Account Tel.082-076-4303 Apinya Sukkeechote Sale Executive Tel.088-672-9688


ดาวน์โหลด ppt บริษัทอินโนเวทีฟ บิสซิเนส จำกัด หรือ “INNOBIZ” ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 24 มิถุนายน 2552 โดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการวิเคราะห์ข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google