งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขียนโปรแกรม Server-Client ใช้โค้ดใน textbook จะใช้ภาษาอะไรก็ได้ (5 คะแนน ) ออกแบบ protocol สำหรับ download และ upload ไฟล์ผ่าน network โดย protocol นี้อยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขียนโปรแกรม Server-Client ใช้โค้ดใน textbook จะใช้ภาษาอะไรก็ได้ (5 คะแนน ) ออกแบบ protocol สำหรับ download และ upload ไฟล์ผ่าน network โดย protocol นี้อยู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เขียนโปรแกรม Server-Client ใช้โค้ดใน textbook จะใช้ภาษาอะไรก็ได้ (5 คะแนน ) ออกแบบ protocol สำหรับ download และ upload ไฟล์ผ่าน network โดย protocol นี้อยู่ บน UDP ไฟล์มีขนาดอย่างน้อย 10 Mbytes และ protocol นี้ต้องมีวิธีจัดการกรณี packet หาย และ packet ที่เข้ามาไม่เรียงตามลำดับ ไม่ต้องมีการยืนยันตัวผู้ใช้ ( ไม่มี username/password) จงเขียนโปรแกรม 2 ชิ้นสำหรับ server และ client (5 คะแนน ) o UDP (no TCP) o File size ≥ 10 Mbytes o Only read (download from server) o No write (upload to server) o Robust to packet loss o Reorder packets o No user authentication Homework

2 ใช้ Fourier transform เพื่อหาว่าสัญญาณในรูปต่อนี้ เกิดจาก sine/cosine waves ที่ความถี่ ใดบ้าง Homework ให้สมมติเอาเองเลยว่า ระยะเวลาที่ใช้ส่ง 1 บิตในรูปนี้เป็นเท่าไหร่ เช่น 1 micro second เป็นต้น ตัวอย่างเวลาส่งงาน สมมติว่าใช้สัญญาณในรูปข้างล่าง ใช้ Fourier transform เพื่อหาว่าเกิดจาก sine/cosine wave ต่อไปนี้ ( เลือก bandwidth เอง ถ้า bandwidth มาก ก็จะได้ใกล้เคียงรูปข้างบนมาก )

3 แสดงให้ดูด้วยว่าจาก bandwidth ที่เลือก ได้สัญญาณใกล้เคียงกับต้นฉบับมากแค่ไหน Homework + = ต้องเลือก bandwidth ให้ พอ ที่จะได้สัญญาณใกล้เคียง กับต้นฉบับ ในตัวอย่างนี้เลือกใช้แค่ 2 ความถี่ ( การบ้านที่ให้ อาจจะต้องใช้ 10 – 100 ความถี่ )


ดาวน์โหลด ppt เขียนโปรแกรม Server-Client ใช้โค้ดใน textbook จะใช้ภาษาอะไรก็ได้ (5 คะแนน ) ออกแบบ protocol สำหรับ download และ upload ไฟล์ผ่าน network โดย protocol นี้อยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google