งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 วรรณศุภางค์ ทาปิน  กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ  กลุ่มนโยบายและแผน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " วรรณศุภางค์ ทาปิน  กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ  กลุ่มนโยบายและแผน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  วรรณศุภางค์ ทาปิน  กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ  กลุ่มนโยบายและแผน

2

3 DMC SGS_OnlineSGS_OfflineSchoolMISEMISB_OBECM_OBECP_OBEC

4

5  ฐานข้อมูลนักเรียน  ฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  ฐานข้อมูลสถานศึกษา  ฐานข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอื่น  ข้อมูลฐานเดียว One Data  นำข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ใส่ในบัตรประจำตัว ประชาชน  ตัวอย่างข้อมูลที่เรียกใช้ ตัวอย่างข้อมูลที่เรียกใช้

6  เริ่มตั้งแต่รับสมัครเรียนว่ามีกี่โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ที่ไหน  เปิดสอนระดับใด  เปิดสอบเอกละกี่ห้อง กี่คน ( วิทย์ - คณิต, ศิลป์ - ภาษา ฯลฯ )  จำนวนที่เปิดรับสมัคร วิธีการ เท่าไร  ปีนี้มีพัฒนาโปรแกรมให้โรงเรียนสามารถ สมัครรับ นักเรียนผ่าน Smart Card

7 ปีงบประมาณ ๖๐ จะได้รับเครื่องอ่านบัตร ประชาชน ๓๐, ๐๐๐ กว่าเครื่อง เตรียมการณ์เพื่อให้สามารถจัดทำการรับสมัคร นักเรียน ( กดดูรู้ที่เรียน ) การจัดทำข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน การจัดทำข้อมูลผลการเรียนประถม, มัธยม และ DMC ให้เชื่อมโยงการใช้งานร่วมกัน การคัดกรองเด็กยากจน รายได้ ผู้อยู่อาศัยใน ครัวเรือน

8  ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน  ระบบรายงานการคัดกรองนักเรียน ยากจน  ระบบติดตามเงื่อนไขการรับเงินอุดหนุน  ระบบรายงานการติดตามนักเรียนที่ได้ เงินอุดหนุน

9

10

11

12


ดาวน์โหลด ppt  วรรณศุภางค์ ทาปิน  กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ  กลุ่มนโยบายและแผน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google